Adalet Bakanlığı 22 Bin 43 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı 

Adalet Bakanlığı’na 22 bin 43 personel alımı yapıyor.

25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından sözlü sınava katılacak adayların listesi belli oldu.

İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi ile çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında yapılacak alımlarla binlerce kişi Adalet Bakanlığı’nda istihdam edilecek.

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2023 YILI SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ ALIMI
 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ POZİSYONU
UYGULAMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR


    Personel Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde pgm.adalet.gov.tr adresinde duyurulan zabıt katipliği sınavına e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir. Uygulama sınavına, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek 23 zabıt katibi unvanı için aşağıdaki listede isimleri karşısında KABUL yazan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanmışlardır. 


    Adayların belirtilen tarihte sınav mahalli olan Van Adliyesinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


    Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı 12/06/2023 tarihi saat 08:30'da Van Adliyesinde yapılacaktır. 
    Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   

 
    İLANEN DUYURULUR. 01/06/2023

Sözleşmeli Zabıt Katipliği Başvuru Kabul/Red Listesini görüntülemek için tıklayınız. 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


2023 YILI SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ ALIMI
 

SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİBİ POZİSYONU
UYGULAMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR

    Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 20.04.2023 tarihli “Sözleşmeli İcra Kâtibi Personel İstihdamı Sınav İlanı” ile Başkanlığımız Van Sözleşmeli İcra Kâtipliği için sınav kurulu olarak belirlenmiş olup; Van Adliyesi için 5, Özalp Adliyesi için 1 ve Erciş Adliyesi için 2 olmak üzere Komisyon Başkanlığımıza toplam 8 sözleşmeli icra kâtibi için sınav izni verilmiştir.


    Adaylar tarafından 25.04.2023 – 11.05.2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Komisyon Başkanlığımıza yapılan başvurular incelenmiştir.


    Bu itibarla;
    Sözleşmeli İcra Kâtibi pozisyonu için uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin sonuç sorgulama, ilânın en altında yer almaktadır. Uygulama sınavı 13.06.2023 tarihinde VAN ADLİYESİNDE yapılacak olup; uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların belirtilen uygulama sınavı saatinden 30 dakika önce Van Adliyesi önünde T.C. kimlik kartları ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


    İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup İLANEN DUYURULUR. 01.06.2023

Sözleşmeli İcra Katipliği Başvuru Kabul/Red Listesini görüntülemek için tıklayınız. 

Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca 09 Haziran 2023 Cuma ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt katibi uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.

Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Değerlendirme Kriterleri

Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Metinleri

CTE SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN) BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2023 YILI SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN) ALIMI
 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU (KADIN)
BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR


    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde cte.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Van kadın infaz ve koruma memurluğu sınavına e Devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların, başvuru sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranında belirtilmiştir.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek 20 kadın infaz ve koruma memuru sayısının 3 katı olan ve boy kilo ölçümüne girmeye hak kazanan ilk 60 sırada yer alan ve aşağıdaki sorgulamada "KABUL" sonucunu alan adaylar katılacaklardır. 


    Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


               Kadın infaz ve koruma memurluğu boy kilo ölçümleri 05/06/2023 tarihinde Saat:13:00'da Van Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 


    Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


    İLANEN DUYURULUR. 01/06/2023

CTE SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU, ŞOFÖR, AŞÇI, ELEKTRONİK TEKNİSYENİ VE GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2023 YILI SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE, SAĞLIK MEMURU, ŞOFÖR, AŞÇI, ELEKTRONİK TEKNİSYENİ VE GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ ALIMI
 

SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR

   Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde cte.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Van Hemşirelik, Sağlık Memurluğu, Şoför, Aşçı, Gıda Teknolojisi Teknisyeni ve Elektronik Teknisyeni sınavlarına e Devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların, başvuru sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranında belirtilmiştir.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek 4 hemşire, 3 sağlık memuru, 10 şoför, 1 aşçı, 1 elektronik teknisyeni ve 1 gıda teknolojisi teknisyeni sayılarının 3 katı olan ve sözlü sınava girmeye hak kazananlar aşağıdaki sorgulamada "KABUL" sonucunu alan adaylar katılacaklardır. 


Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

   Sözlü sınavlar 19/06/2023 tarihinde Saat:08:30'da Van Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 

   Sözlü sınava girmeye hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

   İLANEN DUYURULUR. 01/06/2023

CTE SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2023 YILI SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) ALIMI
 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ERKEK)
BOY VE KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR


    Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde cte.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Van erkek infaz ve koruma memurluğu sınavına e Devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların, başvuru sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranında belirtilmiştir. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek 84 erkek infaz ve koruma memuru sayısının 3 katı olan ve boy kilo ölçümüne girmeye hak kazanan ilk 252 sırada yer alan ve aşağıdaki sorgulamada "KABUL" sonucunu alan adaylar katılacaklardır. 


    Adayların belirtilen tarihte sınav mahallinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


    Erkek infaz ve koruma memurluğu boy kilo ölçümleri 05/06/2023 tarihinde Saat:08:30'da Van Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında yapılacaktır. 


    Boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


    İLANEN DUYURULUR. 01/06/2023

SÖZLEŞMELİ  MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI BAŞVURU SONUÇLARI

T.C.
VAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2023 YILI SÖZLEŞMELİ  MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ VE İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI
 

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI 
SÖZLÜ SINAV VE BOY KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN
ADAYLARA İLİŞKİN DUYURUDUR

    


    Mübaşir, Hizmetli, İşaret Dili Tercümanı Unvanları İlanı.


    Personel Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde pgm.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Mübaşir, Hizmetli, İşaret Dili Tercümanlığı sınavlarına e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Sözlü sınava hak kazanan ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek çeşitli unvanlar için başvuruda bulunup aşağıdaki listede isimleri karşısında KABUL yazan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır. 


    Adayların belirtilen tarihte sınav mahalli olan Van Adliyesinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


    Sözlü sınava katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.     


 

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanı İlanı


  Personel Genel Müdürlüğü tarafından 20.04.2023 tarihinde pgm.adalet.gov.tr adresinde duyurulan Koruma ve Güvenlik Görevlisi sınavına e-devlet üzerinden başvuruda bulunan adayların başvuru sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir.

Boy ve kilo ölçümüne hak kazanan ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasında bulunan ve 2022 KPSS puan sıralamasına göre istihdam edilecek 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuruda bulunup aşağıdaki listede isimleri karşısında KABUL yazan adaylar boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazanmışlardır. 


   Adayların belirtilen tarihte sınav mahalli olan Van Adliyesinde nüfus cüzdanları (nüfus cüzdanı olmayan adaylar TC. Kimlik numarasını gösterir ehliyet veya pasaport vb) ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.


    Boy ve  kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan ve kazanamayan adaylar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin olarak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.   

 
İLANEN DUYURULUR. 01/06/2023

Mübaşir KABUL/RED listesini görüntülemek için tıklayınız.


Hizmetli KABUL/RED listesini görüntülemek için tıklayınız.


İşaret Dili Tercümanı KABUL/RED listesini görüntülemek için tıklayınız.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi KABUL/RED listesini görüntülemek için tıklayınız.

406 Kadrolu Psikolog-Pedagog-Sosyal Çalışmacı Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


06.03.2023-31.03.2023 tarihleri arasında psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları ile yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen belgelerin 16 Haziran 2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 


Kanunî bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır. Postadaki gecikmelerden adaylar sorumludur.
Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar isere’sen boş kalanmahallere yerleştirilecektir.

DUYURULUR.

Adaylardan istenilen belgeler;


1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,
5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) Tercih dilekçesi (Ek-6)

 EK-1 MAL BİLDİRİM FORMU

 EK-2 PERSONEL BİLGİ FORMU

 EK-3 SAĞLIK BEYANI ÖRNEĞİ

 EK-4 ETİK SÖZLEŞMESİ

 EK-5 PSİKOLOG, PEDAGOG, SOSYAL ÇALIŞMACI UNVANLARI İÇİN YERLEŞTİRME YAPILACAK İLLERE AİT LİSTE

 EK-6 PSİKOLOG, PEDAGOG, SOSYAL ÇALIŞMACI UNVANLARI İÇİN TERCİH DİLEKÇESİ

Editör: Nihat Işık