Van YYÜ Sürekli İşçi Kura Çekimi

Başvuruların tamamlanıp bugün (14.02.2024) Saat: 14:00'te kura çekimi yapılan Sözleşmeli Personel ile Sürekli İşçilere ait kura listeleri belli oldu.

Sözleşmeli Personel Yedek Alım Sonuçları

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL YEDEK ALIM DUYURUSU

30.12.2023 tarihinde Resmi Gazetede ve Üniversitemizin web sayfasında yayımlanan Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesi ve Diğer Merkezi Birimler için 4/B Sözleşmeli Personel alımı ilanına müracaat eden adayların durumlarına ilişkin ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları duyurumuzun ekinde yer almaktadır.

Söz konusu yapılan değerlendirme sonucunda; ASIL sıralamasında olup belirtilen tarihlerde göreve başlamak için belgelerini teslim etmeyerek hakkından feragat etmiş sayılanların yerine, YEDEK sıralamasına göre alım yapılacaktır.

YEDEK olarak atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, 16.02.2024 tarihi mesai bitimine kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup, aday ile hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılamayacaktır.

Asil Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1) Diploma (Aslı yada noter onaylı )

2) Başvurulan unvanın aranılan nitelik kısmında yazan sertifika ve katılım belgelerinin Aslı ibraz edilecektir.

3) Tecrübe veya deneyim istenen alanlar için çalışma belgesinin aslı ve barkodlu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü,

4) Sağlık Raporu

5) Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek-Kadın), için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

6) Mal Bildirim Beyan Formu. (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir. Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sitesinde temin edilecektir.

8) 4 adet vesikalık fotoğraf.

9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

NOT 1: ASİL ADAYLARDAN İSTENEN ATAMAYA ESAS BELGELERİN DOĞRULUĞU TEYİT EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

NOT 2: BİLİNDİĞİ GİBİ; 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUN 4/B MADDESİ GEREĞİNCE, SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLER HİZMET SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HAREKET ETMESİ NEDENİYLE KURUMLARINCA SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VEYA SÖZLEŞME DÖNEMİ İÇERİSİNDE BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN İSTİSNALAR HARİÇ SÖZLEŞMEYİ TEK TARAFLI FESHETMELERİ HALİNDE, FESİH TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL GEÇMEDİKÇE KURUMLARIN SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA İSTİHDAM EDİLEMEZLER.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Telefon : 0432–486 54 22-22042

H -01 HEMŞİRE

H -02 HEMŞİRE

H -04 HEMŞİRE

H -08 HEMŞİRE

KG -01 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

KG -02 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK)

ST - 02 SAĞLIK TEKNİKERİ

Sürekli İşçi Noter Kurası Asil ve Yedek Sonucu

VAN YÜZÜNCÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞİKİN NOTER KURASI SONUCU DUYURUSU

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi ile Alo 170 hattı aracılığıyla engelli sürekli işçi kadrolarına başvuru yapıp, evraklarını belirlenen süre içerisinde eksiksiz olarak Üniversitemize teslim edenlere ait 14.02.2024 tarihi saat 14:00’da yapılan Noter kurasına ilişkin sonuçlar aşağıdaki listelerde ilan edilmiştir.

Mülakat tarihi ve yeri daha sonra Üniversitemiz Web sayfasında(www.yyu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Listesi (Asil) (İlköğretim 5 kişilik kadro)

Mülakat Listesi (Yedek) (İlköğretim 5 kişilik kadro)

Mülakat Listesi (Asil) (Lise 4 kişilik kadro)

Mülakat Listesi (Yedek) (Lise 4 kişilik kadro)

Editör: Nihat Işık