Van'da İlçe Belediyesi Çeşitli Branşlarda İşçi Alımı Yapacak

Van Muradiye Belediyesi; Çevre Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Elektrik Teknikeri, Mobilya İşçisi, Sıhhi Tesisatçı, Operatör, Beden İşçisi ve Şoför branşlarında geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.

Yapılan Duyuruda Şu İfadelere Yer Verildi:

Belediyemiz bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi alımı yapılacaktır. Başvurular 09.06.2023 ile 13.06.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Geçici İşçi Alımı Başvurusu  Şartları Detayları;

ÇEVRE MÜHENDİSİ ALIM ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla; (Erkek Adaylar için)
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Lisans Mezunu (Çevre Mühendisi)

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Van İl sınırlarında ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi


Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET


Asgari Ücretin %25 Fazlası

ÇEVRE MÜHENDESİ ALIMI ?

PEYZAJ MİMARI ALIM ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Lisans Mezunu (Peyzaj Mimarlığı)

*İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Van İl sınırlarında ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi


Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.

PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET


Asgari Ücret % 25 fazlası

PEYZAJ MİMARI ALIMI ?

ELEKTRİK TEKNİKERİ ALIŞ ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*Üniversitelerin Elektrik, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletim ve Dağıtım veya Elektrikli Cihaz Teknolojisi ön lisans programlarının birinden alınmış bir diplomaya sahip olmaları.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Başvuralar alındıktan sonra adaylar mülakatlar öncesi uygulama sınavına(15- 16.06.2023 tarihleri arası) tabi tutulacak olup başarılı olan veya olanlar mülakat alınacaktır.

Mobilya işçiliğini gösteren belge sahipleri öncelik verilecektir.

Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş. 2. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi
*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

Asgari Ücret % 25 fazlası

ELEKTRİK TEKNİKERİ ALIMI ?

MOBİLYA İŞÇİSİ ALIM ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Başvuralar alındıktan sonra adaylar mülakatlar öncesi uygulama sınavına(15- 16.06.2023 tarihleri arası) tabi tutulacak olup başarılı olan veya olanlar mülakat alınacaktır.

*Mobilya işçiliğini gösteren belge sahipleri öncelik verilecektir.

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

* Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi
*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

Asgari Ücret % 25 fazlası

MOBİLYA İŞÇİSİ ALIMI ?

SIHHİ TESİSATÇI ALIMI ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Başvuralar alındıktan sonra adaylar mülakatlar öncesi uygulama sınavına(15- 16.06.2023 tarihleri arası) tabi tutulacak olup başarılı olan veya olanlar mülakat alınacaktır.

*Sıhhi Tesisat işçiliğini gösteren belge sahipleri öncelik verilecektir.

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi
*Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

Asgari Ücret % 25 fazlası

SIHHİ TESİSATÇI ALIMI ?

OPERATÖR ALIM ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*En az okuryazar olmak.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*En az 24 aylık G Sınıfı ehliyete sahip olmak.

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Başvuralar alındıktan sonra adaylar mülakatlar öncesi uygulama sınavına(15- 16.06.2023 tarihleri arası) tabi tutulacak olup başarılı olan veya olanlar mülakat alınacaktır.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

*İş Makinası Operatörü için G Sınıfı Ehliyet ve ehliyet kodunu sunmak (105.02, veya 105.11)

*Geçerli Psikoteknik Belgesi


Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET


Asgari Ücret % 25 fazlası

OPERATÖR ALIMI ?

ŞOFÖR ALIMI ŞARTALRI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 20 ile 40 yaş (07.05.2003-07.05.1983 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*En az okuryazar olmak.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*En az 24 aylık (yeni ehliyet: C) Sınıfı ehliyete sahip olmak.

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.

*Başvuralar alındıktan sonra adaylar mülakatlar öncesi uygulama sınavına (15- 16.06.2023 tarihleri arası) tabi tutulacak olup başarılı olan veya olanlar mülakat alınacaktır.

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi

*E (Yeni Ehliyet: C) Sınıf Ehliyet

*SRC-3 veya SRC-4 Belgesi.

*Geçerli Psikoteknik Belgesi


Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET


Asgari Ücret % 25 fazlası

ŞOFÖR ALIMI ?

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI ŞARTLARI

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

*Erkek adaylar başvuracaktır.

*İlan tarihi itibari ile 18 ile 35 yaş (07.05.2005-07.05.1988 tarihleri arasında doğmuş olmak) arasında olmak.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, mili savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

*Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

*4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

*En az okuryazar, en fazla lise mezunu olmak.

*İlan tarihi itibari ile Muradiye nüfusuna kayıtlı olmak ve en az 1 yıldır Muradiye İlçesinde ikamet ediyor olmak.
*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Alınacak kişi sayısının 5 katı kadar mülakata girecek olup fazla başvuru olması halinde Noter kurası yapılarak alınacak personel sayısı 5 katına kadar olanlar mülakata alınacaktır.

*Başvuru için istenilen belgelere sahip olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Bir adet fotoğraflı öz geçmiş.

*Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

*Adli Sicil Kayıt Belgesi (kare kodlu olacak)

*Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi

*Aile Hekimleri tarafında alınmış, herhangi bir kronik rahatsızlığın ve insan iş gücü ile yapılması planlanan işleri yapmak için herhangi bir engel durumunun olmadığına dair güncel sağlık raporu sunmak.

*Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi


Diğer Belgeler İşe Başvuru esnasında idarece belirlenerek istenilecektir.


PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET


Asgari Ücret % 25 fazlası

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI ?

Çevre Mühendisi Tıklayınız

Peyzaj Mimarı Tıklayınız

Elektrik Teknikeri Tıklayınız

Mobilya İşçisi Tıklayınız

Sıhhi Tesisatçı Tıklayınız

Operatör Tıklayınız

Şoför Tıklayınız

Beden İşçisi Tıklayınız

Diğer Güncel İş İlanları İçin TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık