Van Büyükşehir Belediyesi'nden Basın ve Kamuoyuna!

29 Haziran 2022 tarihli Edremit Kaymakamlığı Edremit Belediye Başkanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan işbirliği protokolü çerçevesinde Edremit Sahil Taş Bina’da kurulan Aile Destek Merkezi (ADEM), protokol gereği 2 yıl kurs verme amacıyla kurulmuştur. 

Süresi 29 Haziran 2024’te bitecek olan protokol kapsamında kurulmuş olan ADEM’de kurs gören kadınların mağdur olmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi görevlileri tarafından kadınlara yönelik kursların belediye bünyesinde devam etmesi kararı alınmıştır.

Bu çerçevede belediye olarak kadınlara yönelik yapacağımız çalışmaları gözden geçirmek ve daha etkili çalışmalar yürütmek amacıyla kursların fiziki durumunun tespiti açısından belediye görevlileri tarafından tespit işlemleri yapılmaya başlanmıştır.

Edremit ilçemizde bulunan, Edremit Belediyesi’ne ait Sahil Taş Konak Binası’nda bulunan ADEM de bu karar çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur. 

Tam da bu aşamada Edremit Kaymakamlığı sözlü kararıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bizzat belediye görevlerinin aranması suretiyle Sahil Taş Bina’daki ADEM’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait tefrişatın ve kurs malzemelerinin taşınması istenmiştir.

Ayrıca 10 Haziran günü kurs binasının kapı kilitleri çilingir vasıtasıyla değiştirilerek, Edremit Belediyesine ait binaya adeta fiili olarak el konulmuştur. Edremit Kaymakamlığı talimatıyla kurstaki eşyalar polis marifetiyle Büyükşehir Belediyemiz personeli tarafından 11 Haziran günü taşıttırılmaya çalışılmıştır. 

Durumu haber alan Edremit Belediyesi Başkanlığı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yaşanan duruma müdahil olmuş, ADEM’deki eşyaların taşınmasını durdurmuştur.

Yaşanan durum bu kadar açıkken, Edremit Kaymakamlığı, basın yayın aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik kursları kapatmak istediği yönünde bir algı yaratmaya çalışmıştır.

Hâlihazırdaki durum için kamuoyunu bilgilendirmek gerekmektedir. Şöyle ki; 

-Edremit Kaymakamlığı, 29 Haziran 2024 tarihinde sona erecek olan ADEM protokolünün akıbeti hakkında karar vermek üzere 16 Mayıs 2024 tarihinde davet edilmiştir.

Kaymakamlık bu davete icabet etmemiş ve herhangi bir cevabi yazı da yazmamıştır. 

-29 Haziran 2024 sona erecek olan ADEM protokolü ile alakalı Edremit Kaymakamlığı tarafından herhangi bir devam etme kararı alınmadığı gibi, Büyükşehir Belediyemiz ve Edremit Belediyesi’ne de bir bilgilendirme yapılmamıştır. 

-Edremit Belediyesi’nin ADEM protokollerini görüşmek üzere, Edremit Kaymakamlığı’na yapmış olduğu randevu taleplerine de olumlu yanıt verilmemiştir. 

Oysaki Büyükşehir Belediyesi kadın alanında yürüttüğü çalışmalara tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kapsamda; 

-Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve Valiliğe bağlı olarak faaliyet yürüten Olgunlaştırma Merkezi’nde bulunan kurslar devam etmektedir. 

-Yine Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında halen 17 tane ADEM’de kurslar devam etmektedir.

-Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde il ve ilçelerimizde yaşayan kadınlara yönelik, kadınların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımı amacıyla onlarca kurs ve değişik faaliyetler devam etmektedir. 

Tüm bu gerçekler ortadayken, Edremit Kaymakamlığı’nın algı yaratmak amacıyla belediyemizin kadınlara yönelik kursları kapatmaya çalıştığını iddia etmesi gerçekleri tersyüz etme çabasıdır.

Anlaşılacağı üzere Kaymakamlık böylesi bir algı yaratarak, Edremit Belediyesi’ne ait Sahil Taş Konak Binası’na el koyma çabasındadır.

Sadece buraya el koymak istememekte, aynı zamanda kamuoyunda belediye yönetimimize duyulan güveni ve sempatiyi sarsmaya çalışmaktadır. 

Bilinmesini isteriz ki; Van Büyükşehir Belediyesi Yönetimi, Belediye Meclisi ve bütün daire başkanlıklarıyla birlikte kadınların, toplumsal, sosyal ve ekonomik hayata aktif bir şekilde katılımları için her platformda bu hassasiyetlerini açıkça dile getirmekte ve bu anlamda yoğun bir çaba içerisindedirler.

Büyükşehir Belediyemiz, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten ADEM kurslarındaki faaliyetlerin yetersiz olduğu, bu kursları geliştirerek devam edilmesi gerektiği ve bu anlamda kadınlara yönelik daha verimli kapsayıcı nitelikli ve sonuç alıcı faaliyetler yürütmeyi amaçlayarak, kadınların sosyal toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılması yönünde karar almıştır.

Bu kapsamda devam eden onlarca projesi ve başlatılmak istenen projeleri vardır ve bu çalışmalar her aşamada kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Bu nedenle kursların kapatılmak istendiği yönündeki açıklama ve haberler tamamen gerçek dışı ve algı yaratmaya yönelik çabalar olduğunu belirtiyor, yaratılmak istenen algı ve dezenformasyon çabalarını halkımızın takdirine sunuyoruz. 

Halkımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur…

NESLİHAN ŞEDAL & ABDULLAH ZEYDAN

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANLARI

Editör: Nihat Işık