Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 626 SÖZLEŞMELİ ALIMI!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 16 Nisan’da katıldığı televizyon programında müjdelediği 22 bin 120 personel alımıyla ilgili bugün 6 farklı ilanda Resmi Gazete’de 22 bin 43 kadro açıklandı.

İlanlar,

*Personel Genel Müdürlüğü,

*Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile

*İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın internet sitelerinde de yayımladı.

BAŞVURULAR 25 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği 22 bin 120 personel alımı başvuruları 25 Nisan itibariyle başlıyor.

İlanlara göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru,

5 bin 461 zabıt katibi,

2 bin 429 mübaşir,

1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere;

Çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719,

Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138,

İcra Dairelerinde 700,

Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere

22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Başvurular 11 Mayıs’ta son bulacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:626 SÖZLEŞMELİ ALIMI!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:


626 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM İLANI


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 8’inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda;

sözlü sınav ile 463 psikolog,

60 öğretmen,

78 sosyal çalışmacı,

5 veteriner,


2 mühendis (İnşaat),

4 mühendis (Gıda),

2 mühendis (Makine),

4 mühendis (Ziraat),

5 diyetisyen ve


3 fizyoterapist olmak üzere toplam 626 personel alımı yapılacaktır.

Alım yapılacak il ve kontenjanlar Aşağıdaki listede belirtilmiştir ?

BAŞVURU ŞARTLARI


A) Genel Şartlar:


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.


a) Türk Vatandaşı olmak,


b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,


d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)


e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)


B) Özel Şartlar


1) Öğretmen pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak

2) Psikolog pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


3) Sosyal Çalışmacı pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


4) Mühendis (İnşaat) pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


5) Mühendis (Makine) pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


6) Mühendis (Gıda) pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


7) Mühendis (Ziraat) pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Ziraat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


8) Fizyoterapist pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


9) Veteriner Hekim pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Veterinerlik lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,


10) Diyetisyen pozisyonuna başvuracak adaylar için:


a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,


b) 2022 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.


Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.


Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma gereği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc- basvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


A) Başvuru Şekli ve Süresi:


a) Başvurular, 25.04.2023 saat 09.00’da başlayıp, 11.05.2023 saat 17.30’da sona erecektir.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.


c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2022 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi’nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.


d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.


e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.


f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


B) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler:


a) Fotoğraflı özgeçmiş,


b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,


c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.


C) Başvuruların Değerlendirilmesi:


Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Bakanlık Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli Psikolog ve Sosyal Çalışmacı Alımı İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık