Yeni Atama ve Görevden Almalar  Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan 15.02.2024 tarihli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Ekli listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Ekli listede hizalarında belirtilen görevlerde bulunan kişiler, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hande HACIMAHMUTOĞLU atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 öncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

~ Bayburt İl Müftüsü Abdurrahman ŞAHİN,

görevden alınmış,

- Batman İl Müftülüğüne Ahmet DURMUŞ,

- Sinop İl Müftülüğüne Paşa BEKTAŞ,

- Kocaeli İl Müftülüğüne Mehmet SÖNMEZOĞLU,

- İsparta İl Müftülüğüne, Çorum İl Müftüsü Muharrem BİÇER,

- Çorum İl Müftülüğüne, Malatya İl Müftüsü Şahin YILDIRIM,

- Balıkesir İl Müftülüğüne, Kırıkkale İl Müftüsü Haşan Hayri YAŞAR,

- Kırıkkale İl Müftülüğüne, Bingöl İl Müftüsü Mustafa TOPAL,

- Bingöl İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Celal SÜRGEÇ,

- Bayburt İl Müftülüğüne Bayram DANACI,

- Tunceli İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOÖLU,

- Hakkari İl Müftülüğüne, Tunceli İl Müftüsü Şevket DİLMAÇ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İletişim Başkanlığı;

- Adana Bölge Müdürü Ali İmran TURGUT,

görevden alınmış,

- Adana Bölge Müdürlüğüne Mustafa YALINIZ,

- Afyonkarahİsar Bölge Müdürlüğüne Uğur ÜLGEN,

- Antalya Bölge Müdürlüğüne Sabri İŞBİLEN,

- Çanakkale Bölge Müdürlüğüne Tuncay GÜVEN,

- Edime Bölge Müdürlüğüne, Afyonkarahİsar Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha ARAR,

- Erzurum Bölge Müdürlüğüne Recep KÜÇÜKECE,

atanmıştır,

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hurşit YILDIRIM atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Hamidullah Ammar MÜSLÜMANOĞLU atanmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyesi Prof. Dr. Ziya SALİHOGLU görevden alınmış

Boşalan Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha ORHON ERGÜN görevlendirilmiştir.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet TÜRKOĞLU atanmışta.

Ekli listede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşları üst kademe kamu yöneticiliklerine., 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmışta.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmet KESKİN atanmıştır.

Göç İdaresi Başkanlığında açık bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mülkiye Müfettişi Niyazi ULUGÖLGE atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan;

- Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Esra ALEMDAROĞLU,

- Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Kerem SEVEN,

- Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal ALMAZ,

- Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fatih GÜZEL,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Ferhat TÜRKOĞLU atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine devam eden Selami KILIÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;

- Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin ÇUMAK ve Erdal ANIK, görevden alınmış,

-Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Muammer KURT ve Haşan SERÇE, atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet HASDEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kadir GURBETÇİ atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim SARITOSUN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Melik DALOĞLU atanmıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kamuran YAZICI atanmıştır.

Editör: Nihat Işık