Dünyanın En Eski Şehirleri Listesine Van da Girdi

İnsanlık tarihi boyunca birçok şehir var oldu, yıkıldı ve yeniden kuruldu.

Peki dünyanın en eski şehirleri nereleri?

İşte dünyanın en eski şehirleri!

Listede bakın Türkiye'den de 4 şehir var...

Dünyanın dijital kütüphansi sayılan Vikipedi'ye göre Dünyanın en eski üç kenti Şam, Eriha ve Biblos'tur. 

Türkiye'nin hala  yaşanılan en eski kentleri ise sırasıyla Mardin, Nusaybin, Dülük, Harran ve tarihi Bakır Çağına dayanan Van olarak sıralandı...

Dünya Türkiye En Esk Şehirler Hangisi Van Tuşba Urartu (2)

İşte O Liste

 • Şam, Suriye (Bakır Çağı)
 • Biblos, Lübnan (Bakır Çağı)
 • Susa, İran (Bakır Çağı)
 • Sayda, Lübnan (Bakır Çağı)
 • Mardin, Türkiye (Bakır Çağı)
 • Krokodilopolis (Feyyum), Mısır (Bakır Çağı)
 • Nusaybin, Mardin,Türkiye (Bakır Çağı)
 • Filibe, Bulgaristan (Bakır Çağı)
 • Dülük (Gaziantep), Türkiye (Bakır Çağı)
 • Harran, (Şanlıurfa), Türkiye (Bakır Çağı)
 • Tuşpa (Van), Türkiye (Bakır Çağı)
 • Eriha, Filistin (Bakır Çağı)
 • Rayy, İran (Tunç Çağı)
 • Beyrut, Lübnan (Tunç Çağı)
 • Kudüs, Filistin (Tunç Çağı)
 • Sur, Lübnan (Tunç Çağı)
 • Erbil, Irak (Tunç Çağı)
 • Arrafa (Kerkük), Irak (Tunç Çağı)
 • Yafa (Tel Aviv), İsrail (Tunç Çağı)
 • Halep, Suriye (Tunç Çağı)

 • Belh, Afganistan (Demir Çağı)
 • Hanya, Yunanistan (Demir Çağı)
 • Larnaka, Kıbrıs (Demir Çağı)
 • Tebai, Yunanistan (Demir Çağı)
 • Atina, Yunanistan (Demir Çağı)
 • Lizbon, Portekiz (Demir Çağı)
 • Cádiz, İspanya (Demir Çağı)
 • Varanasi, Hindistan (Demir Çağı)
 • Xi'an, Çin (Demir Çağı)
 • Sakız, Yunanistan (Demir Çağı)
 • Midilli, Yunanistan (Demir Çağı)
 • Ecbatana (Hamedan), İran (Demir Çağı)

İşte Bir Çok Medeniyete Ev Sahipliği Yapmış Van'ın Tarihi

Van Anadolu'nun en büyük kapalı havzası olan Van Gölü kıyısında toprakları verimli akarsuları bol iklim koşulları oldukça elverişli bir yerleşim merkezidir.

Bu yüzden tarihin eski çağlarından beri birçok medeniyetin hâkim olduğu bir yer olmuştur.

Başkent TUŞBA

Arkeolojik araştırmalara göre Van ili yazılı tarih öncesi dönemleri M.Ö. 5000-3000 yılları Kalkolitik dönem başlarına kadar uzanmaktadır. M.Ö. 2000 yılında bu bölgede ilk olarak devlet kuranlar Hurrilerdir. Daha sonra Hurrilerin bölgedeki devamı olan yerli kavimler tarafından M.Ö. 900 yıllarında başkentleri Tuşba ( VAN) olan Urartu devleti kurulmuştur.

Urartular M.Ö. 612 yılına kadar Van Bölgesinde güneyde yukarı Mezopotamya'ya kadar uzanan topraklarda hüküm sürmüşlerdir.

M.Ö. IX. Yüzyılda Kral Sarduri tarafından Van kalesi yaptırılmıştır. M.Ö. VII. Yüzyıl başlarında Mezopotamya'dan Anadolu'ya akınlar düzenleyen Asurlular Van kalesini ele geçirince Urartular Tuşba yakınlarında Rusahinili (Toprakkale) şehrini kurarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.

M.Ö. 612 yılında Anadolu'ya gelen Medler büyük Urartu Krallığı'na son vermişlerdir.

Dünya Türkiye En Esk Şehirler Hangisi Van Tuşba Urartu (1)

Yerleşik bir nizam kuramayan Med Krallığı Persler'e yenilip yıkılınca Van ve yöresi M.Ö. 332 yılına kadar Pers M.Ö. 129 yılına kadar Büyük İskender'in doğu seferinden sonra Makedonyalılar ve M.Ö. 88 yılına kadar da Partların egemenliğinde kalmıştır.

Tarihi dönem içerisinde Van ve yöresi Romalılar ile Sasaniler arasında çatışma sebebi olmuştur. M.S. 395 yılına kadar Sasani sonra da Bizans egemenliğinde kalmıştır.


Hz. Osman zamanında Bizans'ı bozguna uğratan Müslüman orduları 644 yılında Van ve yöresini ele geçirmiş bu hâkimiyet Emevi ve Abbasi devletleri tarafından da sürdürülmüştür. Eskiden beri Van bölgesinde yaşayan Ermeni azınlığı kısa bir süre Van çevresinde bir krallık kurmuş ve İslam İmparatorluğu'na tabi olmuşlardır. Hıristiyan sanatının mühim bir eseri olan Akdamar Kilisesi aynı adı taşıyan Ada üzerinde Kral Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılmıştır.

MALAZGİRT ZAFERİ ile SELÇUKLİ TORAĞI OLMUŞ

Çağrı Bey döneminde Anadolu'ya keşif amaçlı yapılan seferler 1071 Malazgirt zaferiyle neticelenmiş Van ve çevresi Büyük Selçukluların egemenliğine girmiştir. Büyük Selçuklulardan sonra bir süre Eyyubi egemenliğinde kalan şehir 1230 yılında Karakoyunluların hâkimiyetine girmiştir.

Bu tarihlerde eski Van şehrinde bulunan Ulu cami Karakoyunlu Yusuf tarafından yaptırılmıştır. Karakoyunluların Uzun Hasan'a mağlup olmalarıyla Van ve havalisi Akkoyunluların eline geçmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Safevi Devleti'ni yenen Osmanlı orduları 1458'de Van'ı fethetti ve bu fetih 1555 yılında yapılan Amasya Antlaşması ile kesinlik kazanmıştır.

Van Beyler Beyliği'ne atanan Hüsrev Paşa ve Kayaçelebizade Koçi Bey kendi adlarını taşıyan birer cami yaptırmışlardır. Aynı dönemlerde "Kitap-ı Lugat-ı Vankulu" adlı eser Vankulu Mehmet Efendi tarafından hazırlanmıştır.

Dünya Türkiye En Esk Şehirler Hangisi Van Tuşba Urartu (3)

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Van'da ekonomik bakımdan güçlü olan Ermeniler ihtilal cemiyetleri kurarak Rusların da desteğiyle silahlanmaya başlamış 1915'te birçok kaza ve köyde katliama girmişlerdir.

Aynı yıl Van'ı istila eden Ruslar Ermenileri destekleyerek şehri ateşe vermiş ve Osmanlı ahalisi şehri boşaltmak zorunda kalmıştır. 1918 yılında Van yakılıp yıkılarak büyük oranda nüfus kaybına uğradığından bugünkü yerinde yeniden kurulmuştur.

Başlayan Türk harekâtı karşısında işgal ettikleri topraklardan çekilen Ruslar ve Ermeniler doğudaki aşiretlerin de desteğiyle tamamen Anadolu'dan çıkarılmış ve Türk ordusu 2 Nisan 1918' de Van'a girerek şehri kurtarmıştır.

Eski Van Şehri

16 Mart 1921' de imzalanan Moskova antlaşması ile Ruslar Van ve Bitlis'e ait isteklerinden vazgeçmişlerdir. 29 Ekim 1923'te Vilayet merkezi olan Van'da Devlet ve Belediye tarafından alt yapı çalışmaları başlatılmış savaştan yakılıp yıkılan şehir yeniden inşa edilmiştir.

VAN HÖYÜĞÜNDE 7 BiN YILLIK TARİH

Editör: Nihat Işık