AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2431 PERSONEL ALIM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,

"Bakanlığımızda göreve başlayacak 2 bin 431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız mülakatsız, sadece KPSS puan üstünlüğüne göre belirlendi." ifadesini kullandı.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabından 2.431 sözleşmeli personel alımına dair paylaşımda bulundu.

Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Ne dediysek o!

Bakanlığımızda göreve başlayacak 2.431 sözleşmeli çalışma arkadaşımız MÜLAKATSIZ, sadece KPSS PUAN üstünlüğüne göre belirlendi.

Personelimizin başvuru değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına bu gece Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden ulaşabilirler.

Hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2431 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇ DUYURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 26.04.2023 tarihinde yayımlanan ilana 28.04.2023 – 10.05.2023 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yüklenmiştir.

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen 2.431 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına ASİL sırada yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 05.06.2023-13.06.2023 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE ulaştırmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

*Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

*Kimlik fotokopisi,

*Öğrenim Durumu Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

a) Öğrenim durumu belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

b) Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

3- Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir Bkz. Açıklama-3)

*Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

*KPSS Sonuç Belgesi (Karekod bölümü okunaklı çıktı alınmış),

*Mesleğe İlişkin Belgeler:

a) Avukat pozisyonuna yerleşen aday için,

Avukatlık Ruhsatı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti), 10.05.2023 tarihi itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmayan adaylar için aynı tarihte avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğuna ilişkin belge,

b) Destek Personeli (şoför) yerleşen aday için,

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan ve 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),

c) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen aday için, 10.05.2023 tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “Silahlı” Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti).

Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

a) E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur” butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...),

- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, önlü arkalı tek sayfa olacak şekil imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

- 3 adet vesikalık fotoğraf,

Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca alım ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir.

Adaylar, belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atamaları yapılarak göreve başlatılacaktır.

            2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan; Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. hükmü gereğince kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, 

Başvurunun son tarihi (10.05.2023) itibariyle SON BİR YIL İÇİNDE hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesi feshedilen, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden ya da sözleşme yenilememek suretiyle işten ayrılmış adayların ataması yapılamayacaktır.

Unvan değişikliği kapsamında bir pozisyona yerleşen ya da eş durumu ve sağlık durumu mazereti nedeniyle ataması yapılamadığından sözleşmesini fesheden aday, bu durumunu belge ile ispat etmesi halinde 1 yıl bekleme süresi bakımından istisna kapsamında değerlendirilecektir.

3- Askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

5- Personel Alım İlanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup  gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iletişim bilgileri için tıklayınız.

Editör: Nihat Işık