Van MEB'e Bağlı Uygulama Oteli Personel Alacak

Van Edremit'te bulunan ve İşletmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan Uygulama Oteline çeşitli branşlarda personel alınacak.

İşte Duyurunun Detayları

Okulumuz uygulama birimi olan Uygulama Otelinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere aşağıda alan ve dalı belirtilmiş sayıda Kadrosuz Usta Öğretici alımı yapılacaktır.

Müracaat yapanlar arasında şartları tutanlar için de yazılı ve uygulama sınavlar yapılarak, sonrasında sonuçlar topluca ilan edilecektir.

Başvurular 14 - 20 Eylül 2023 tarihleri arası saat 17.0O'ye kadar şahsen Uygulama Oteline

yapılacaktır.

Not: Yukarıda kadro unvanı ve görevi belirtilen Usta Öğreticilerin TURİZM alanında mezun olmaları veya TURİZM alanında çalışmış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları zorunludur.

*Başvrular şahsen yapılacaktır.

*Posta ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.

*Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

*Belgeleri eksik olan adayların başvurulan işleme alınmayacaktır.

*Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, kurumumuz usta öğretici kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı beyanda bulunanların görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir.

*Başvuru sahipleri bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

*Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerince bilgi edinilmesi gerekmektedir.

*Bu kişilere kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

B- Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak

2) 18 yaşından küçük, 55 yaşından büyük olmamak

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağr hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmi ihale alım ve satımlara fesat karştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.)

4) Eylemli askerlik hizmetini yapmş yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

6) Vardiyalı olarak çalışmasına engeli bulunmamak.

7) Öğrenim durumu aşağıdaki şartlara uygun olmak.

a- Servis. kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon), mutfak, aşçılık eğitimi veren mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve usta öğretici belgesine sahip olmak.

b- Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan en az ilkokul mezunları (Alanında 11 yıl çalışmış olmak.) ve Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan Ortaöğretim (Lise) ve yüksek öğretim kurumlan mezunları. (Alanında 4 yıl çalışmış olmak.) (Sigorta primi ödemesi esas alınacaktır. E-Devlet'ten SGK çıktısı. (Komisyon. başvurular içerisinde yeterli çalışma süresinin oIuşmaması durumunda gerekli çalışma şartları aramayacaktırl

c- Ön lisans diploması veren Yüksek Okulların aşçılık, ikram hizmetleri, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesine sahip olmak.

d- Lisans diploması veren Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği. Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesi veya pedagojik formasyon belgesine sahibi olmak.

C- Özel Şartlar

1- En az bir yabancı dili orta düzeyde bilmek.

2- Ön büro departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

3- Otel otomasyon programlarından elektra. suite8, assist programlarından en az birini iyi derecede kullanabilmek.

4- Kat hizmetleri departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

5- Servis departmanında en az 2 yılı çalıştığını belgelendirmek.

6- Mutfak bölümü departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

7- Hijyen ve sanitasyon belgesi sahibi olmak. . özel şartlara belirtilen yeterlililrlere göre bir sıralama yapılacak fakat başvuru sayısı yetersiz kalırsa özel şartlardaki yeterliliklerden eksik olanlarda sınava çağrılacaktır. o sınavı kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilecek ve bir sonraki alıma kadar asil adayların işi o bırakması durumunda yedek adaylardan çağırılacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) l|giiıi Öğrenim Belgesi, Usta Öğreticilik Belgelerinin Onaylı Fotokopisi.

3) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili sektör deneyimine sahip olduğu gösterir belge. Yükseköğretim veya Ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olanların en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

SINAV YERI : Evliya Çelebi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Uygulama Oteli


SINAV TÜRÜ ,.Yazılı ve Mülakat Mesleki Uygulama Sınavı


BAŞVURU TARİHLERİ : 11 - 20 Eylül 2023 tarihieri arasında okulumuz uygulama oteline şahsen
yapılacaktır.


Adres : Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli
Eminpaşa Mah. İpekyolu Bulvarı No:388/A (Honda Plaza karşısı, Urartu Halı arkası)
Uygulama Oteli Telefon :0 432217 84 69 - 0 850 822 65 75

DİĞER GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık