Vanlıların Ağıt Yaktığı Ali Paşa Türküsünün Öyküsü

Tarım, insanların temel ihtiyacı olan beslenme gereksiniminin karşılanabilmesi için en önemli yöntemdir.

Tarımın yapılabilmesi için insanların kendilerini güvende hissetmeleri, can ve mal güvenliğinin olması gerekir. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerlerde tarım faaliyetleri en alt seviyede olacağından gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntılar yaşanması kaçınılmazdır.

Bu durumu en güzel anlatan olaylardan biri de Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Van’da yaşanmış.

O dönemlerde Van’da valilik yapan ve çalışmalarıyla halkın takdirini kazanan Ali Paşa, görevde olduğu sürece halkın güvenle üretim yapmasını sağlamış. Cesur, gözünü budaktan sakınmayan faal bir kişi olan Ali Bey, valilik makamına getirilince ilk işi kendisinden önce görev yapan Tahir Paşa’nın yapamadığı işleri düzeltmek olmuş.

Yarım bırakılan işleri tamamlamış ve Van halkı tarafından çok sevilmiş. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ihtilafları çözen Ali Paşa’ya özellikle Müslüman ahali candan bağlanmış. Ali Paşa’nın Van Valiliği yaptığı dönemde Ermeni isyanı iyice şiddetlenmişti. Ermeni çeteleri köyleri basarak Müslüman halkı katletmekte ve ahali, çetelerin korkusundan tarlalarını ekip biçemez olmuştu.

Ermeni Komitacılara karşı büyük bir mücadeleye girişen Paşa, çok büyük başarılar elde eder. Komitacıların silah depolarını basıp binlerce silah ve mühimmatı ele geçirerek olası katliamların önüne geçer. Ali Paşa’nın başarıları Avrupa Devletlerinin hoşuna gitmediğinden, İstanbul Hükümeti üzerinde yaptıkları baskılar sonucu 20 Ekim 1908 tarihinde görevden alınır.

Ali Paşa’yı çok seven Van halkı, İstanbul’a telgraflar çekerek göreve iade edilmesini isteseler de durum değişmez. Ali Paşa Erzurum-Revan üzerinden Batum’a giderek, İstanbul’da bulunan ailesinin yanına deniz yoluyla ulaşmak ister.

Batum’da tam gemiye binecekken pusu kuran Ermeni Komitacılar tarafından vurularak şehit edilir. Ali Paşa’nın şehadet haberi kısa zamanda Vana ulaşır. Ve Van halkı bu habere çok üzülür. Bu ağıt da halkın eski valisine duyduğu sevgi ve saygının ürünü olarak kültürümüzdeki yerini alır.

Ali Paşa Ağıtı

Arpa ektim biçemedim

Bir düş gördüm seçemedim

Alışmışım soğuk suya

Issı sular içemedim

**

Allı gelin pullu gelin

Sana liralar vereyim

Bu güzellik sende varken

Beşi birlik dizdireyim

**

Ali Paşa Giyer kürkü

Yarı sansar, yarı tilki

Ali paşa burdan getti

Yıkılasın Van’ın mülkü

**

Üç atım var biri binek

Arkadaşlar kalkın gidek

Ali Paşa’yı vurdular

Yavrusuna haber verek

**

Öykülü Anlatan: Murat Yaşar

#van #hikayelitürküler #alipaşaağıdı

Editör: Nihat Işık