VAN ATASÖZLERİ Van Atasözleri; YYÜ Eğitim Fakültesi, Türki Dili ve Edebiyatı Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Önay'ın yazdığı; Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 'Van Kültür ve Turizm Envanteri-III Halk Kültürü-1' eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Atasözleri için yararlanılan kaynakların listesi ise metnin sonunda belirtilmiştir.

 • Acele etme, dilini dişlersin.
 • Aç geğirir, hızan öğürür. (Hızan: Görmemiş)
 • Aç ile eceli gelen aynıdır.
 • Aç it fırına bakmakla doymaz.
 • Aç kulağım, dinç kulağım.
 • Aç yat, kuyruğu dik yat.
 • Açı işletme, toku söyletme.
 • Açım oynatmayın, tokum söyletmeyin.
 • Adamı, tanıyan kurtlar yesin.
 • Adamın ağzına bakarlar, atına ona göre nal çakarlar.
 • Adamın başı büyük olacağına yaşı büyük olsun.
 • Adamın eli bok olmazsa karnı tok olmaz.
 • Adamın öz evi, öz gori. (Gor: Mezar)
 • Ağ ipin pamuğa ziyanı vardır.
 • Ağacın kurdu içinden olmazsa, ağaca zeval yoktur.
 • Ağaçtan o yana köy vardır.
 • Ağam ol, sözümde ol.
 • Ağanın malı gider, ħızmekârın canı çıkar.
 • Ağası kuvvetli olanın iti keskin olur.
 • Ağlatan yanında otur, güldüren yanında oturma.
 • Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
 • Ağzımı yandıran aş olsun, başımı kıran taş olsun.
 • Ahmağa yüz, aptala söz verilmez.
 • Akıl toprak değil ki, herkes başına savursun.
 • Akraba gün olur, akrep olur.
 • Al at, hem kapar, hem teper.
 • Al benden de bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt.
 • Al kapıda, sat kapıda, işin yoksa yat kapıda.
 • Alacaklı, camuştan kuvvetlidir.
 • Âlem kazanır, molla bezenir.

 • Alıcı kuş dindiğinden bellidir. (Dindik: Gaga)
 • Alın terlemeyince mal kazanılmaz.
 • Âlim olmak istersen al kalemi durma yaz, cahil olmak istersen al kalemi durma kaz.
 • Allah adamı it etsin rüt etmesin. (Rüt: Hiçbir şeyi olmayan)
 • Allah adamı yolun alt yanına düşürmesin.
 • Allah ağız verene aş vermez, aş verene ağız vermez.
 • Allah bela versin o şakaya ki, içinde hakikat olmaya.
 • Allah bilir kulunu, ona göre verir çulunu.
 • Allah dağına bakar karını verir.
 • Allah hazinesinden versin.
 • Allah it oğlu itini tanır.
 • Allah saklayanı kurt yırtmaz.
 • Allah verdi mi dıngonun bağından da verir.
 • Allah’sız çöp başı teprenmez.
 • Alma mazlumun ahını, gökten indirir şahini.
 • Altın pula karıştırılmaz.
 • Anamın aşı, tandırın başı.
 • Anamın ekmeğine kuru, ayranına duru diyemem.
 • Arif olan anlar, horoz olan banlar.
 • Arkadaş gerek düz gerek.
 • Arsız neden allanır, çat da giyse sallanır.
 • Asıl asıl, asilin dilinden asıl.
 • Asıl azmaz, bal kokmaz, kokarsa yağ kokar; aslı ayrandır.
 • Asılı almak zor, saklamak kolay; beddasılı almak kolay, saklamak zor.
 • Aslan yatağından belli olur.
 • Aslında olan tırnağında gösterir.
 • Aş soğudu, taş soğumadı.
 • Aşağıyı beyenmiyi, yukarıda yer bulamiyi.
 • Aşını arayan eşini bulur.
 • At atın yanında ya kapağan, ya tepegen olur.
 • At geriye, gelir beriye.
 • At koşar, göt övünür.
 • At murat, katır devlet.
 • At pazarında eşek anırmaz.
 • At tepmez, it kapmaz deme.
 • At, at olana kadar sahibi mat olur.
 • At, igit altında aksar.
 • Atadan görene yaklaş, sonradan görenden uzaklaş.
 • Atın iyisi doru, yiğidin iyisi deli olur.
 • Atın yürüyüşüne, yiğidin yiyişine bak.
 • Atta karın, erkekte burun.
 • Atta karın, itte burun gerekir.
 • Atta, avratta, yurtta uğur vardır.
 • Av, vuranın değil alanındır.
 • Avaralıktan culfacılık iyidir.
 • Avcı kırk gün taban teper, bir gün av eti yer.
 • Avrat hastalanacağına eri hastalansın, eri öleceğine avrat ölsün.
 • Ay arsızın, gün arsızın, göynü hoştur tumansızın.
 • Ayağıma yer edim, gör başan neler edim.
 • Ayağını sıcak tut, başını serin; düşünme derin derin.
 • Ayıdan post, urustan dost olmaz.
 • Az harcarsan olursun melek, çok harcarsan olursun helak.
 • Az şeyden çok şey çıkar.
 • Az yemek, az konuşmak insanı melek eder; çok yemek, çok konuşmak insanı helak eder.
 • Azan yılan yol üstüne çıkar.
 • Azdan az gider, çoktan çok.
 • Azı yarar, ortası karar, çoğu zarar.
 • Aziz ölür, boğaz ölmez.
 • Babacangilde toydur; etsiz kemik, yağsız pilav boldur.
 • Baht mı istersin taht mı? Sen baht ver, taht kendiliğinden gelir.
 • Balığın başı taşa değmezse geri dönmez.
 • Balık tutanın götü yaş olur.
 • Balık tutanın tumanı yaş olur.
 • Balıktan büyük halik vardır.
 • Baltayı yiyen ağaç sapına gazınç eder.
 • Baş kesen, yaş kesen, taş kesen iflah olmaz.
 • Başın ağrıdı kes kurtul, dişin ağrıdı çek kurtul.
 • Batacak ördek götün götün gider.
 • Ben umaram bacımdan, bacım ölür acından.
 • Bey almaz, paşa almaz; delikli boncuk yerde kalmaz.
 • Biberin acısı başı yukarı olanıdır.
 • Bilirsin götünün huyunu, içme turşunun suyunu.
 • Bir adam ya çok görür kudurur, ya da çok yiyer kudurur.
 • Bir davardan iki gön çıkmaz.
 • Bir gün vezir, kırk gün rezil olma.
 • Bir hatır, iki hatır, üçüncüsünde vur yatır.
 • Bir karına iki minnet olmaz.
 • Bir unluğa, iki tozluğa.
 • Birer birer bin olur.
 • Biri ölmezse biri dirilmez.
 • Bizin gelin bizden kaçar, başını örter kıçını açar.
 • Borcun iyisi olmaz, borçlunun iyisi olur.
 • Borç bini aştı mı baklava ye.
 • Boş ite menzil mi dayanır?
 • Boş telis ayakta durmaz.
 • Bulanmazsa durulmaz.
 • Büyük başın büyük derdi olur.
 • Caminin uzağı, mezarlığın yakını iyidir.
 • Can sağlığı, cihan varlığı
 • Cana gelen, mala gelsin.
 • Candan yanan kimse yok, yandan yanan çok.
 • Canı yanan eşek, attan hızla kaçar.
 • Cemreden sonraki yağmura eyvallah edilir.
 • Ceviz çürüksüz olmaz.
 • Cüce her zaman sepet altında kalmaz.
 • Cüceleri güzün ayarlar.
 • Çakalın eniği kurt olmaz, aslanın yatağı yurt olmaz.
 • Çarşamba yalan diyenin, Perşembe yüzü kara çıkar.
 • Çat başa, çarık ayağa.
 • Çaydan geçerken at değiştirilmez.
 • Çıplak içeri, aç dışarı kaçar.
 • Çillede çim, hemsinde sin.
 • Çocuğa iş, peşine düş.
 • Çocuk aziz, terbiye ondan daha azizdir.
 • Çocuksuz baba barsız ağaca benzer.
 • Çömlek diyer dibim altun, çömçe diyer men hardayam?
 • Çömlek yuvarlanmış, kapağını bulamamış.
 • Çömlekte et kurtuldu, çındır başını kaldırdı.
 • Çürük tahta mıh tutmaz.
 • Dağ başına kış gelir, kul başına iş gelir.
 • Daima keçinin goturu, baş bulakta su içer.
 • Dam yanarsa, sıçan da beraber yanar.
 • Dar yerin pilavındansa, geniş yerin dayağı.
 • Darı unundan baklava, eğri ağaçtan oklava olmaz.
 • Davetsiz gelen döşeksiz oturur.
 • Değirmeni itirip, şahşağını ariyi.
 • Deli utanmaz, sahibi utanır.
 • Deli utanmaz, sakalı utanır.
 • Deliden deli doğar.
 • Delinin ununu Allah öğütür.
 • Deliye ilişme, çalıya iliş.
 • Deliye yel ver, eline bel ver.
 • Demir kapı ağaç kapıya muhtaçtır.
 • Dengi dengini bulmaz.
 • Derdi çeken, ağuyu içen bilir.
 • Desinler, adamı açıkta koyar.
 • Deve hamama, it kahveye, oban divana yakışmaz.
 • Deveciden dostu olan kapısını yüksek yapar.
 • Deveye deve lazım.
 • Dibi görünmeyen kaptan su içme.
 • Dil kesik, baş selamet.
 • Dilim dilim, dilimden giyerem kilim.
 • Dilim, bana giydirir kilim.
 • Dilin olmasa kargalar gözün oyar.
 • Dişinde olan tırnağında gösterir.
 • Doğan anası olma, duran anası ol.
 • Dost, dostun ekmeğini yer.
 • Dul herif kuyruk yedirir, genç oğlan yumruk yedirir.
 • Dumansız baca, kavgasız karı koca olmaz.
 • Dünyada Van, Ahirette iman.
 • Düşmandan yara esirgeyen öz canında bulur.
 • Düşmanın fukara olsun.
 • Düz yolda yürüyemiyi, galdi ki şoħumda şıllıħ ata.
 • Düzelir böyle kalmaz, yıkılır güze kalmaz.
 • Ek tohumun hasını, çekme yiyecek tasasını.
 • Ekmeği yüzünden yerler.
 • Ekmek yayanın atıdır.
 • Ekşi hamur, turş ekmek mideni, yanı koduklu karı evini harap eder.
 • El arı, kabir azabından büyüktür.
 • El ele vurunca şakıldar.
 • El eli yıkar, el de döner yüzü yıkar.
 • El eliyle yılan tutma, yılana da yazıktır.
 • El temaşadan kaçmaz.
 • El uyu ile gelen sel suyu ile gider.
 • Elbise yamalığa, can hekime düşmesin.
 • Elden alım ele verim, keçel kızımı kime verim.
 • Elden gelen öğün olmaz, olsa da garın doymaz.
 • Elden oğul olmaz.
 • Ele güvenme, bele güven.
 • Eli işde, gözü dervişde.
 • Elim gözüm, oğlum kızım.
 • Elin attığı taş uzak gider.
 • Elin iyisi, itin dayısı olmaz.
 • Elin köşküne sebep öz alacağın yıkma.
 • Elinle ver, ayağınla ara.
 • Eliyle eden kurtulur, diliyle eden kurtulmaz.
 • Elmayı soy ye, eriği say ye, armudu ha ye.
 • Erkeğin yüzü, harmanın tozu.
 • Erliyi eri döver, ersizi Tanrı döver.
 • Ersız avrat, yuvasız at.
 • Eser eser yağmazsa sat öküzü çavdar al; eser eser yağarsa sat çavdarı öküz al.
 • Eski, hayır etseydi sahibine ederdi.
 • Esvap yamaya, can hekime düşmesin.
 • Eşeğin işlediği at içindir.
 • Eşek altın külah giyse gene eşektir.
 • Eşek büyümaħnan tavlabaş olmaz.
 • Eşek gidince semeri de gider.
 • Eşek ne anlar yoncadan?
 • Eşek öldü, ortaklık bitti.
 • Et giren eve dert girmez.
 • Etme kulan, gelir yolan.
 • Etme kulum bulursun, ingildiye ingildiye ölürsün.
