Van Büyükşehir Belediyesi 55 Şoför Alacak

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ ŞİRKETİ BELVAN ULAŞIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

55 ADET OTOBÜS ŞOFÖRÜ ALINACAKTIR. 

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Ulaşım Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 55 adet daimi otobüs şoförü alınacaktır.

Başvurular 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 13:00’den 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00’ye kadar sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 55 adet daimi otobüs şoförü personeli alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. İlanımız liyakat ve şeffaflık ilkesi gözetilerek hazırlanmıştır.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde görevlendirmek üzere toplamda 55 adet daimi otobüs şoförü olarak işe alınacaktır. İnternetten alınacak başvurular için son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 17:00 olacaktır. Başvurular değerlendirildikten sonra yayınlanacak isim listesine 9 Aralık 2022 Cuma günü saat 10:00’den 10 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 17:00’ye kadar itiraz hakkı tanınacaktır. İtirazlar aynı zamanda başvuruların yapılacağı https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılacaktır.

Büyükşehir Belediyesi’nin işe alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır. Otobüs Şoförü için başvuran adaylar Noter kurası ile açık iş ilanı sayısının 3 katı kadar olarak belirlenecektir. Kura ile belirlenen Otobüs Şoförü adayları mülakata alınacaktır. Mülakatlar sonunda istenen özelliklere ve yeteneklere sahip olan 55 adet Asıl-55 adet Yedek Otobüs Şoförü isim listesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait van.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

Yapılacak olan Otobüs Şoförü personeli alımı için;

55 Adet Otobüs Şoförü-Asıl / 55 Adet Otobüs Şoförü-Yedek aday belirlenerek görevlendirmeleri yapılacaktır.

 Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan Belvan Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti.’ne alınacak 55 adet daimi otobüs şoförü personeli için aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

OTOBÜS ŞOFÖRÜ MÜRACAAT KOŞULLARI

 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 2- İlan tarihi itibari ile 30 ile 40 yaş arasında olmak.

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu, tecavüz, sarkıntılık, gasp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 4-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.

 5-4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve şehirlerarası seyahat görev engeli bulunmamak.

 6-Arşiv araştırması yapılmış olmak.

7-E (yeni ehliyet: D) sınıfı ehliyet belgesi aldığı tarihten itibaren; alkol kullanımı, uyuşturucu madde kullanımı ve/veya bulundurulması gibi nedenlerden dolayı; haklarında herhangi cezai işlem yapılmamış olmak.

 8-En az 2 yıllık E (yeni ehliyet: D) sınıfı ehliyete sahip olmak.

 9-SRC-1 veya SRC-2 belgesine sahip olmak.

 10-Geçerli Psikoteknik belgesine sahip olmak.

11-En az lise, dengi veya üzeri okulu mezunu olmak.

12- İlan tarihi itibari ile Van nüfusuna kayıtlı olmak veya Van İli sınırlarında en az 2   yıldır ikamet ediyor olduğunu gösteren tarihçeli yerleşim yeri belgesi (e-devletten alınacak) sunmak.

 13-Tam teşekküllü güncel sağlık raporunda ilgili işi yapmaya haiz sağlık koşullarını sağlamak.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-   Nüfus cüzdan belgesi.

2-   E (yeni ehliyet: D) sınıfı ehliyet.

3-   SRC-1 veya SRC-2 belgesi.

4-   Geçerli Psikoteknik belgesi.

5-En az lise, dengi veya üzeri okulu mezunu olduğunu ispatlayan belge.

6-Adli sicil kayıt belgesi (e-devletten kare kodlu olarak ve güncel tarihli alınacaktır)

7-Askerlik durum belgesi (e-devletten kare kodlu olarak ve güncel tarihli alınacaktır)

8-Tarihçeli Yerleşim Yeri belgesi. (e-devletten kare kodlu olarak ve güncel tarihli alınacaktır)

 NOT : Yukarıdaki istenen belgeler kariyer.van.bel.tr adresine yüklenecektir. Müracaat koşullarını ispatlayan diğer belgeler, mülakatları başarıyla geçen asıl ve yedek adaylardan istenilecektir.

 NOT: İstenen belgeler https://kariyer.van.bel.tr adresine gönderilecektir. Alınan veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili hükümleri kapsamında işlenmektedir. (Başvurular fiziki olarak kabul edilmeyecektir.)

GÖRÜŞME BİLGİLERİ

1-     Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir.

2-     Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar 14 Aralık 2022 Çarşamba günü  saat 14:00 ’da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecektir.

3-     Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen ve açık iş sayısının 3 katı kadar olan 165 adet Otobüs Şoförü adayın Noter huzurunda yapılacak kura çekimi Büyükşehir Belediyemizin resmi web sayfasında canlı olarak yayınlanacaktır. Adaylar kura çekilişini canlı yayından takip edebileceklerdir.

4-     Daimi işçi personel alımı için yapılacak olan mülakat sonucu belirlenecek 55 adet asıl ve 55 adet yedek aday isim listesi Büyükşehir Belediyesi’ne ait van.bel.tr adresinden ilan edilecektir.

5-     Komisyon tarafından başvuru yapan adayların başvuru kriterlerine haiz olup olmadıkları tespit edilecektir. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar için ileri bir tarihte mülakat yapılacaktır.

6-     Mülakata girmeye hak kazanan adaylar mülakat komisyonu tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat mesleki bilgi ve becerinin, mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.

7-     Yapılacak uygulamalı mülakat sonucunda mülakat komisyonu tarafından başarılı olduğu tespit edilen adaylar kurum web sayfasında yayınlanacaktır. Şoför alımı için 55 asıl ve 55 yedek aday belirlenecektir. Başarılı olduğu tespit edilen asıl adaylardan işe başlamayanlar veya başvuru koşullarına haiz olmadığı anlaşılanların yerine yedek kişilerden başarı sırasına göre görevlendirme yapılacaktır. 

DİĞER İŞ İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık