Van Büyükşehir Belediyesi İşyeri Kiralayacak

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İpekyolu, Tuşba, Erciş ve Özalp’ta bulunan 9 işyeri kira verilecek. İşte uygun fiyatlı kiralık dükkan yerleri…

Belediyenin ilangov.tr üzerinden verdiği resmi ilanda;

*Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz Erciş İlçesi A. Işıklı Mahallesi Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 15-16 nolu Satış Büfesi, 10-22-24 nolu Bilet Satış Yazıhaneleri,

*İlimiz Tuşba İlçesi İstasyon Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 13 nolu Bilet Satış Yazıhanesi,

*İlimiz Özalp İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 112 ada ve 3 nolu parselde kayıtlı İdaremize tahsisli park altı dükkânlarından 24 nolu işyeri,

*İlimiz Tuşba İlçesi Melen Mahallesi 182 pafta, 665 ada ve 3 nolu parselde kayıtlı Şahbettin ÖZARSLANER Spor (Kompleks) Tesisleri ve Müştemilatı 3 yıl-36 ay,

*İlimiz İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Aydın Talay Yeraltı Çarşısında 23 nolu Kafeterya 5 yıl-60 ay, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda kiralama ihalesi işidir.” denildi.

İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ

İhale 28.02.2024 tarih ve Saat: 10.00’de İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. kat Encümen toplantı salonunda ve Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda yapılacaktır.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişilerden İstenilen Belgeler

 • Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
 • Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’ (Bilet Satış Yazıhanesi için)
 • İmza Beyanı (Noter onaylı)                                                                                                                                               
 • Şartname Bedelinin (1.500,00 TL) yatıldığına dair makbuz (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı veya müdürü’ne ait)
 • Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu
 • Van Büyükşehir Belediyesi borcu yok yazısı.(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak)
 • EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
 • Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı.)
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 • Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak İşyerlerinin ihalesinde katılacaklar için Ulaşım Başkanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden alınmış D1-B1 yâda F türü yetki belgelerinden herhangi 
 • birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yâda internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
 • İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve onaylı fotokopisi veya yetki belgesi (Spor Tesisleri için)

 • Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 • Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
 • Geçici Teminat Halk Bankası Van Şubesi'nin TR09 0001 2009 3390 0007 0000 01 numaralı Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı hesabına nakden yatırılması.
 • İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 • Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 28.02.2024 tarih ve saat 10.00’e kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.  

Kaynak: Van Olay