Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van’da personel alımına başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van’ın da aralarında olduğu onlarca ilde 8 bin personel alımına başladı.

İşte Van’a verilen kontenjanlar ve şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle çeşitli branşlarda toplam 8000 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 21.02.2024-11.03.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Başvuru işlemleri 11 Mart 2024 tarihine kadar alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?


A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

VAN İÇİN AYRILARN KONTENJANLAR

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ (Çocuk Gelişimi)

Van Özalp Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ (Psikoloji)

Van Başkale Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Özalp Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

PDR - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Van Başkale Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Özalp Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

SOSYAL HİZMET

Van Başkale Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Özalp Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

SOSYOLOJİ

Van Başkale Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

SOSYAL ÇALIŞMACI

Van Başkale Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

SOSYAL ÇALIŞMACI (KADIN)

Van Kadın Konukevi Kontenjan (1)

Van Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Kontenjan (1)

PSİKOLOG (KADIN)

Van Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi Kontenjan (1)

Van Çocuk Evleri Sitesi Kontenjan (1)

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

Van Van İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Van Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Kontenjan (1)

ÖĞRETMEN (erkek)

Van Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Kontenjan (1)

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Van Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Kontenjan (1)

Van Erciş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (1)

Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (1)

MÜHENDİS

Van Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kontenjan (2)

TEKNİKER

Van Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kontenjan (1)

AVUKAT

Van Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kontenjan (1)

BÜRO PERSONELİ

Van Özalp Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Kontenjan (1)

Van Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Kontenjan (1)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Van Edremit Huzurevi Yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kontenjan (2)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (KADIN)

Van Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Kontenjan (1)

Van Çocuk Evleri Sitesi Kontenjan (1)

Van Çocuk Destek Merkezi Kontenjan (2)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

Van Çocuk Evleri Sitesi Kontenjan (1)

Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Kontenjan (2)

Van Erciş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (2)

DESTEK PERSONELİ (KADIN)

Van Kadın Konukevi Kontenjan (1)

DESTEK PERSONELİ (çocuk bakıcısı KADIN)

Van Çocuk Evleri Sitesi Kontenjan (2)

Van Çocuk Destek Merkezi Kontenjan (3)

Van Çocuk evleri Koordinasyon Merkezi Kontenjan (3)

DESTEK PERSONELİ (çocuk bakıcısı erkek)

Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Kontenjan (3)

Van Çocuk Evleri Koordinasyon Merekzi Kontenjan (4)

DESTEK PERSONELİ (engelli bakıcısı kadın)

Van Erciş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (6)

DESTEK PERSONELİ (engelli bakıcısı erkek)

Van Erciş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (7)

DESTEK PERSONELİ (yaşlı bakıcısı kadın)

Van Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merekzi Kontenjan (6)

DESTEK PERSONELİ (yaşlı bakıcısı erkek)

Van Edremit Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kontenjan (7)

DESTEK PERSONELİ (temizlikçi- kadın)

Van Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Kontenjan (1)

DESTEK PERSONELİ (temizlikçi- erkek)

Van Erciş Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Kontenjan (1)

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)       e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.  Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.

c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)

b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir. ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.

d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.

f) “Şoför” ünvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Sürücü belgesini sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. 

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır. c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA: 

A- Yerleştirme: 

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir. 

B- Atama 

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır. 

b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.

c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. 

ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır. 

IV- DİĞER HUSUSLAR: 

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 

b) Adayların, başvuru öncesinde e-Devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.  c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez.

Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Editör: Nihat Işık