İşte Türkiye'nin En Büyük Aşireti ve Aşiretlerin Tam Listesi

Türkiye'nin en büyük aşireti hangi Aşirettir?

Türkiye'de kaç aşiret var?

Aşiretler arasında en güçlüsü hangisidir?

Türkiye'nin en büyük aşireti her sene merak ediliyor.

Peki Türkiye'nin en büyük aşireti hangi aşirettir? En güçlü aşiretin ismi nedir?

Bu tam olarak belirlenemezken bunun nedeni aşiretlerin kendi aralarında farklı kullara ayrılmasından kaynaklanıyor.

Bu aşiretler arasında en büyüğünün Milli Aşireti olduğu tahmin ediliyor.

Milli Aşireti kendi içinde onlarca farklı aşirete ayrılmıştır.

Ancak kimi bilgilere göre ise, Türkiye'deki en büyük aşiret ise, Ertoşi Aşireti'dir.

Ertoşi aşireti için aynı zamanda "en güçlü aşiret" tanımlaması da yapılır.

Ancak yine de Ertoşi'lerin 3 milyon nüfusu olduğu tahmin edilirken, Milli Aşireti için ise 5 milyon nüfuslu olduğu kabul edilir. 

En büyük aşiretlerden biri de İzol aşireti olarak kabul edilir ki, üç milyona varan nüfusu olduğu tahmin ediliyor.

Aşiretin aynı zamanda yaklaşık 300 temsilcisi de bulunuyor.

Mardin'de tanınan Omeri aşireti de büyük aşiretler arasında sayılırken, nüfusunun tam olarak kaç kişiden oluştuğu bilinmiyor. 

TÜRKİYE'DEKİ AŞİRET LİSTESİ ŞUNLARDAN OLUŞUYOR

1-AZİZAN AŞİRETİ

2-AVAMİR AŞİRETİ

3-AFADİLİ AŞİRETİ

4-ANEZ, INIZ, ANZ, AŞİRETİ

5-ATMİ AŞİRETİ

6-ATMANEKİ VEYA ETMANEKİ AŞİRETİ

7-ARNAS AŞİRETİ

8-ALHAS VEYA ALXAS AŞİRETİ

9-ABDALAN AŞİRETİ

10-ALİKİ VEYA ALKAN AŞİRETİ

11-ALYA VEYA ELYA AŞİRETİ

12-AŞİTA VEYA AŞİTİ AŞİRETİ

13-ADEMAN VEYA ADAMAN AŞİRETİ

14-ARABİ,ARABİYAN AŞİRETİ

15-AFŞARLARIN TARİHİ,

16-AHBAZALAR, ABAZALAR

17-AKO, AKU VEYA ACU AŞİRETİ

18-ASİ VEYA ASİYAN AŞİRETİ

19- ALAN AŞİRETİ

1-BEKIRANLILAR      
2-BRADOST AŞİRETİ
3-BENİ İCİL AŞİRETİ  
4-BINEFŞA AŞİRETİ (Cebri ukeyli)           
5-BİLBAŞİ AŞİRETİ   
6-BADILLI BADELİ    
7-BAHDİNANLAR        
8- BOTAN AŞİRETİ     
9-BRUKAN AŞİRETİ                            
10- BARZAN AŞİRETİ   
11-BEZIKİ BAZIKİ
12-BERAZİ  VEYA BARAZİ AŞİRETİ
13-BUTİKÂ AŞİRETİ
14-BELİKAN,BELİKİYAN VEYA BİLİKİ AŞİRETİ
15-BERJERİ (BERJÊRİ)                                  
16-BALYAN AŞİRETİ
17-BALEKANİ  AŞİRETİ

18-BAYZİK, BEYZİK   BESKE AŞİRETİ

19-BABAN VEYA BABANZADELER BEYLİĞİ

20-BAHTİYARİ AŞİRETİ

21-BAYAT AŞİRETİ,

22-BECİRMANİ AŞİRETİ

23-BEREKETLİ VEYA BAŞARATLI AŞİRETİ

24-BANOKİ VEYA BANUKİ AŞİRETİ

25-BAGGARİ,BAGGARAN, BAKKARAN AŞİRETİ

26-BERİTAN AŞİRETİ

27-BEŞNAVİ, BAÇNAVİ VEYA BACNAWİ AŞİRETİ

28-BARAVA ( DERHAWİ) AŞİRTETİ

29-BUCAK AŞİRETİ

30-BUVEYHİ VEYA BÜWEYHAN AŞİRETİ

31-BİDRİ VEYA BENİ BEDRİ AŞİRETİ

32-Bozıki veya Bozıkan Aşireti
33-BAYKAN ( BAYKİ ) AŞİRETİ

34-Balekurdi, Belekurdi aşireti

35-Bawi, Babi Aşireti

36-BACALAN AŞİRETİ

37-BAŞİMİ AŞİRETİ

38-BADOYİ AŞİRETİ

39-BABUSİ AŞİRETİ

1-CAF AŞİRETİ

2-CİBRAN AŞİRETİ

3-CİHANBEYLİ AŞİRETİ

4-CÜMEYLA AŞİRETİ

5-CUBUR AŞİRETİ

6-CİRADE VEYA CİRİDAT AŞİRETİ

7-CELALİ AŞİRETİ

8-CUDİKAN AŞİRETİ

9-CELİKAN AŞİRETİ

10-CİNGANİ,ZİNGANİ VEYA ZENGENE AŞİRETİ

11-ÇERKEZ AŞİRETLERİ

12-CANPOLAD VEYA CANPULAD AŞİRETİ

13-ÇOLEMERG AŞİRETİ

14-ÇOMERİ AŞİRETİ

15-ÇERKEZLERİN TARİHİ

16-CİLOYİ VEYA GELOYİ AŞİRETİ

17-CEMALDİNİ,CEMADANLI AŞİRETİ

18-CİNİHANLI,CUNİKANLI AŞİRETİ

19-Çemişgezek Emirleri (Melkişiler)


1-DREJAN AŞİRETİ

2-DUNNAİ AŞİRETİ

3-DÜMBÜLLİ VEYA BERMEKİ AŞİRETİ

4-DEVRÊŞÊ EVDİNİN BABASI EVDO BEG VE RAHİME HATUN HİKAYESİ

5-DIRBASİ ( DERBASİ )

6-DOMANA AŞİRETİ

7-DASIKA AŞİRETİ

8-DİLXERANLILAR DILXÊRİ AŞİRETİNİN TARİHİ

9-DELIKİ VEYA DELIKAN AŞİRETİ

10-DERSİMİ AŞİRETİ

11- DERHAWİ (BARAVA) AŞİRETİ

12-DEKŞURİ AŞİRETİ

13-DUDERİ,DÜDERAN,DUERİYAN AŞİRETİ

14-DİZEYİ VEYA DİZE AŞİRETİ

15-DOSKİ AŞİRETİ
16-DASENİ,DASINİ,DASNİ,DE'SENİ AŞİRETİ

17-DİNAR VEYA DİNARİYAN AŞİRETİ

18-DAŞİ VEYA DEŞİ AŞİRETİ

19-DODİKAN, DUDİKANLI AŞİRETİ

20-DOĞANLI AŞİRETİ

21-DİRİ,DÊRİ,DIRİ AŞİRETİ


1-ETMANEKİ, ETMANKİ, ETMAN  AŞİRETİ

2-ERTUŞİ ( HERTOŞİ )AŞİRETİ

3-EZDİNAN AŞİRETİ

4-EBU CİRADE VEYA CİRİDAT AŞİRETİ

5-FAYLİ AŞİRETİ

6-EVDOYİ VEYA EBDOYİ AŞİRETİ

1-GAYS AŞİRETİ

2-GERGER AŞİRETİ

3-GİLALİ - GULALİ

4-GOYAN AŞİRETİ

5-GEVDAN VEYA GEWDAN AŞİRETİ

6-GORAN VEYA KÖRAN AŞİRETİ

7-GEYLANİ VEYA GÊLANİ AŞİRETİ
8-GRAVİ,GIRAWİ VEYA GERAVİ AŞİRETİ

9-Gurs veya Ğurs Aşireti

10-ĞARZAN,XERZİ, XERZAN AŞİRETİ

11-Garısi,Garısan Aşireti

12-GERDİ VEYA GİRDİ AŞİRETİ

13-GELOYİ VEYA CİLOYİ AŞİRETİ


1-HADİDİYAN AŞİRETİ:2-HALİDİ AŞİRETİ HALİDİLER

3-HORMEKİ AŞİRETİ

4-HASENAN VEYA HESENİ AŞİRETİ VE GERÇEK TARİHİ 

5-HERKİ VEYA HEREKİ AŞİRETİ

6-HEMMIKA AŞİRET

7-HERTOŞİ (BKNZ  ERTOŞİ) SAYFASINA

8-HESİNİYA AŞİRETİ

9-HESAR AŞİRETİ

10-HABEZBENİ (HEBIZBINİ) AŞİRETİ

11-HAKKARİ BEYLERİ

12-HACIBANLI AŞİRETİ

13-HAYDERAN VEYA HEYDERİ

14-HATUNOĞLU AŞİRETİ

15-HALLACİ VEYA HELLACİ AŞİRETİ

16-HEMEAWEND AŞİRETİ

17-HEMDIKİ VEYA HEMDIKAN AŞİRETİ

18-HALİKAN VEYA XALİKAN AŞİRETİ 

19-HASSASORAN, HESSESORİ AŞİRETİ

20-HİYAN, XİYAN AŞİRETİ

21-HELİKAN,XELKİ (celali Kolu) AŞİRETİ

1-İLYAS EL GORANİ AŞİRETİ

2-İZOL, İZOLLU AŞİRETİ

1-JİRKİ AŞİRETİ

2-KEJAN AŞİRETİ

3-KASIKÂ AŞİRETİ

4-KARAKEÇİLİ AŞİRETİ

5-KOÇERİ AŞİRETİ

6-KÜRECİK AŞİRETİ

7-KÜRESÜNNİ AŞİRETİ

8-KERCOZ AŞİRETİ

9-KARADENİZ ÇEVRESİNDEKİ HALKLAR VE AŞİRETLER

10-KİKİ - ÇİÇİ AŞİRETİ

11-KUREŞİ AŞİRETİ

12-KİLİS BEYLERİ

13-KOÇGİRİ AŞİRETİ

14-KOZLİÇAN AŞİRETİ

15-KEŞKİ AŞİRETİ

16-KOHPENG VEYA KAHPENG AŞİRETİ

17-KİLİSXANİ AŞİRETİ

18-KASKAN VEYA KASKANLI AŞİRETİ

19-KİKAN, ÇERİKAN VEYA ÇİRİKAN AŞİRETİ

20-Kelenderan veya Qelendera Aşireti

21-Karleyici Aşireti 

22-KARDARİ VEYA GARDARİ AŞİRETİ

23-KURNE,QURNİ,AŞİRETİ

24-KARA ULUS AŞİRETİ

25-Kelhor,Kelhur veya Gelor Aşireti

26- KIRVAR AŞİRETİ

1-LAZ AŞİRETİ

2-LEK AŞİRETİ

3-LOLAN AŞİRETİ

1-MAHLEMİ AŞİRETİ

2-MERVANİ AŞİRETİ

3-MELİKAN AŞİRETİ

4-MİRAN AŞİRETİ

5-MUKUSİ AŞİRETİ

6-MUKRİ (ZERZA) AŞİRETİ

7-MUZURİ VEYA MİZURİ

8-MAMXURAN VEYA MAMXORAN

8-MİLLİ AŞİRETİ

9-MUTKİ ( MOTKAN) AŞİRETİ

10-MAMEKANLI AŞİRETİ

11-MUŞİK AŞİRETİ

12-MAHMUDİYE BEYLERİ

13-MİKAİLİ AŞİRETİ

14-MEMAN VEYA MEMANİ AŞİRETİ

15-MAKSOYİ, MEKSOYİ VEYA MEXSOYİ AŞİRETİ

16-MAHİDEŞT VEYA MAYDEŞTİ AŞİRETİ

17-METİNAN AŞİRETİ
18-MENDIKAN VEYA MENDİKİ AŞİRETİ
19-MIRDESİ VEYA MIRDASİ AŞİRETİ

20-Muhammediye, Hamidiye veya Mubariz Kek Aşireti

 21-MAMEŞ AŞİRETİ

22-Mamedi veya Mamedan Aşireti

23-MERİVAN,MERİVANİ (MEHREBANİ) AŞİRETİ

24-MAXANİ AŞİRETİ

 25-MELKİŞİLER (Çemişgezek Emirleri)

1-NAİMİ AŞİRETİ

2-NEVAFİLE AŞİRETİ

3-NUSEYRİ AŞİRETLERİ

4-NASIRAN VEYA NASIRLI AŞİRETİ

1-OMERKA (ÖMERKA) AŞİRETİ

2-OMERİ AŞİRETİ

3-OSMANLI KAYITLARINDA İSMİ GEÇEN KAFKAS HALKLARI VE AŞİRETLERİ

4--ÖMERYAT AŞİRETİ

1-PAZUKİ VEYA PAZOKİ AŞİRETİ

2-PİNYAŞİ AŞİRETİ

3-PİJAN AŞİRETİ

4-PİRAN AŞİRETİ

5-PİŞDERİ VEYA BİŞDERİ AŞİRETİ

6-PENCİNARİ AŞİRETİ

7-PİRDELİ VEYA PİRDELLİ AŞİRETİ

8-PİLEKİ, PİLEKAN AŞİRETİ

9-PİREBAD,PİYRABAT AŞİRETİ

1-REŞWAN, REŞİ, REŞIKAN AŞİRETİ

2-REVADİ,RAWADİ AŞİRETİ

3-RAMAN AŞİRETİ

4-ROJKİ, ROLKANLI (ROZKİ) AŞİRETİ

5-REŞKOTAN AŞİRETİ

6-RECEBAN AŞİRETİ


1-SEFİKAN AŞİRETİ

2-SİYALE AŞİRETİ

3-SİNEMİLİ AŞİRETİ

4-1919 YILINDA SİNEMİLİ AŞİRETİ ÜZERİNE BİR NOT

5-SALİHA AŞİRETİ

6-SANCAK ( BERRİYA XALEF AĞA )

7-SÜVEYDİ VEYA SIVEYDİLER

8-SPERTİ AŞİRETİ

9-SİPKİ (SİPKANLI AŞİRETİ)

10-SİNİKAN AŞİRETİ

11-SÜRGÜCÜ AŞİRETİ

12-SİNCARİ AŞİRETİ

13-SENCABİ AŞİRETİ

14-SUHRİYELİ AŞİRETİ

15-SİNDİ, GULİ AŞİRETİ

16-SORİ AŞİRETİ

17-SURÇİ AŞİRETİ

18-SİLOKAN,SİLUKAN AŞİRETİ

1-ŞEDDADİLER, ŞEDDADİ  AŞİRETİ

2-ŞEYHANLI, ŞEYHAN, ŞEYXİ AŞİRETİ3-ŞİKAKİ AŞİRETİ
4-ŞEYHBIZINİ AŞİRETİ
5-ŞEMIKA(ŞEMIKİ) AŞİRETİ
6-ŞABIKAN VEYA ŞEBIKAN AŞİRETİ
7-ŞEREFAN AŞİRETİ
8-ŞEMSİLER YADA ŞEMSİTLER
9-ŞADILLI, ŞADLU, ŞHADILLI AŞİRETİ
10-ŞEVLİ VEYA ŞAVELİ AŞİRETİ
11-ŞEYH HASANLI VEYA ŞEXHESENİ AŞİRETİ

12-ŞEREFBEYANİ AŞİRETİ
13-ŞÊRBEGİ (ŞERBEGİ) AŞİRETİ
14-ŞURKEŞLİ AŞİRETİ
15-ŞAVAK, ŞABAK VEYA ŞAKAK AŞİRETİ

16-ŞAMMAR AŞİRETİ

17-ŞERABİ,ŞERAVİ VEYA ŞARABİ AŞİRETİ

18-ŞEGO VEYA MALA ŞEGO AŞİRETİ

19-ŞEBANKARE,ŞIVANKARE,ŞIBANKARE AŞİRETİ

20-ŞİDAN, ŞİDANLI AŞİRETİ

21-ŞEX BEKIRE SOR AİLESİ(Mala Şéx Bekıré Sor)

1-TALABAN AŞİRETİ

2-TERİKAN TIRKAN AŞİRETİ

3-TAMMAH AŞİRETİ

4-TAKURİ (TAKORİYAN) TAKULİ AŞİRETİ

5-TAYY AŞİRETİ

6-TEMIKA AŞİRETİ VE  SOYAĞACI

7-UBEYD AŞİRETİ

8-UDVAN AŞİRETİ

9-UMRANLI VEYA İMRANLI AŞİRETİ

11-TURABİDİN AŞİRETİ

 12-TİMOKİ, TIMOQİ AŞİRETİ

1-XALİKAN AŞİRETİ

2-XİLANİ AŞİRETİ

3-XIRANİ HİRAN VEYA ZERIKİYAN AŞİRETİ

4-XOŞNAVİ VEYA HASNANİ AŞİRETİ

5-XERZAN,XERZİ,ĞARZAN AŞİRETİ

6-XALECAN, XELECAN AŞİRETİ

7-XİYAN,XİYAN,HİAN AŞİRETİ

8-XELLESİNİ,HALLESİNİ AŞİRETİ

1-VELİYAN , VELİYANLI AŞİRETİ

2-YEZİDİ AŞİRETLERİN LİSTESİ

1-ZİRİKAN AŞİRETİ

2-ZİKTE AŞİRETİ,ZEKTİ,ZİKZİYAN

3-ZEND AŞİRETİNİN TARİHİ VE SOY AĞACI ŞEMASI

4-ZEYDAN AŞİRETİ

5-ZİLAN AŞİRETİ

6-ZERZA AŞİRETİ

7-ZİVİKAN AŞİRETİ

8-ZİBARİ AŞİRETİ

9-ZAZA AŞİRETİ

10-ZENGENE VEYA ZİNGANİ(CİNGANİ)AŞİRETİ

11-ZAXURİ AŞİRETİ

12-ZERZARİ AŞİRETİ
13-ZETOYİ, ZEDOYİ AŞİRETİ

KAYNAK: MARDİN HABER

Editör: Nihat Işık