Komşumdan Van Otlu Peyniri Tarifi Aldım

VAN OTLU PEYNİR YAPIMI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

* Süt (Tercihen Koyun Sütü)

* Yöresel Otlar ( Sirmo,Heliz, Mendo, Siyabo, Kekik, Yabani Nane söv)

VAN OTLU PEYNİRİNİN YAPILIŞI / TARİFİ

VAN OTLU PEYNİRİNİN SÜTÜ

* Otlu peynir yapımında hammadde olarak kullanılan süt, daha ziyade koyun sütüdür. Bazen koyun sütüne inek ve keçi sütleri de karıştırılmaktadır.

MAYALAMA

* Sütler çiğ olarak mayalanmakta ve mayalama sıcaklığı elle tespit edilmektedir.

* Bu sıcaklık tahminen 30 C civarındadır.

PITILAŞMA

* Yaklaşık 80 litre süte 100 rnl olacak şekilde, önceden geleneksel olarak hazırlanmış mayadan ilave edilerek 1-2 saat pıhtılaşmaya terk edilmektedir.

AKTARMA

* Pıhtılaşma işlem tamamlanınca pıhtı bez torbaya aktarılmaktadır.

* Aktarma işlemi yapılırken bir kat pıhtı bir kat da özel olarak hazırlanmış otlardan (yerel adlarıyla sirmo, heliz, mendo, siyabo, kekik, yabani nane ve söv otu)ilave edilmektedir.

SÜZME

* Bu iş tamamlanınca torbanın ağzı büzülerek üzerine ağırlık konmakta ve süzülmeye bırakılmaktadır.

DİLİMLEME

* Süzülme 3-4 saatte tamamlandıktan sonra elde edilen teleme küçük dilimler haline getirilmektedir.

* Dilimler el büyüklüğünde, farklı şekillerde ve yaklaşık 2-3 cm kalınlığında olmaktadır.

TUZLAMA

* Elde edilen peynir dilimleri salamurada veya kuru olmak üzere iki şekilde tuzlanmaktadır.

*SALAMURA usulü tuzlamada, peynir dilimleri salamura suyunda bir müddet bekletilerek teneke ya da plastik kaplara yerleştirilmektedir.

*KURU TUZLAMAnın yapılışında, dilimler üzerine göz kararı kalın mutfak tuzu serpilmekte ve bu haliyle 3-4 gün kadar bekletilmektedir.

* Kaplar daha sonra serin bir yere konarak sonbahara kadar bir nevi olgunlaştırılmaya terk edilmektedir.

*Salamura konsantrasyonu, taze yumurtanın tuzlu suya batırılarak ayarlanmaktadır.

KÜP VEYA BİDONLARA DOLDURMA

* Sonra dilimler bol su ile iyice yıkanarak bir kat peynir bir kat cacık olacak şekilde plastik kaplara ya da toprak küplere konulmaktadır.

* Peynirler kaplara doldurulurken hiç boşluk kalmamasına dikkat edilmekte ve sıkıca yerleştirilmektedir.

SIVAMA

*Doldurma işi bitince kaplamı ağzına üzüm yaprağı konmakta ve çamurla sıvanmaktadır.

GÖMME

* Kabın ağzı aşağıya gelecek şekilde kilerde özel yerine (genelde toprak altına) konmakta ve üzeri gevşek bir toprakla veya kumla örtülmektedir. Peynir kabının topraktaki bu pozisyonu peynirdeki nem kaybım hızlandırmaktadır.

OLGUNLAŞMA

* Peynirler bu şekilde 2-3 ay olgunlaştırılmaya bırakılmakta ve olgunlaşma tamamlandıktan sonra tüketime hazır hale gelmektedir. Bir kısım otlu peynirler taze iken satılmakta, alıcı peyniri kendi arzusuna göre küpe doldurup olgunlaştırmaktadır.

#vanpeyniri #otlupeynir #otlupeynirnasılyapılır

Editör: Nihat Işık