Van Valiliğinden Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu!

Van Valiliği, 2024 YILI 4/B Sözleşmeli 1608 Personel Alımına İlişkin Duyuru Yayımladı.

İşte Duyurunun Detayları...

2024 YILI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVININ

TARİH/SAAT/YER BİLGİSİNE İLİŞKİN DUYURU

57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde;

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 1.608 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve

başvurular, 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar; sözlü sınav tarih/saat/yer bilgisini 17 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler” başlığı altında yer alan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir.

Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Adayların sözlü sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 
Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile e-Devlet üzerinden “Başvurularım” sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

İlgili adaylara ilanen duyurulur.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Editör: Nihat Işık