Van'da İlçe Kaymakamlığı Eğitici Personel Alacak

Van Çaldıran Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinden çalıştırılmak üzere 1 (Bir) eğitici personel alınacak.

KURUM BİLGİLERİ


Kurum Adı/Unvanı: ÇALDIRAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Adresi: ÇALDIRAN HÜKÜMET KONAĞI BİNASI


TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ


Meslek Adı: Eğitici
Niteliği (Geçici): GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ
Açık İş Sayısı: 1
Deneme Süresi: 1 ay
Başvuru Tarihleri: 16/01/2024-19/01/2024 (mesai bitimi)


Başvuru Adresi: Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Telefonu:04324122113


GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ


Yer: KAYMAKAMLIK TOPLANTI SALONU

Çalışma Adresi: Çaldıran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılmış olan Aile Destek Merkezlerinde Eğitici olarak istihdam edilecektir.

Eğitici olarak görevlendirilen personel merkezde verilen eğitim ve seminerlere fiilen katılacak olup aynı zamanda merkeze gelen vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecektir.

Ayrıca ihtiyaç ve sorunların çözümüne yönelik vatandaşları ilgili birimlere yönlendirecektir.

Çalışma Süresi: 31/12/2024 Tarihine Kadar


MÜRACAAT KOŞULLARI


1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4- Çaldıran İlçesinde son başvuru tarihi itibariyle en az 6 ay süreyle ve kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak.
5- 40 yaşını doldurmamış olmak.
6-Bayan olmak (ADEM merkezinin kadınlara hizmet verecek olması nedeniyle) 7- Ulaşım ve seyahat engeli bulunmamak
8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
9-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

10-4 Yıllık yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak
11-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından son iki yıl geçerliliği olan KPSS puan türünde en az 60 puan almış olmak.
12- Saha ve ekip çalışmasına elverişli olup sosyal iletişim becerisine sahip olmak 13- Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık ya da engellilik durumunun olmaması
İşe alınacak adaylar arasında değerlendirme yapma, personel alıp almama, kadroların tamamına yada bir kısmına alım yapma yetkisi Vakıf Mütevelli Heyeti takdirindedir.


Gerekli nitelikleri taşıdığına ilişkin belgeleri teslim eden adaylar öncelikle KPSS P3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak; 5 (beş) aday sözlü mülakata çağrılacaktır. Gerekli nitelikleri taşıdığına ilişkin belgeleri teslim eden adaylardan mülakata hak kazananlara Vakfımız tarafından bilgi verilecektir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, 19.01.2024 tarihi saat 17:00'a kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir.


Bir dilekçe ekinde;


1- Özgeçmiş
2- Mezun olduğu Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da E-Devlet Çıktısı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Nüfus Kayıt Örneği
5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
6- Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)
7- Son 2 Yıla Ait Geçerliliği Olan KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi (2022-2023)
8- Adli Sicil Kaydı
9- Çalışmasına Engel Olmayacağına Dair Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu) Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. Şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Van Çaldırna Sydv Personel Alimi (1)

Van Çaldırna Sydv Personel Alimi (2)

Editör: Nihat Işık