Van YYÜ Sürekli İşçi Alımı Duyurusu

Van Yüzüncü  Yıl Üniversitesi(YYÜ), alımı yapılan 165 sürekli işçinin evrak teslimi ile ilgili bir duyuru yayımladı.

İşte O duyuru...

Sürekli İşçi Alımına İlişkin Evrak Teslimi Duyurusu

Van Yüzüncü Üniversitesi Rektörlüğünden  SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞİKİN EVRAK TESLİMİ DUYURUSU 

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi ile Alo 170 hattı aracılığıyla 02/01/2024 - 08/01/2024 tarihleri arasında engelli ve sürekli işçi kadrolarına başvuru yapanlara ait İŞ-KUR tarafından kurumumuza gönderilen listelerde ismi bulunanların 15.01.2024 - 22.01.2024 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasında istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversitemiz Rektörlük Binasının karşısında bulunan evrak teslim birimine (B Blok Prefabrik teslim etmeleri gerektiğine ilişkin duyurumuza istinaden,

Belgelerini teslim edenlerin 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metnimize göre(  https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci(1).pdf ); adaylardan başvurdukları meslek alanına ilişkin koşulları sağlayıp, sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla yapılan belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonucunda;

1- Belgeleri uygun görülen adayların listesi,

2- Belgesi eksik veya ilan koşullarını sağlamayan adayların listesi,

3- 15.01.2024 - 22.01.2024 tarihleri arasında istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların listeleri Duyurumuz ekindeki linklerde yer almaktadır. 

Buna göre; 

*  Adaylardan belgesi eksik veya ilan koşullarını sağlamayanların 05-06 Şubat 2024 (Mesai bitimine kadar) tarihleri arasında ismi hizasında belirtilen eksik belgelerini tamamlamaları halinde söz konusu belgelerini teslim edenlerin belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonuçları üniversitemizin  (www.yyu.edu.tr)  adresinde duyurulacaktır. 

 * 15.01.2024 - 22.01.2024 tarihleri arasında istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların 05.02.2024 (Mesai bitimine kadar)  tarihine kadar istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde Üniversitemiz Rektörlük binasında bulunan personel Daire Başkanlığı bünyesindeki İşçi Şube şubesine teslim etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerini teslim edenlerin belge değerlendirme, doğrulama ve teyit işlemleri sonuçları üniversitemizin  (www.yyu.edu.tr)  adresinde duyurulacaktır. 

* Adaylardan eksik belgelerini tamamlayanlar ile belge teslim etmeyen adaylardan belgelerini teslim edip, yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler mülakat veya noter kurası listelerine dahil edilecek ve nihai mülakat veya noter kurasına tabi tutulacakların listesi üniversitemizin  (www.yyu.edu.tr)  adresinde ilan edilecektir.   Adaylara önemle duyurulur.   Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.     

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

(Belgeleri eksik olan veya hiç belge teslim etmeyenler için)

1. İstenilen Belgelere ilişkin Dilekçe ( https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci_(normal).pdf)

2. Kimlik Fotokopisi 

 3. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya "aslı gibidir" onaylı sureti )

4. Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili adli makamlardan alınacak)

5. Askerlikle İlişiğinin Olmadığına Dair Belge (barkotlu e-devlet çıktısı veya Askerlik Şubelerinden alınacak)

6. Yerleşim Yeri Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak)

7. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen meslek koluna ait alanda; sertifika, ustalık veya kalfalık belgesinin aslı yada "aslı gibidir" onaylı sureti.

8. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen mesleki tecrübeye ilişkin; görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve  meslek kodunu belirten Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı barkotlu hizmet döküm cetveli.

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI İÇİN İSTENEN BELGELER

(Belgeleri eksik olan veya hiç belge teslim etmeyenler için)

1. İstenilen Belgelere ilişkin Dilekçe ( https://www.yyu.edu.tr/images/files/isci_(engelli)(1).pdf)

2. Kimlik Fotokopisi   

3. Süresi dolmamış EKPSS belgesi ( sadece lisans ve ön lisans mezunu olmak koşulu olan kadrolara başvuran adaylardan istenecektir.)

4. Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya "aslı gibidir " onaylı sureti )

5. Adli Sicil Kaydı (barkotlu e-devlet çıktısı veya ilgili adli makamlardan alınacak)

6. Askerlikle İlişiğinin Olmadığına Dair Belge (barkotlu e-devlet çıktısı veya Askerlik Şubelerinden alınacak)

7. Yerleşim Yeri Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya Nüfus Müdürlüklerinden alınacak)

8. Engelli Sağlık Raporu (barkotlu e-devlet /e- nabız çıktısı veya "aslı gibidir" onaylı sureti )

9. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen meslek koluna ait alanda; sertifika, ustalık veya kalfalık belgesinin aslı yada "aslı gibidir" onaylı sureti.

10. Başvurulan kadroda belirtilen hizmet türüne ilişkin Nitelik/Koşullarda istenilen mesleki tecrübeye ilişkin; görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve  meslek kodunu belirten  Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli. BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLENLER

Bahçe Bakım İşçisi

Bakım ve Onarım Hizmetleri-Elektrikçi

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçisi Van Kedisi

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçisi

Engelli Büro İşçisi  (4 Kişi) (Lise-Lisans)

Engelli Büro İşçisi (2 Kişi) (Lisans)

Engelli Büro İşçisi (2 Kişi) (Önlisans)

 

Engelli Büro İşçisi Önlisans Turizm Kabul

Engelli Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Engelli Havuz Temizlik İşçisi

Engelli Klinik Destek (2 Kişi) (Önlisans)

Engelli Matbaa İşçisi

Engelli Santral Operatörü

Engelli Temizlik ( 4 Kişi)

Engelli Temizlik ( 5 Kişi)

Engelli Veterinerlik Hizmetleri

Hayvan Bakıcısı

Makine Bakım Ve Onarım İşçisi

Marangoz

Sıhhı Tesisat İşçisi

Tarım İşçisi


EKSİK EVRAKI OLANLAR

BAHÇE BAKIMI - RED

DİĞER HAYVAN YETİŞTİRME (VAN KEDİSİ) RED

DİĞER HAYVAN YETİŞTİRME RED

ELEKTRİK RED

ENGELLİ 2 KİŞİ HAVUZ İŞÇİSİ RED

ENGELLİ 4 KİŞİ BÜRO RED

ENGELLİ 4 KİŞİ TEMİZLİK RED

ENGELLİ SANTRAL OPERATÖRÜ RED

ENGELLİ TEMİZLİK 5 KİŞİ RED

ENGELLİ VETERİNERLİK HİZMETLERİ RED

HAYVAN BAKICISI RED

MAKİNE BAKIM ONARIM RED

MARANGOZ

SIHHİ TESİSAT RED

TARIM İŞÇİSİ RED

HİÇ EVRAK TESLİM ETMEYENLER

Bahçe Bakım İşçisi

Bakım ve Onarım Hizmetleri-Elektrikçi

Büro İşçisi (2 Kişilik) (Lisans)

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçisi Van Kedisi

Diğer Hayvan Yetiştirme İşçisi

Engelli Büro İşçisi  (4 Kişi) (Lise-Lisans

Engelli Büro İşçisi (2 Kişi) (Önlisans)

Engelli Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Engelli Klinik Destek

Engelli Matbaa İşçisi

Engelli Sağlık Klinik Destek Elemanı

Engelli Temizlik ( 4 Kişi) (Lise)

Engelli Temizlik ( 5 Kişi)

Hayvan Bakıcısı

İŞ KURA MÜRACATI OLMAYANLAR

Makine Bakım Ve Onarım İşçisi

Marangoz

Sıhhı Tesisat İşçisi

Tarım İşçisi

Editör: Nihat Işık