 • Ev sözsüz, gor azapsız olmaz.
 • Evin yık, yüzün ağart.
 • Evinde elek dönmüyor, Beytullah senin neyine.
 • Fakir dağa çıkanda kar olur boran.
 • Fakiri dövmektense üstünü yırt.
 • Fakirin hastası, zenginin fahişesi
 • Fukara acanda bayram çeşidi aklına gelir.
 • Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
 • Fukarayı döveceğine üstünü yırt.
 • Garip itin kuyruğu götünde olur.
 • Gecelenin ömrü az olur.
 • Geç başa, ol paşa.
 • Geçi düşüp can hayına, kasap düşüp piy hayına.
 • Geçmez pul sahibinindir.
 • Geçmişine laf atanın, geleceğine kurşun atarlar.
 • Gelin girmedik ev olur; ölüm girmedik ev olmaz.
 • Gelinin ayağı, çobanın dayağı uğurlu olur.
 • Genç yumruk yedirir, ihtiyar kuyruk yedirir.
 • Gevezeyi cehenneme atmışlar; odunum yaştır demiş.
 • Gırdan taşı kimse yerinden kaldıramaz.
 • Giden ölmez, yeten ölür.
 • Gidenin yeri, ölenin eri.
 • Gider bostan gırası, kalır üzün garası.
 • Giren ay, çıkan ay, üstümüzde duran ay.
 • Gitdi kebap goħusuna, baħdi eşek dağliyilar.
 • Gitti bostan kırası, kaldı üzün karası.
 • Gizli boğaya gelen aşikâr doğar.
 • Gizli kele gelen eşgere doğar.
 • Görmemişin bir oğlu olmuş, tutuş çükünü koparmış.
 • Göz gördüğünden korkar.
 • Göz gördüğüne hükmeder.
 • Günde gelen çul üste, ayda gelen kül üste.
 • Habara, nubara segürme.
 • Hanımın kırdığı çömleğin sesi duyulmaz.
 • Harabe yerde de hazine bulunur.
 • Havanın ayazına, mıtrıbın namazına, itin beyazına hiç güvenme.
 • Hazırı sakla, Hızır’dan isteme.
 • Henek henek, sonu olur degenek.
 • Henkifinen gezmeyenin sesi semadan gelir. (Henkif: Emsal)
 • Her an rüzgâr gemicinin istediği yönde esmez.
 • Her ayrana ekmek doğranmaz.
 • Her bir güne, var bir yarın.
 • Her deliğe parmak sokulmaz.
 • Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.
 • Her merdivenin birkaç ayağı vardır.
 • Her şey incelikten, insan kabalıktan kırılır.
 • Her taş, köşe taşı olmaz.
 • Her zaman cüce sepet altında kalmaz.
 • Her zaman elden yenmez, bir de cepten yenir.
 • Her zaman sel gelip kütük getirmez.
 • Herkes bu nehreyi çalkıyamaz.
 • Herkes öz pazarından her (hayır) görsün.
 • Herkese aynı çubuk çalınmaz.
 • Herkesin bin derdi var, değirmencin su derdi.
 • Herkesin ipi ile kuyuya inilmez.
 • Hırsız hırsızın dilinden anlar.
 • Hırsızdan hırsıza helaldir.
 • Hızan küser, rızkını keser.
 • Hiç yoktan köse iyi.
 • Hileli bazar, dostluğu bozar.
 • Horoz ötse de ötmese de sabah olur.
 • Işıklı cüce sepet altında belli olur.
 • İgit kötü olmaz, yoksul olmayınca.
 • İhtiyarlık eski çuldur satılmaz, gençlik şahin kuştur tutulmaz.
 • İki it boğuşursa yolcunun işi rast gider.
 • İki su, bir ekmek yerini tutar.
 • İki tarafa bakan şaş kalır.
 • İki tezek bir taşa belâ.
 • İlan eğilir bükülür, çıktığı deliği tanır.
 • İlan ilanlığıyla toprağı hedernen yer.
 • İlan yarpuzdan hoşlanmaz, gelir burnunun dibinde biter.
 • İlana ağrı veren kertenkeledir.
 • İlişene girişirler.
 • İlk bahtım altın tahtım.
 • İnat gelir göz kararır, inat gider yüz kararır.
 • İncitme canı, öldür yılanı.
 • İnsan inat için kırk batman tuz yer.
 • İnsanın yaman yiyicisi olsun, yaman diyicisi olmasın.
 • İssi (sıcak) ekmek iti kuduz eder.
 • İstediğini söyleyen, istemediğini duyar.
 • İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara.
 • İş sabahın, aş sabahın.
 • İş zamanında iş, küs zamanında küs.
 • İt fırından ekmek kaçırır, öz rağbetini çeker.
 • İt itin postunu yırtmaz.
 • İt kursağı sarı yağ götürmez.
 • İt kütten kaçmaz.
 • İt ne kadar keskin olsa sahibini tutmaz.
 • İt, araba gölgesinde yatar, öz gölgesi zanneder.
 • İte gem takarsan kendini at zanneder.
