VASKİ 51 Kişilik Personel Alımı Yapacak!

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İştiraki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde istihdam edilmek üzere 51 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alınacaktır. 

İşte İlan Duyurusu:

51 MEVSİMLİK (5 AY 29 GÜN) İŞÇİ ALIMI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞTİRAKİ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 51 MEVSİMLİK (5 AY 29 GÜN) İŞÇİ ALINACAKTIR.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılmak üzere;

4 Engelli Genel Beden İşçisi ile

47 Silahlı Özel Güvenlik personeli alınacaktır.

İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 17:00 olacaktır.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü’nün iştiraki olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) Engelli Genel Beden İşçisi ile mevsimlik (5 ay 29 gün) Silahlı Özel Güvenlik personeli alım duyurusu,

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.

Şeffaflık ve liyakat esaslı verilen ilanda kura usulü ile alım yapılacaktır.

Başvurular 07.06.2024 saat: 09:00 – 10.06.2024 saat 17:00 tarihleri arasında sadece kariyer.vaski.gov.tr internet üzerinden alınacaktır.

Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli iş sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketine alınacak 4 mevsimlik (5 ay 29 gün) Engelli Genel Beden İşçisi ile 47 mevsimlik (5 ay 29 gün) Silahlı Özel Güvenlik personeli için aranan genel ve özel şartlar;

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ MÜRACAAT KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 - 01.01.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az lise mezunu olmak,

4. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

5. Çalıştırılacağı süre boyunca askerlikle ilişiği bulunmamak,

6. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

7. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

9. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

10. İnsan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına ve kronik bir rahatsızlığının bulunmadığına dair tam teşekküllü sağlık raporu olmak. 1

1. 5188 sayılı yasa gereği Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı ve Sertifikasına sahip olması. (Başvuru tarihi itibarıyla yaka kartı süresinin 9 aydan aşağı olmayacak.)

12. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

14. Merkez İlçelere (Tuşba-İpekyolu) alınacak 15 Silahlı Özel Güvenlik personellerden 1 (bir) Kadın,

14 (ondört) Erkek aday alınacaktır. Ayrıca diğer İlçelerin tamamında Erkek adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELLERİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ( En az Lise)

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

7. Silahlı Özel Güvenlik Yaka Kartı Fotokopisi (Ön ve Arka Yüz)

( Başvuru tarihi itibarıyla Özel Güvenlik Yaka Kartı bitiş süresine en az 9 ay kalmış olması gerekmektedir.)

ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 01.01.1984 - 01.01.1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

3. En az yüzde 40 en çok yüzde 60 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

4. Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer almamalı.

5. En az ilkokul, ilköğretim veya 2. Kademe Hayat Boyu Öğrenme mezunu olmak.

6. Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7. İlan tarihi itibarıyla, en az 3 aydır başvuru yaptığı İlçede ikamet ediyor olmak,

8. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

10. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, kasten yaralama (üst soya-alt soya-eşe-kardeşe beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye- kadına- çocuğa karşı işlenen) suçlarından mahkûm olmamak,

11. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura ve işe başlama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

12. Başvuracak adayların, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinde ilan tarihi itibarıyla son 6 ay içerisinde Belirli süreli hizmet sözleşmesi (mevsimlik işçi) imzalamamış olması gerekmektedir.

13. Yapılacak başvurularda erkek adaylar değerlendirilmeye alınacaktır.

ENGELLİ GENEL BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu. (kariyer.vaski.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik fotokopisi,

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

4. Arşivli adli sicil kaydı ( E devlet üzerinden alınacaksa Kurum Türü “Resmi Kurum” seçilerek karekodlu olacak şekilde temin edilecektir.)

5. Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

6. Engelli olduğunu gösterir Sağlık Kurul Raporu

İhtiyaçta;

1- Merkez İlçeler (Tuşba- İpekyolu- Edremit) :4 Engelli Beden İşçisi (Genel)

2- Edremit Su Terfi Merkezleri : 12 Silahlı Özel Güvenlik

Merkez İlçeler (Tuşba – İpekyolu) : 14 Silahlı Özel Güvenlik (Erkek)

Merkez İlçeler (Tuşba – İpekyolu) : 1 Silahlı Özel Güvenlik (Kadın)

Gürpınar : 4 Silahlı Özel Güvenlik

Gevaş : 12 Silahlı Özel Güvenlik

Çaldıran – Kazgölü Su Deposu : 4 Silahlı Özel Güvenlik

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

1. Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında bulunan toplantı salonunda noter huzurunda yapılacak kuraya alınacak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. 

2. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayında takip edebilecektir. Duyurumuz web sitemiz www.vaski.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 

Editör: Nihat Işık