Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 15 Mart 2023 tarihli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nde yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete ’de yayımlanan karara göre görevden almalar ve yeni atamalar şöyle:

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişliklerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince 

İsmail ÇATAKLI ve Mahmut ÇUHADAR atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı;

- Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Atilla TOROS,

- Başkan Yardımcılığına, Beşiktaş Kaymakamı Önder BAKAN,

- Başkan Yardımcılığına, Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin KÖK,

- Yabancılar Genel Müdürlüğüne Gözde ÖZKORUL,

- Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğüne Bayram YALINSU,

- Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğüne, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar AKSANYAR,

- Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğüne Ramazan SEÇİLMİŞ, - Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Fırat TAŞOLAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı görevine devam eden Hacı Memet GÜRLEK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali ODABAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

İrfan İPŞİR,

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU,

Murat BAŞTOR ve

Enver MAMUR atanmıştır.

Editör: Nihat Işık