 • İte küt, sahibinin hatırı için.
 • İtin ağzı ile deniz haram olmaz.
 • İtin ağzına ağaç sokulmaz.
 • İtin ahmağı odur, kayganaktan pay ister.
 • İtin akılsızı kayganaktan pay umar.
 • İtin bahsini et, değeneği koy yanan.
 • İtin bahsini et, kösevili koy yanına.
 • İtin canı cezada gerek.
 • İtin eceli gelende cami duvarına işer.
 • İtin sözü olsa havadan somun yağar.
 • İtnen harala girilmez.
 • İyi mal kötü gün içindir.
 • Kalıp kulunç olacağına, çıkıp gülünç olsun.
 • Kap değiştir, tat değiştir.
 • Kar, yağdığı gün tozar
 • Karıncanın uçması zevaline delalettir.
 • Karnı açı herkes doyurur, Allah’ın acını Allah doyursun.
 • Kart kazanır, kartaman güvenir.
 • Kavak dalıyla gürler.
 • Kazla tavuk aynı yumurtlayamaz.
 • Kazma kimsenin kuyusunu, kazarlar senin kuyunu.
 • Keçel derman bulsa öz başına sürer.
 • Keçelin sakızı gözünün önünde gerek.
 • Keçinin ameli azsa, çobanın ekmeğini yer.
 • Keçinin koturu baş bulaktan su içer.
 • Kefen satan kefensiz ölür.
 • Kem aletle kemalat olmaz.
 • Kenarına bak bezini, anasına bak kızını al.
 • Kes kulağın at arkana, gör ne laflar edili.
 • Keskin itin sonu uyuz olur.
 • Keten gömlek bez olmaz, üvey kardeş öz olmaz.
 • Keten gömlek olmaz dokutmayınca, evlat âlim olmaz okutmayınca.
 • Kırk karga bi kırti et koparamaz.
 • Kış için yorgansız, el için oğlansız kalınmaz.
 • Kış kışlığını, puşt puştluğunu belli eder.
 • Kız anadan öğrenir bohça düzmeyi, oğlan babadan öğrenir koyun yüzmeyi.
 • Kız yükü, tuz yükü.
 • Kimisine baht kurulur, kimisine kuru taht.
 • Kocakarının soğuğu, teper tandıra tavuğu.
 • Komşu komşuya bakar, evini ateşe yakar.
 • Kork ondan, korkmaz Allah’tan.
 • Korkak her gün, cesur bir gün ölür.
 • Kotan ne bilsin hup ne çeki. (Hup: Pulluğun uçkısmı)
 • Koyuna rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.
 • Koyunu güden kurdu görür.
 • Koyunu olmayanın, bıçağı keskin olur.
 • Köksüz ağaç kurur.
 • Kör atın kör nalbantı olur.
 • Kör körü, su çukuru bulur.
 • Kör sıçanın rızkını Allah verir.
 • Köylünün ineği var yağı gelir, tarlası var buğdayı gelir.
 • Kul azmayınca kada yürümez
 • Kul daralmazsa, Hızır yetişmez.
 • Kul kula sebeptir.
 • Kul verdiğini duyurur, Hak verdiğini doyurur.
 • Kurdun boynuna ciğer asılmaz.
 • Kurt, dumanlı günden hoşlanır.
 • Kuş gördüğü yuvayı yapar.
 • Kuyuyu en kaz, derin kaz; ama kendi boyunca kaz.
 • Kuzuya rakı içirmişler, kurdun evini sormuş.
 • Küllük dama çıkmaz.
 • Mal gider, malamat kalır.
 • Malaba, insanı eder haraba.
 • Marangozun kapısı olmaz.
 • Martın yağışına, hâkimin gülüşüne aldanma.
 • Men umaram bacımdan, bacım öli acından.
 • Men yanaram balama, balam yanar öz balasına.
 • Mertten bir çıkar, namertten iki.
 • Mesleğine hor bakanın keşkülü boş olur. (Keşkül:Kese)
 • Mıh çıkar, yeri kalır.
 • Molla evinden aş, kör gözünden yaş eksik olmaz.
 • Mülk satan bir sene tok, mülk alan bir sene aç kalır.
 • Nasip olsa gelir Çin’den Meçinden, nasip olmazsa çıkar avucun içinden.
 • Ne altın leğenim olsun, ne de içine kan kusayım.
 • Ne bana bir, ne komşuma iki.
 • Ne sağ tekindir, ne de sol, ne sen işini düzmeğe koyul.
 • Nerede işlersen, orada dişlersin.
 • Niye diyisen dayaza leçeğin eğridir.
 • Oğul kalkar, babaya bakar.
 • Oğulsuz ocakta tütün tütmez.
 • Olan ile ölene çare yoktur.
 • Olanda hat hat, olmayanda aç yat?
 • Ot kökünden biter.
 • Oyun bilmeyen avrat der yerim dardır.
 • Öğüt veren çok olur, ekmek veren yok olur
 • Öküz can çekişende bıçak çeken çok olur
 • Öküz düşse bıçak çeken çok olur.
 • Öküz öldü, ortaklık bitti.
 • Öküz ölür gönü kalır, yiğit ölür ünü kalır.
 • Ölü gorbagor olmazsa, gor (mezar) daralmaz.
