Nazmi Saraçoğlu'un yazıp, Hakan Pütün'ün yorumladığı ve benim de düzenlediğim Eski Van Evleri videomuz.

ESKİ VAN EVLERİ

Tahta kapısında zırza çürümüş,
Damını ayrışık otlar bürümüş,
Kim bilir içinde kimler yürümüş
Şimdi yalnızlığı yaşar Van Evi

***

Şoratanı kurumuş, kaybolmuş loğu
Duvarları gitmiş, yıkılmış çoğu
Müteahhitler almış kalan boşluğu
Bir kata karşılık gitmiş Van Evi

***

Mertekler kırık , kamışlar sarkmış
Bir zamanlar ev imiş hemi de barğmış
Bahçesini sulayan o eski arğ gitmiş
Sararmış bir bahçede kalmış Van Evi

***

Tandırı yıkılmış küvle kalmamış
Bığrısi kaç yıldır duman görmemiş
Möhre duvarından eser kalmamış
Kerpiç kerpiç dökülmüş eski Van Evi

***

Şipanası çökmüş ,tokmağı kayıp
Ayıp ettik onlara, hem de çok ayıp
Kalanları şimdi parmakla sayıp
Bir eli geçmiyor eski Van Evi

***

Kuyusu kurumuş, dibek kırılmış
Duvarı çatlayıp, orta yarılmış
Üstüne betondan mezar yapılmış, 
Garip bir mezar olmuş Van Evi

Nazmi SARAÇOĞLU

14.10.2019-Bursa

Editör: Nihat Işık