Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi’nin Alacağı 80 Mevsimlik Genel Beden İşçisi Alım Duyurusu Yaptı.

İşte O Açıklama:

“Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay) olarak görevlendirmek üzere; 80 Genel Beden İşçisi alınacaktır. İnternetten alınacak başvurular için son tarih 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 17:00 da olacaktır. 

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraklerinden olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay) Genel Beden işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda alımlar kura usulü ile yapılacaktır. 

Başvurular 26.05.2021 – 03.06.2021 tarihleri arasında sadece kariyer.van.bel.tr internet adresinden yapılacaktır. Koronavirüs salgınından ötürü hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sadece internet üzerinden yapılabilecektir. 

İşte Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak 80 mevsimlik (5 ay) Genel Beden İşçisi için aranan genel ve özel şartlar; 

GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI 

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

*İlan tarihi itibarıyla 25 ile 40 ( 31.12.1981-01.01.1996 ) yaş aralığında olmak, 

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

*Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel istismarı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak. 

*Erkek Adaylar İçin çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,  

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak, 

*En az ilkokul mezunu olmak, 

*İlan tarihi itibarıyla, en az 1 yıldır başvuru yapılacak ilçede ikamet ediyor olmak, 

*İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair sağlık raporu olmak, 

*Yapılacak başvurularda tercihen erkek işçiler değerlendirmeye alınacaktır. 

GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvuru Formu Van Büyükşehir Belediyesi’ ne ait kariyer.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. 

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, 

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, 

Adli sicil kayıt belgesi (Karekodlu olacak), 

Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

Son 6 aya ait çekilmiş fotoğraf. 

İkametgah Belgesi. 

GÖRÜŞME BİLGİLERİ 

Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 09 Haziran 2021 Çarşamba günü  saat 14.00’da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü Ana Hizmet binasında bulunan toplantı salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir. 

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD-19 tedbirleri kapsamında yapılacak kura çekilişine katılım sağlanmayacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir. 

 Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanmıştır.”

Kaynak: MemleketimVan

Editör: Nihat Işık