İpekyolu Kent Park'taki Büfeler Kira İçin İhaleye Çıkıyor

Van’ın İpekyolu ilçesi Kent Park içerisinde bulunan 5 büfe kiraya verilecek. İhaleye katılım şartları ve kiralama bedelleri belli oldu…

İpekyolu Hafiziye Mahallesinde bulunan Kent Park’ta (Öğretmen Okulu Parkı) bulunan 5 büfe (ayrı ayrı olarak ihale edilip) ihale usulüyle 3 yıl süreyle kiraya verilecek. İşte kiralama bedeli ve şartlar…

Açık arttırma usulü ile yapılacak ihale, 2 Şubat’ta Saat:15.00’da (Her Büfe için 20’şer dakika arayla)  Hafiziye Mahallesi Serdar 2. Sokakta bulunan İpekyolu Belediye Başkanlığı toplantı odasında Belediye Encümenince gerçekleştirilecek.

Ekran Alintisi 15

KİRALAMA BEDELLERİ NE KADAR?

1 büfe için aylık 15 bin TL 36 ay = 540 bin TL’dir. (KDV HARİÇ). İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde İpekyolu Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. 

İhaleye katılacak olanların 1.000,00 TL şartname ücretini (Halk Bankası A.Ş. Van Merkez Şubesi TR280001200933900007000047 nolu hesaba) veya belediye veznesine yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İşin süresi yer tesliminden itibaren 36 (otuz altı) aydır.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Gerçek Kişiler İçin;

  • Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu (Her Büfe için Ayrı Ayrı Geçici Teminat Yatırılacaktır.) Muhammen bedelin %3’ü 16.200,00 TL
  • Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü
  • 2024 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
  • Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

Tüzel Kişiler için;

  • Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu (Her Büfe için Ayrı Ayrı Geçici Teminat Yatırılacaktır.) (Muhammen bedelin %3’ü 16.200,00 TL)
  • Vekaleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü
  • 2024 yılı içerisinde alınmış adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikametgâh belgesi,
  • Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Adres Beyanı),
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adli Sicil Kayıt Belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

Not; Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur

Kaynak: Van Olay