Van'ın en büyük aşiretlerinden olup yüzyıllar önce Giresun’dan İran’a göç ettikten sonra İran’daki karışıklıklar üzerine Van’a göçüp yerleştikleri olasılığı üzerinde durulan Küresünliler adlı topluluğun tarihi yolculuklarını ve geleneklerini konu edinen Prof. Dr. Sedat Cereci'nin 'Yestikan’dan Van’a' adlı belgesel filmi, yüzyıldan fazladır Van'da yaşayan Küresünnilerin geçmişine ışık tutuyor.

Kültür araştırmacısı ve belgesel film yönetmeni, iletişim profesörü Prof. Dr. Sedat Cereci tarafından yönetilen belgesel filmin çekimleri sırasında, Anadolu’nun çok kültürlü yapısının gelecek kuşaklara büyük dersler verebilecek ölçüde canlı örneklerle dolu olduğu dile getirildi. Kameraman Mahmut Bukay’ın yaptığı çekimlerde, yaşlı Küresünliler’in anlattıkları tarihsel anıların destansı efsaneler gibi heyecan dolu olduğu belirtildi.

ÇEPNİ BOYUNA MENSUPLAR

Oğuzların Çepni boyuna bağlı Türkmen ailelerinden gelip tarihleri boyunca sürekli göç eden Küresünliler’in, yerleştikleri yerlerde bulunan Kürtler ve diğer yerli halklarla kaynaştıkları, bu nedenle bazı Küresünli toplulukların Kürtçe konuştuğu bildirildi. Karagündüz Köy’ünde konuşan yaşlı Küresünliler’in, Anadolu’ya göçen ailelerinin önce Kasımoğlu ve Alaköy köylerinde misafir olarak kaldıklarını, ardından devletin kendilerine arazi vermesiyle Karagündüz Köyü’ne yerleştiklerini söyledikleri öğrenildi.

KÖKENLERİ GİRESUN’A DAYANIYOR

Osmanlı Devleti döneminde Irak’ta yaşayan bazı Türkmen boylarının, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Türk varlığını güçlendirmek amacıyla Doğu Anadolu’nun bazı noktalarına yerleştirildiği, bu toplulukların da Küresünliler olduğu olasılığının da gündeme geldiği çekimler sırasında, Küresünliler topluluğunun kayıtlara geçemeyecek kadar çok göç ettikleri, bu göçler sırasında kökenlerinin Giresun’a dayandığı olasılığının bir kez daha gündeme geldiği belirtildi.

Editör: Nihat Işık