Van Valiliği'nden Flaş Yasak Kararı!

Van Valiliği, Hakkari'de kayyum atanmasından sonra; eylemler, toplantılar ve basın açıklamaları için 5 günlük yasaklama kararı alındı.

5 GÜNLÜK YASAKLAMA KARARI

Van Valiliği, kent genelinde düzenlenmesi planlanan bazı toplumsal etkinliklere yönelik bir dizi yasaklama kararı aldı.

Yasak, gösteri yürüyüşlerinden açık hava toplantılarına, kapalı yer toplantılarından basın açıklamalarına, oturma eylemleri, anketler, çadır ve stant kurulumu, her türlü protesto eylemine kadar geniş bir kapsamı içermekte.

Karar, 5 gün süreyle uygulanacak.

YASAKLAMANIN SEBEPLERİ VE SÜRESİ

Valilik açıklamasında, yasaklamanın temelini oluşturan gerekçeler vatandaşların can ve mal güvenliği, terör örgütleriyle mücadele, milli güvenlik, kamu düzeni ile genel sağlığın korunması olarak sıralandı.

Ayrıca, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel asayişin sağlanması da kararın dayanakları arasında yer almakta.

Kısıtlama süresince, 3 - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında, her türlü toplu etkinlik yasaklanıyor.

YASAKLAMANIN HUKUKİ ZEMİNİ

Yasaklama kararı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanıyor.

Belgelendirilen bu karar, Valiliğin söz konusu etkinliklerin huzur ve güvenlik içinde gerçekleştirilme şansını risk altında görmesi nedeniyle alındı.

Valiliğin açıklaması, yasağın hangi eylemleri kapsadığını açıkça belirtiyor ve belirtilen tarihler arasında bu etkinliklerin gerçekleştirilmesinin yasak olduğunu deklare ediyor.

VAN VALİLİĞİNİN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama kararına ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;  

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla;

Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024-07.06.2024 tarihleri arasında (5) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır.”

Kaynak: Van Postası Gazetesi