 • Ölü ölür ballanır.
 • Ölüler öyle bilir ki, diriler her gün helva yiyi.
 • Ölüm ölüm, hırlaması ne zulüm.
 • Ölümden o yana köy yoktur.
 • Ölüyü, diriyi temiz eden sudur.
 • Öz başını bağlayamaz, kalkar gelin başı bağlamağa.
 • Özünü öveni at kaç, babasını öveni al kaç.
 • Paranın tunçu, insanın piçi.
 • Parmağı uzun bal yiyemez, kısmetlisi yer.
 • Sabrın sonu selamettir.
 • Sağlam öküze çürük saman kâr etmez.
 • Sarı inek meleğen olur, kahpe karı güleğen olur.
 • Sen işlersen mal işler, adam öyle genişler.
 • Sen nerde, keçel mıstonun ahıri nerde.
 • Serçe dişisinin yanında deveye kafa tutar.
 • Serçe nedir ki, budu nola.
 • Sermayesiz bakkal turp tohumu satar.
 • Seyrek gelen döşeğe, sık gelen eşiğe.
 • Sınanmamış atın arkasına geçilmez.
 • Silleyi yüze göre vururlar.
 • Sinir gelir göz çıkarır, sinir gider yüz kızarır.
 • Sofu soğan yemez, görse de kabuğunu koymaz.
 • Soğan soyulmazsa kokusu çıkmaz.
 • Sonradan atan topuktan vurur.
 • Söyler ağız, kızarır yüz.
 • Söyler dili, görür gözü, utanır yüzü.
 • Söz vaktinde açılır.
 • Sözü söyle alana, arı piri olana.
 • Sözün doğrusu saz, işin doğrusu az olur.
 • Sözün tamını eşeğe derler.
 • Su aka aka yolunu bulur.
 • Subaşı çimenli olur.
 • Sütlü koyunu sürüden ayırmazlar.
 • Şehir gaziye mülk olmaz.
 • Şeker, cinsine çeker.
 • Şeyhi şeyh eden müritleridir.
 • Şeyhin külahı, hocanın sarığını yutar.
 • Şorak yere ekin ekersen çıkmaz.
 • Tahtadan maşa, çingeneden paşa olmaz.
 • Tandır issi iken ekmek tutar.
 • Taş kesen, baş kesen, yaş kesen iflah olmaz.
 • Tavşan yatağında avlanır.
 • Tavuğun sadakası bir yumurtadır.
 • Tek kanatla kuş uçmaz.
 • Tembel uyur, bahtı büyür.
 • Terazisi tezekten olanın dirhemi boktan olur.
 • Tilki iki defa tuzağa düşmez.
 • Toba tokluktan olur, üzgöz yokluktan olur.
 • Tok açın halinden ne anlar.
 • Tülki delikten geçemiyi, bir de kuyruğuna süpürge bağliyi.
 • Türkmen işler tat yer, eşek işler at yer.
 • Ulular köprü olsa basıp geçme.
 • Ummadığın taş, baş yarar.
 • Ustasız usta olmaz.
 • Uşağınan olmaz bazar, arpa verir buğday yazar.
 • Uşak sıçar bir yere, gelin yayar bin yere.
 • Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.
 • Var evi kerem evi, yok evi verem evi.
 • Verdiği sabun sı..tığı boku temizlemez.
 • Vuran oğul, babaya bakmaz.
 • Yağını veren Allah, bulgurunu aşlığını da verir.
 • Yağmur gününde şoratan borç olmaz.
 • Yanan da anadır, yaman da anadır.
 • Yapın verin elime, götürüm gösterim erime.
 • Yara öldürmez, Yaradan öldürür.
 • Yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder.
 • Yarının pestili bugünün eriğinden iyidir.
 • Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz.
 • Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
 • Yazın yayla kovanın, kışın yediği kar olur. Züğürdün sakalı müflisin götündedir.
 • Yeğen amcadan, dilenci çömçeden umar.
 • Yemek gördün mü giriş, sopa gördün mü sıvış.
 • Yemekte dost olan senelerce küsülü gezer.
 • Yemiyenin payını yerler, demine de hu çekerler.
 • Yere gire o baş ki, bin baş ondan patlamaya.
 • Yetene yeterler, yetmeyene taş atarlar.
 • Yetim hakkı yedi taşı deler.
 • Yetim kısmi arsız olur.
 • Yığanın değil, yiyenindir.
 • Yiğit daldasında yiğit saklanır.
 • Yiğitin iyisine deli derler.
 • Yiyersen, yedirirsen didar görürsen. Yemezsen, yedirmezsen dört duvar görürsen.
 • Yoğurt dökülse yeri kalır, ayran dökülse neyi kalır.
 • Yokuş dibinde arpa kâr etmez.
 • Yüz verdıħ, asdar isdiyi.
 • Zahirenin iyisini, odunun irisini kaldırın, mart geliyor
 • Zulüm ile abad olanın aħırı berbat olur.
 • Züğürt ile etme bazar, keçi verir koyun yazar, bir gün olur çütün bozar.

