Milli Saraylar İdaresi 254 Personel Alımı Yapacak

Milli Saraylar İdaresi personel alımı duyurusu yayımlandı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı resmi sayfasından yayımlanan duyuruya göre;

Büro personeli,

Müze görevlisi,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı),

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Unvanlarında olmak üzere 254 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle başladı.

Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerektiği kaydedildi.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Şartları

Genel Şartlar:


2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,


2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.


2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.


2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.


2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.


2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.


2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.


2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

Milli Saraylar İdaresi Personel Alımı Kontenjan Dağılımı ?

UnvanKontenjan
Büro Personeli2
Müze Görevlisi10
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)80
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)80
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)33
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı-Lisans)5
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı-Ön Lisans)5
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı-Lise)5
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)34

1.1. Başvuru Özel Şartları

1.Grup:


Unvanı: Büro Personeli


Kadro Adedi: 2


Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak

2.Grup


Unvanı: Müze Görevlisi


Kadro Adedi: 10


Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans bölümlerinden birinden mezun olmak.

3.Grup:


Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi


Kadro Adedi: 80


Öğrenim Grubu: Lisans


Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,


3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir. )


4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


5- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.

4.Grup:


Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi


Kadro Adedi: 80


Öğrenim Grubu: Ön Lisans


Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,


3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)


4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.

5.Grup:


Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi


Kadro Adedi : 33


Öğrenim Grubu: Lise


Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:

1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,


3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)


4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


5- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

6.Grup:


Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)


Kadro Adedi : 5


Öğrenim Grubu: Lisans


Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav


Özel Şartları :

1- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.


3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.


4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak.

7.Grup:


Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)


Kadro Adedi : 5


Öğrenim Grubu: Ön Lisans


Sınav Usulü : KPSS P93 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav


Özel Şartları :

1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.


3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.


4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak.

8.Grup:


Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)


Kadro Adedi : 5


Öğrenim Grubu: Lise


Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav


Özel Şartları :

1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.


3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak.


4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak.

9.Grup


Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)


Kadro Adedi : 34


Öğrenim Grubu: Lise


Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav


Özel Şartları :

1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.


2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.


3- Ortaöğretim mezunu olmak.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuruları 11 Temmuz-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığa şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DİĞER GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık