Vanlı Nihat Hoca'dan Resimli Anlatımlı 'Vanlıca' Dersleri

Vanlı Nihat Hoca'dan; 'Öz Özümü Vanlıca Öğreniyorum' kapsamında, sadece 4 haftada akıcı bir şekilde Vanlıca konuşmanıza yardımcı olacak, resimli anlatımlı Vanlıca dersleri...

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (14)

Berkendal


Van sözlü kültüründen eşsiz bir örnek: Berkendal
Albert Einstein, berkendal teorisi için uçurum/uşkun*
metaforunu kullanır.

En iyi uşkunlar en dik uçurumlarda yetişir. Uşkun kütle olarak düşünüldüğünde dik yamaçta uşkun toplayan bir Vanlı, hem uzayın hem de zamanın bükülmesine neden olur. Buradan hareketle uşkun yerken geçen bir dakika ile uçurumun kenarında geçirilen bir dakika eşit değildir.
(ber-kendal)
*uşkun. Lt. Van Gölü havzasında yetişen endemik bir zebze. Bel fıtığı,
kıl dönmesi, eklem ağrıları ve ölümsüzlük için tüketilmektedir.
 

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (13)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (8)


Bağrım çatladı!


Hangi durumlarda kullanılır?
Aylar öncesinden gömülen otlu peynir küpünü çıkarmaya gittiğiniz karanlık, kasvetli ve bir o kadar da melankolik odunlukta aniden karşınızda elevat* bir mahlukat gördüğünüzde kullanınız. (bağın çatla-mak)
*elevat. Fr. élévato

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (7)

Karemetre

Karemetre/Metrekare


Çoğunluğunu Vanlı emlak zengini hacıların oluşturduğu radikal bir grup tarafından 20. yüzyılın başında keşfedilen ölçü birimi.

Yetişkin bir Vanlı gün içinde muhtelif sohbetlerde 78 defa içinde "karemetre❞ geçen cümle kurabilir. Karşılıklı bir konuşmada yanlışlıkla “metrekare” denmesi, bütün hesapların baştan yapılmasına neden olur.


Sanılanın aksine metrekareden 15 cm daha küçük bir alana tekabül eder (bkz. Şekil: 1). Bu, aynı zamanda Van'daki 1+1 evlerin neden diğer şehirlerdeki aynı ölçüdeki evlere göre daha küçük olmasının nedenidir.
 

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (1)

Belanı Benden Açar mısın?

Rica etsem belanı benden açar mısın?

Rica etsem beni rahat bırakır mısın?
Çok üstüme geliyorsun, lütfen beni sal. Bu şekilde davranmya devam edersen kalbini kırmak zorunda kalacağım.

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (16)

Bi Yerinde Star Ol

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (5)

Bi Yerinde Star Ol!


Star olmak: 'Uslu dur' anlamında kullanılan ve yerinde duramayan, hiperaktif çocuklara atılan sert anne fırçası. Tik Tok videolarına bakılırsa şimdiki nesil tarafından oldukça yanlış anlaşılan orijinal Vanlı deyimi.


 

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (4)

Be Odur Abe Be Nedir?


KURALLARI VANLILAR TARAFINDAN KONMUŞ TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE BİREYİN, ÖZ FARKINDALIĞI ÜZERİNE YÜRÜTTÜĞÜ FİKİRSEL AKTİVİTELERİN, OTLU PEYNİRİN DE ETKİSİYLE SOYUT BİR BÜTÜNLÜĞE ULAŞMASI SÜRECİNİ TARİF EDER. BU DA ZAMANSAL AÇIDAN "VANLILAŞMA EVRESİ"DİR VE "BEN"İN İÇİNE "ÖTEKİ" OLANI


YERLEŞTİRMEK SURETİYLE PARADOKSAL BİR GÖSTERGELER ZİNCİRİ KURMAK VE "ABE"NİN "BE" VASITASIYLA OLUŞUMUNU TAMAMLAMASI ŞEKLİNDE TEORİZE EDİLEBİLİR.

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (2Hph)

Deyha Orda!

-VILE ENGO NERDE YETIM?
- Deyhaa orda!


Deyhaa, Latince "sesin yetişemeyeceği kadar uzakta olan" anlamındaki 'deiahaous' kelimesinden evrilmiştir.

Truva Savaşı'nda gözcü olarak yer alan Vanlıların düşmanı görünce sıkça verdikleri tepkidir.

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (3)

Yazığım Geliyor

SANA ACIMIYORUM
YAZIGIM GELİYOR

YAZIĞI GELMEK: VANLI LITERATÜRÜNÜN EŞSİZ FİİLLERİNDEN. VANLI MERHAMETİNİN "ACIMAK" FİİLİYLE GEÇİŞTİRİLEMEYECEK KADAR YOĞUN OLDUĞU DURUMLARDA KULLANILIR. BATI ŞEHİRLERİNE GİDEN VANLILARIN CÜMLE İÇİNDE KULLANDIKTAN SONRA KARŞI TARAFA UZUNCA BİR AÇIKLAMA YAPMALARINI GEREKTİRİR.

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (5Qq)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (4Xw)

Muncuk Olmak

VAN ERKEĞİNİ COOL YAPAN HAREKETLER
• Muncuk olmak
Muncuk olmanın altın kuralı kıyıdan olabildiğince uzaklaşmaktır ve yeterli uzaklıktan bakıldığında bütün erkekler yakışıklıdır.


Muncuk iken karizmanız tavandır. Muncukluk sizi ulaşılmaz kılar ve varlığınıza imgesel anlamda soyut bir hava katar. Fakat her gidişin bir dönüşü olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Siz Akdamar efsanesindeki çoban değilsiniz. Enişteniz mangaldaki etleri hiç' etmeden yetişeyim diye panik yapmayın, henüz o mangaldan enişte dışında yiyebilen olmadı (bakayım pişmiş mi, yok daha pişmemiş) Doğru zamanda bütün ilgi üzerinizdeyken dönün ve döndüğünüzde Tatvan çok gelişmiş gibi şakalar yapmayın.


KIYIDAN BONCUK GİBİ GÖRÜNECEK KADAR UZAKLAŞMAK. MUNCUK OLMUŞ BİREY

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (9)

Maskem Kopuldu

Maskem kopuldu.
Daha önce ait olduğu bir bütünden ayrılmak anlamından ziyade, daha çok kopan bir şeyden kopmak anlamında kullanılır. Sıkça kullanılan "-1" yapım ekinden farkı, aynı zamanda. soyut bir kopmaya vurgu yapmasıdır.


Duyguların yanılsamasından, bugünden, gelecekten kopmak...

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (6)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (2)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (123)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (Xq3)

Vanlı Nihat Hoca Vanlıca Van Şivesi Van Ağzı (17)

Editör: Nihat Işık