KAYNAKLAR

 1. Acaroğlu , M. Türker (Tarih Yok), Dünya Atasözleri, Kaya Yayınları.
 2. Aksoy , Ömer Asım (1984), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü-I, Atasözleri

Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

 1. AKSOY, Ömer Asım, vd. (1996), Bölge Ağızlarında Atasözleri ve Deyimler,
 2. Baskı, Ankara: TDK Yayınları.
 3. ALPER, Cengiz (1978), Çeşitli Yönleriyle Van, Ankara: Yargıçoğlu

Matbaası.

 1. Boratav , Pertev Naili (1988), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, 5.

Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 1. Cumhuriyetin 75. Yılında van (1998), Ankara: Van Valiliği Yayınları.
 2. Elçin , Şükrü (1981), Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı

Yayınları.

 1. GAZİOĞLU, Celal (2007), Bütün Yönleriyle Tarih ve Kültür Hazinesi

Erciş, (Baskı Yeri, Yayınevi Yok)

 1. Karaalioğlu , Seyit Kemal (1969), Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü,

İstanbul: İnkılâp ve Aka Yayınları

 1. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I (1991), Ankara: Kültür Bakanlığı

Yayınları.

 1. KAYAÇELEBİ, Kaya (1990), Doğunun Yıldızı Van, İstanbul: Zafer

Matbaası.

 1. KOŞAR, Selahattin (2008), Dünden Bugüne Erciş, Erciş: Erciş Ofset

Matbaacılık ve Gazetecilik.

 1. Oy, Aydın (1972), Tarih Boyunca Türk Atasözleri, İstanbul:
 2. ÖNAY, Yılmaz (1976), Van Folklorundan Örnekler, Erzurum: Atatürk

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. (Yayınlanmamış Lisans Tezi)

 1. Şinasi , Durub-ı Emsal-i Osmaniye, (Önsöz’ünden)
 2. TALAY, aydın (1988), Bizim eller Van, İstanbul: İhlâs Matbaacılık-Gazetecilik

ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 1. Türkçe Sözlük (1983), Ankara: TDK Yayınları,
 2. Van İl Yıllığı (1973), İstanbul: Kıral Matbaası

19. Van Kütüğü (1992), Ankara: Yüzüncü   Van Kültürene ait diğer içerikleri için Tıklayınız

Editör: Nihat Işık