Van Büyükşehir Alacağı 17 Personel İçin Mülakat Duyurusu Yaptı!

17 ADET PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU SONUÇLARI VE MÜLAKAT SINAVI DUYURUSU

Van Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketi olan BELVAN Ulaşım San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere toplam 17 adet personel istihdam edilmesi için 21/12/2023-26/12/2023 tarihlerinde  https://kariyer.van.bel.tr adresine başvurular online olarak yapılmıştır.

İlk başvuru sonuçları tüm adaylara sms olarak bildirilmiş ve akabinde 03-04 Ocak 2024 tarihleri arasında 2 günlük itiraz süresi verilmiştir. Bu sürede yeteri kadar başvuru sağlanamamış ve yapılan başvurularda aranılan şartları sağlayan aday sayısı yetersiz kalmıştır.

Bu itibarla, daha fazla katılımın sağlanması açısından ilan şartlarının güncellenmesi gereği hâsıl olmuştur. Şirketimiz Müdürler Kurulu 05.01.2024 tarih ve 01 sayılı kararı ile 21.12.2023 tarihli personel alım ilanımız; ilgili İlanımızın E) Maddesinin 3. kapsamında iptal edilmiştir.

İlan şartlarımız yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı güncellenmiş olup, yeniden yapılan başvurular 06/01/2024–09/01/2024 tarihleri arasında sadece internet üzerinden online olarak https://kariyer.van.bel.tr adresine yapılmıştır.

06/01/2024-09/01/2024 tarihleri arasında https://kariyer.van.bel.tr adresine toplam 279 adet başvuru yapılmıştır. 279 adet başvuru içinden 177 adet başvuru kabul, 102 adet başvuru ise yapılan değerlendirmede başvuru şartlarından en az birini taşımaması nedeniyle ret edilmiştir.

Müracaat koşullarına haiz olmayan 102 adet başvuru sahibi için 12/01/2024 tarihinden 15/01/2024 mesai bitimine kadar itiraz süresi tanınmıştır. Bu süre içerisinde toplam 10 adet başvuru sahibi tarafından itiraz yapılmış olup, redde konu olan belgenin geçerli halini taşıyan 3 adet başvuru kabul edilmiştir. Buna göre toplamda 180 adet başvuru kabul edilmiş, 99 adet başvuru ise ret edilmiştir.

Söz konusu müracaatı kabul edilen 180 aday arasından;

* Müzik Eğitmeni kategorisinden ise 93 adet başvuru kabul,

*  Resim Eğitmeni kategorisinden 73 adet başvuru kabul,

*  Halk Oyunları Eğitmeni kategorisinden 7 adet başvuru kabul,

*  Tiyatro Oyunculuk Eğitmeni kategorisinden 7 adet başvuru kabul edilmiştir.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ilan şartlarını sağlayan ve başvurusu kabul edilen tüm adaylar mülakata çağrılacaktır. Başvuru kriterlerine haiz olduğu tespit edilen adaylar için alanında uzman personel ve akademisyenlerden oluşturulan mülakat komisyonu (jüri) tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacak olup, sınav sonucu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav sonucunda sözlü mülakat ve uygulamalı mülakatın toplamı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak 17 Asil ve 17 Yedek aday belirlenecektir. Büyükşehir Belediyemiz resmi internet sayfası üzerinden başarılı olan asil ve yedek adaylar ilan edilecektir.

Mülakat esnasında jürinin her branş için talep etmiş olduğu uygulamaları icra etmeleri beklenilmektedir. Adayların kendi sanatlarında farklı yetenek ve becerilerini sergilemeleri gerekmekte olup, adayların münferit yetenekleri jüri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Uygulamalı Mülakat, mesleki bilginin yetenekle mesleğe uyumunun ölçülmesine dayalı olarak gerçekleştirilecektir.  Uygulamalı mülakat için adaylara yetenekleri icra edebilecekleri salon ve sınıflar hazır edilecek olup, uzman personelin gözetiminde sınavlar icra edilecektir.

Aşağıda jüri değerlendirmesi ve sınav süreçlerinin belirtildiği 4 farklı branştaki alımlar için yapılacak sınav/mülakat tarihleri ekli listede belirtilmiş olup, Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezinde(Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi No:449 İpekyolu/Van) yapılacak sınav/mülakatlar için adayların gün boyu hazır olacak şekilde hazır bulunması gerekmektedir.

Bu sınava girecek tüm adayların mülakatı tek seferde, mülakata dair tüm başlıkları aynı anda ve aynı ortamda adayların sırasıyla yapılacaktır.

1.     MÜZİK EĞİTMENİ ALIM SINAVI HAKKINDA

Yapılacak mülakat sınavı sonucunda 10 adet Müzik Eğitmeni Asil / 10 adet Müzik Eğitmeni Yedek aday olmak üzere 20 kişi belirlenecektir.

Mülakat 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, adayların puanlanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Değerlendirme kriter ve oranları aşağıda belirtilmiştir.

A) Adayın jüriye sunacağı portfolyo dosyası: 30 Puan

B) Adayın kendini ifade gücü ve iletişim becerisi: 20 Puan

C) Adayın Müziksel Çalma Becerisi: 25 Puan

D) Adayın Müziksek Okuma Becerisi: 25 Puan

Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların bulunması gerekmektedir. Bu dosya içeriği jüri tarafından incelenecek gerektiğinde dosya içeriğiyle ilgili mülakat esnasında sorular sorulacaktır.

Müziksel çalma bölümünde adaylar çalacakları eserlerin notalarını jüriye takdim etmek zorundalar. En az iki farklı eser(iki farklı dönem, iki farklı bölge vb.) hazırlığı gerekmektedir.

Müziksek okuma bölümünde ise adaya o anda verilecek bir ezginin tonalite, makam, vuruş değerleri ve doğru entonasyon ile seslendirilmesi beklenilecektir.

Bu sınava girecek tüm adayların mülakatı tek seferde, mülakata dair tüm başlıkları aynı anda ve aynı ortamda adayların sırasıyla yapılacaktır.

2.     RESİM EĞİTMENİ ALIM SINAVI HAKKINDA

Yapılacak mülakat sınavı sonucunda 4 adet Resim Eğitmeni Asil / 4 adet Resim Eğitmeni Yedek olmak üzere 8 kişi belirlenecektir.

Mülakat 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, adayların puanlanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Değerlendirme kriter ve oranları aşağıda belirtilmiştir.

A)Adayın model çizimi, imge çalışması ve biçimsel analiz yapacağı 3 farklı sınav: 50 puan

B) Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların sınanacağı sözlü mülakat: 30 puan

C)Adayın kendini ifade gücü ve iletişim becerisi: 20 Puan

24 Ocak 2024 Çarşamba günü tüm adaylara karakalem çizim yöntemiyle Model Çizim(90 dk),  İmge Çalışması(90 dk) ve Fotoğraf Analiz Çalışması yapılacak olup, tüm adayların kendileriyle birlikte kalem ve silgi setlerini getirmeleri gerekmektedir. Sınav kâğıtları kurum tarafından sağlanacaktır.

Sözlü mülakat ise adayların sunacağı dosya üzerinden hemen sonraki iki gün içerisinde tamamlanacaktır. Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların bulunması gerekmektedir. Bu dosya içeriği jüri tarafından incelenecek gerektiğinde dosya içeriğiyle ilgili mülakat esnasında sorular sorulacaktır.

3.     HALK OYUNLARI EĞİTMENİ ALIM SINAVI HAKKINDA

Yapılacak mülakat sınavı sonucunda 1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Asil / 1 adet Halk Oyunları Eğitmeni Yedek olmak üzere 2 kişi belirlenecektir.

Mülakat 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, adayların puanlanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Değerlendirme kriter ve oranları aşağıda belirtilmiştir.

A)  Adayın halk oyunları performans ve tecrübesini ölçecek uygulamalı mülakat: 30 puan

B)  Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların sınanacağı sözlü mülakat: 40 puan

C)  Adayın kendini ifade gücü ve iletişim becerisi: 30 Puan

                                                                                                                                         

Her aday sergileyeceği üç farklı yörenin oyunlarına ait toplam süresi her biri için en fazla üç dakika süren müzikleri mülakattan en geç bir gün önce Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na elden teslim etmelidir. Adayların mülakat esnasında bu oyunları teslim ettikleri müzik kaydı eşliğinde sergilemeleri gerekmektedir.

Sınav Jürisi, mülakat esnasında adayların halk oyunları performans ve becerisini ölçecek ve adayın sınav anında hazır edeceği portfolyo dosyasını değerlendirecektir. Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların bulunması gerekmektedir. Bu dosya içeriği jüri tarafından incelenecek gerektiğinde dosya içeriğiyle ilgili mülakat esnasında sorular sorulacaktır. Bu sınava girecek tüm adayların mülakatı tek seferde, mülakata dair tüm başlıkları aynı anda ve aynı ortamda adayların sırasıyla yapılacaktır.

4.     TİYATRO EĞİTMENİ ALIM SINAVI HAKKINDA

Yapılacak mülakat sınavı sonucunda 2 adet Tiyatro Eğitmeni Asil / 2 adet Tiyatro Eğitmeni Yedek olmak üzere 4 kişi belirlenecektir.

Mülakat 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, adayların puanlanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Değerlendirme kriter ve oranları aşağıda belirtilmiştir.

A)Adayın tiyatro ve oyunculuk tecrübesini ölçecek uygulamalı mülakat: 50 puan

B) Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların sınanacağı sözlü mülakat: 30 puan

C)Adayın kendini ifade gücü ve iletişim becerisi: 20 Puan

Sınav Jürisi, mülakat esnasında adayların tiyatro ve oyunculuk becerisini ölçecek ve adayın sınav anında hazır edeceği portfolyo dosyasını değerlendirecektir. Adayın sunacağı portfolyo dosyasında adayın kişisel bilgileri, referans mektupları, geçmiş dönem tecrübeleri ile yapmış olduğu çalışmaların bulunması gerekmektedir. Bu dosya içeriği jüri tarafından incelenecek gerektiğinde dosya içeriğiyle ilgili mülakat esnasında sorular sorulacaktır.

Bu sınava girecek tüm adayların mülakatı tek seferde, mülakata dair tüm başlıkları aynı anda ve aynı ortamda adayların sırasıyla yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.18.01.2024

MÜLAKAT LİSTESİ VE TARİHİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık