Milli Saraylar İdaresi 200 Personel Alacak

Milli Saraylar İdaresi personel alımı duyurusu yayımlandı.

İlgili alım duyurusuna göre, Milli Saraylar İdaresine büro personeli, müze görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi, imam hatip, destek personeli, tekniker, teknisyen ve restoratör ünvanlarında toplam 200 sözleşmeli personel alınacak.

200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 22 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU


İlan Bilgileri
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci
maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 200 boş pozisyona sözleşmeli personel ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinin
(g) bendine göre aşağıda kontenjan dağılımı ve başvuru şartları gösterilen unvan ve pozisyonlarda 22 sürekli işçi alınacaktır.


A- 200 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU


1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda başvuru özel şartları belirtilen Başkanlığımız merkez teşkilatında 200 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.


1.1. Başvuru Özel Şartları


1.Grup:
Unvanı: Büro Personeli
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan
Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış
olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat,
İktisadi ve İdari Bilimler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi, Büro
Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi
ve Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak


2.Grup
Unvanı: Müze Görevlisi
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan
Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Sanat Tarihi, Tarih, Dünya Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk
Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Türk Memleketleri Tarihi, Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Türk
Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi,
Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya,
Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, Arkeoloji ve
Etnoloji, Müzecilik, Müzecilik ve Eski Eserleri Koruma, İletişim,
İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla
İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans
bölümlerinden birinden mezun olmak.


3.Grup:
Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 70
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan
Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri
Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel
Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili
kurumlara başvuruda bulunmuş olmak. (Ancak, sözlü sınav
sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik
Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Herhangi bir lisans bölümünden mezunu olmak.


4.Grup:
Unvanı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi: 25
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel
Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili
kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav
sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik
Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5-Herhangi bir ön lisans bölümünden mezun olmak.


5.Grup:
Unvanı : Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Kadro Adedi : 38
Öğrenim Grubu: Lise
Sınav Usulü : KPSS P94 + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un
10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile “Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık
Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
3- Silahlı Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel
Güvenlik Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili
kurumlara başvuruda bulunmuş olmak.(Ancak, sözlü sınav
sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan
edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik
Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.)
4-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
5- Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.


6.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 3
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü : KPSS P3 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan
Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin İlahiyat fakülte veya lisans bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak
5- Erkek olmak


7.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü : KPSS P93 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin İlahiyat ön lisans bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak
5- Erkek olmak


8.Grup:
Unvanı : İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı)
Kadro Adedi : 2
Öğrenim Grubu: Lise
Sınav Usulü : KPSS P94 + Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınav
Özel Şartları :1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da bunlara
denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilmiş yurtdışındaki
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş hafızlık belgesine sahip olmak
5- Erkek olmak


9.Grup
Unvanı : Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Kadro Adedi : 30
Öğrenim Grubu: Lise veya Ön Lisans
Sınav Usulü : Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları : 1- Son başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamışolmak.
2- Ortaöğretim (Lise) veya ön lisans mezunu olmak.


10.Grup
Unvanı: Tekniker (Elektrik)
Kadro Adedi: 3
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KamuPersoneli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almışolmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik bölümünden mezun olmak.


11.Grup
Unvanı: Teknisyen (Elektrik)
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından
mezun olmak.


12.Grup
Unvanı: Teknisyen (Metal İşleri)
Kadro Adedi: 6
Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P94 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Liselerinin Metal Teknolojisi veya Makine Teknolojisi
alanından mezun olmak.


13.Grup
Unvanı: Restoratör (Avize)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Restorasyon, İç Mekan
Koruma ve Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon,
Bina Koruma ve Yenileme, Eser Koruma, Konservasyon
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
4- Erkek olmak.


14.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Mimari
Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon,
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ya da Üniversitelerin
Mimarlık, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Geleneksel
El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, El
Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümlerinde taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve
konservasyon konularında lisansüstü eğitim almış olmak. (Lisansüstü
bölümlerden eğitim almış adayların taşınır ve taşınmaz kültür
varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon
konularında lisansüstü eğitim almış olduğuna ilişkin transkript, tez
belgesi vd. belgeleri kariyer kapısına yüklemesi gerekmektedir.)


15.Grup
Unvanı: Restoratör (Kalemkâr)
Kadro Adedi: 5
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Mimari Restorasyon, İç Mekan
Koruma ve Yenileme, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon,
Bina Koruma ve Yenileme, Eser Koruma, Konservasyon
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak


16.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Lisans
Sınav Usulü: KPSS P3 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri
Konservasyonu ve Restorasyonu bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak


17.Grup
Unvanı: Restoratör (Tekstil)
Kadro Adedi: 2
Öğrenim Grubu: Ön Lisans
Sınav Usulü: KPSS P93 + Uygulamalı + Sözlü Sınav
Özel Şartları: 1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSS P93 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
3- Meslek Yüksek Okullarının Restorasyon, Restorasyon ve
Konservasyon, Mimari Restorasyon, Geleneksel Tekstillerin Korunması ve
Restorasyonu, Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve
Restorasyonu, Eser Koruma bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki
Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak


2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


Genel Şartlar:


2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2.3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).
2.6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
2.7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
2.8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde
hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.9. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel
pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek,
kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların
atamaları iptal edilecektir.


3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ


3.1. Başvurular 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 18 Aralık 2023
tarihinde sona erecektir.
3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://
isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi
ile elektronik ortamda yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen, kargo ya
da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
3.3. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde duyurulan sınav
ilanlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
3.4. Aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarında belirtilen meslek
kolları veya pozisyonlar için Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü
sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan; ilgili meslek
kolu veya pozisyon için sözlü sınava veya mülakata katılmayanlar ile
başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan
adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
3.6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî
Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen
bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından
askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak
belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana
yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri
içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için istenen Silahlı
Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak veya Silahlı Özel Güvenlik
Elemanı Sertifikasına sahip olmak veya bu belgeler için ilgili
kurumlara başvuruda bulunmuş olması gerekmektedir. Ancak, sözlü
sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin duyuru
yapıldıktan itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel
Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri
gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.
(Not: Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı, Silahlı Özel Güvenlik Elemanı
Sertifikası veya bunlar için başvuruda bulunulduğuna ilişkin ilgili
kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin tam ve okunaklı bir
şekilde Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Silahlı Güvenlik
Kimlik Kartı yükleyecek adayların kartlarının ön ve arka yüzlerinin
ikisini birden tam ve okunaklı olarak Kariyer Kapısına yüklemeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir)
3.8. Restoratör (Kalemkâr-Lisans) pozisyonuna Üniversitelerin
Mimarlık, Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Geleneksel
El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Güzel Sanatlar, El
Sanatları, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi bölümlerinde taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve
konservasyon konularında Lisansüstü bölümlerden eğitimleri ile
başvuracak adayların, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını koruma,
onarım, restorasyon ve konservasyon konularında lisansüstü eğitim
almış olduğuna ilişkin transkript, tez belgesi vd. belgeleri kariyer
kapısına yüklemesi gerekmektedir.
3.9. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonuna
başvuracak adayların, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilmiş Hafızlık
belgelerini kariyer kapısına yüklemesi gerekmektedir. Aksi takdirde
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan
ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında
sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.


4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE
İTİRAZ


Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik
olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları
bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını
taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
4.2. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin
bilgilendirme duyurusu www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde
yayımlanacaktır. Adaylar, başvuru değerlendirme sonuçlarını Kariyer
Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, uygulamalı ve sözlü sınavlara
katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş)
işgünü içerisinde gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen
ve posta yoluyla ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5
(beş) işgünü içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine
bildirilir.
4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan
incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar
sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal
edilecektir.


5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ,
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI


Giriş sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön eleme
aşaması ile Başkanlığımızca yapılan uygulamalı ve/veya sözlü sınav
aşamalarından oluşur.
5.1. Başvurusu kabul edilenlerden;
a) Uygulamalı Sınav + Sözlü Sınava tabi tutulacak adaylar: Destek
Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuruda bulunan ve
başvurusu kabul edilen adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının
10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Yapılan puan
sıralamasında son adayla aynı puana sahip tüm adaylar sözlü sınava
çağrılacaktır.
b)KPSS + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar: Müze Görevlisi, Büro
Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için
başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adayların KPSS puan
sıralamasına göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak, her
unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak personel sayısının 5 katı
kadar aday sözlü sınavına çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip
adayların tamamı sınava çağrılacaktır.
C)KPSS + Uygulamalı Sınav + Sözlü sınava tabi tutulacak adaylar:
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı), Restoratör, Tekniker ve
Teknisyen pozisyonları için başvuruda bulunan ve başvurusu kabul
edilen adayların KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak, her unvan için ayrı ayrı olmak üzere alınacak
personel sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının
5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı puana
sahip tüm adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

UYGULAMALI SINAV


6.1. Uygulamalı sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve
Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan
edilecektir.
6.2.1. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonu için
uygulamalı sınavda adayların;
a) Hafızlık / Kur’an-ı Kerimi Ezbere Okuma
b) Tecvid /Tashih-i Huruf
c) Ses
d) Makam
yönlerinden değerlendirilerek (a) bendi için 40 puan, diğer bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için 20 puan verilmek suretiyle
değerlendirilir.
6.2.2. Diğer sözleşmeli personel pozisyonları için uygulamalı sınavda
adayların;
a) Yapılacak İşi Kavrama Yeterliliği,
b) Alet Edevat ve Malzeme Bilgisi ve Seçme Yeterliliği,
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yeterliliği,
d) Zamanı Kullanma Becerisi,
e) İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi,
Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için
20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
6.3. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
6.4. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
6.5. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun ilan
edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen veya
posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan
inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV


7.1. Sözlü Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
7.2. Sözlü sınavda adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, (a) bendi için 50 puan (b) ila (e)
bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan verilmek suretiyle
değerlendirilir.
7.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
7.4. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin duyuru Başkanlığımızın
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sözlü sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.


8.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ


8.1. Müze Görevlisi, Büro Personeli ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi
pozisyonu için; Adayların sözlü sınavdan almış oldukları puanları ile
sınav başvurusunda bulundukları KPSS puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.
8.2. İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı) pozisyonu için;
Adayların KPSS puanı, uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile
sözlü sınavda almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak
başarı puanı belirlenir.
8.3. Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Adayların uygulamalı
sınavdan almış oldukları puan ile sözlü sınavda almış oldukları
puanların aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenir.
8.4. Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de
belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah.
Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak
şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü
içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.
8.5. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında nihai başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte
biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar
sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de
görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde
sırasıyla varsa KPSS, uygulamalı ve sözlü sınav puanı, bunların eşit
olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
yaşı büyük olan aday tercih edilir.

ATAMA İŞLEMLERİ


9.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle
birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/
Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
9.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
9.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda
bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların
atama işlemleri yapılmayacaktır.
9.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının
yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu
pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru
tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai
başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
9.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar
ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması
iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR


10.1. Sözleşmeli personel alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve
bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu
kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat
mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
10.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat
hükümlerine göre işlem yapılacaktır.


B- 22 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SINAV DUYURUSU
1-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER


Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı birimlerde çalıştırılmak
üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
2’nci maddesinin (g) bendine göre aşağıda kontenjan dağılımı ve
başvuru şartları gösterilen unvan ve pozisyonlarda 22 sürekli işçi
alınacaktır.


1.1. Başvuru Özel Şartları


1.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Ahşap Oyma Ustası
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:


1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak.

2- En az ilkokul mezunu olmak.


2.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi


Meslek Kolu: Ahşap Torna Ustası
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.


3.Grup:
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Halı Onarım Ustası
Kadro Adedi: 3
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:


1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.


4.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi


Meslek Kolu: Hasır Onarım Ustası


Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.


5.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi


Meslek Kolu: Saat Ustası


Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak.
2- En az İlkokul mezunu olmak


6.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi


Meslek Kolu: İnşaat Ustası


Kadro Adedi: 7


Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:


1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak. Ancak kalfalık belgesi ile başvuruda
bulunacak adaylarda ayrıca ilgili alan/dala ilişkin mesleki yeterlilik
belgesi aranır.


2- Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- En az ilkokul mezunu olmak


7.Grup:


Kadro Unvanı: Sürekli İşçi


Meslek Kolu: İskele Ustası


Kadro Adedi: 7


Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık
belgesi veya ustalık belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki
ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya üniversitelerin ilgili dal/
bölümlerinden mezun olmak. Ancak kalfalık belgesi ile başvuruda
bulunacak adaylarda ayrıca ilgili alan/dala ilişkin mesleki yeterlilik
belgesi aranır.
2- Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- En az ilkokul mezunu olmak.


2- SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR


Genel Şartlar:


2.1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2.2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
2.5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya
meslekten ihraç edilmemiş olmak.
2.6. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.
2.7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde
hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2.8. Adaylar, Başkanlık tarafından aynı tarihlerde duyurulan sınav
ilanlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
2.9. Aynı tarihlerde duyurulan sınav ilanlarında belirtilen meslek
kolları veya pozisyonlar için Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü
sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan; ilgili meslek
kolu veya pozisyon için sözlü sınava veya mülakata katılmayanlar ile
başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2.10. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
2.11. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.


3- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ


3.1. Başvurular 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 18 Aralık 2023
tarihinde sona erecektir.
3.2. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://
isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi
ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3.3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet
sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate
alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
3.4. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun
olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan
adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir
belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
3.5. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî
Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Gelen
bilgilerde hata veya eksiklik olduğu durumlarda adaylar tarafından
askerlik şubesinden terhis veya askerlik durum belgesi alınarak
belgenin başvuru esnasında Kariyer Kapısı üzerinden ilgili alana
yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav başvuru tarihleri
içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan
ve tamamlanmayan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında
sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaktır.
3.7. İnşaat ve iskele ustası meslek kolu için kalfalık belgesi ile
başvuruda bulunacak adayların, ayrıca Mesleki Yeterlilik
Kurumundan alınmış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu
belgeyi ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir.


4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ


Müracaatlar tamamlandıktan sonra,
4.1. Başkanlıkça süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik
olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları
bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını
taşıyan adayların başvuruları kabul edilerek uygulamalı sınavlara
katılmaya hak kazanacaktır.
4.2. Uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin
duyuru www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı
üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.
4.3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar, sınavlara katılmaya hak
kazanan adayların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde
gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak şahsen veya posta yoluyla
ilanda belirtilen adrese yapılabilir. İtirazlar en geç 5 (beş) işgünü
içinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.
4.4. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan
incelemede sınava katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar
sınava alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılacak ve ataması yapılmış olanların atamaları iptal
edilecektir.


5- GİRİŞ SINAVININ İLAN EDİLMESİ, SINAV ŞEKLİ, DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ


Giriş sınavı uygulamalı sınav ve mülakat sınavı aşamalarından oluşur.


5.1. UYGULAMALI SINAV

5.1.1. Başvurusu kabul edilenler uygulamalı sınava çağrılır.
Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puana sahip
adaydan başlanarak sıralanması sonucunda, alınacak kadro sayısının
5 katı kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Yapılan puan
sıralamasında son adayla aynı puana sahip tüm adaylar mülakat
sınavına çağrılacaktır.
5.1.2. Uygulamalı Sınav ile ilgili duyurular, sınava girmeye hak
kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yerleri, sınav
tarihleri ve diğer bilgiler Kariyer Kapısı ile Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
5.1.3. Uygulamalı sınavda adayların;
a) Yapılacak İşi Kavrama Yeterliliği,
b) Alet Edevat ve Malzeme Bilgisi ve Seçme Yeterliliği,
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyma Yeterliliği,
d) Zamanı Kullanma Becerisi,
e) İşin Niteliğine Uygun Yapılması Becerisi,
Yönlerinden değerlendirilerek yukarıda yazılı özelliklerin her biri için
20 puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
5.1.4. Uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
5.1.5. Uygulamalı sınav sonuçları Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
5.1.6. Uygulamalı sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonucunun
ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile şahsen
veya posta yoluyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan
inceleme sonucu ilgililerin e-posta adresine bildirilecektir. Süresi
içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.


5.2.MÜLAKAT SINAVI


5.2.1. Mülakat sınavına girecek adayların listesi, sınav yeri, tarihi,
saati ve diğer bilgilendirme işlemleri Kariyer Kapısı üzerinden ve
Başkanlığımız resmi internet sitesinde (www.millisaraylar.gov.tr) ilan
edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.2.2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava
girecekleri sınav merkezinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı
kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı/T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik
süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları
gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava
alınmayacaktır
5.2.3. Mülakat sınavında, adayların;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
liyakati ile genel ve fiziki görünümü,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde yazılı özelliklerin
her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar her bir komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Komisyon üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması
alınarak sınav puanı belirlenir.
5.2.4. Mülakat sınavında başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve
üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.


6.SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN VE İTİRAZ


6.1. Adayların uygulamalı sınavdan almış oldukları puan ile mülakat
sınavında almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak
başarı puanı belirlenir.
6.2. Adaylar, sınav sonuçlarına ve başarı puanlarına, sonuçların
açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de
belirtmek suretiyle Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah.
Dolmabahçe Cad.No:1 Beşiktaş-İSTANBUL adresine yazılı olarak
şahsen veya posta yoluyla itiraz edebilirler. İtirazlar en geç beş işgünü
içerisinde incelenir ve sonuç ilgilinin e-posta adresine bildirilir.
6.3. İtirazların değerlendirilmesi sonrasında nihai başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda
belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte
biri kadar yedek aday belirlenir ve Başkanlığın
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylar
sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de
görüntüleyebilecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde
sırasıyla uygulamalı ve mülakat sınav puanı, bunların eşit olması
halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı
büyük olan aday tercih edilir.

ATAMA İŞLEMLERİ


7.1. Atanmaya hak kazanan adaylar, atamaya esas istenilen belgelerle
birlikte ilan edilen süre içinde Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı/
Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
7.2. Atama işlemlerinde 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
7.3. Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda
bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların
atama işlemleri yapılmayacaktır.
7.4. Asıl olarak kazanan adayların çeşitli sebeplerle atamalarının
yapılmaması veya iptal edilmesi ve benzeri nedenlerle bu
pozisyonların boşalması halinde yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru
tarihine kadar bu pozisyonlara, yedek listede yer alanların nihai
başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar
herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
7.5. Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar
ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların ataması
iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak
sayılmayacaktır. Başkanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte ilgiliden tazmin edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR


8.1. Sürekli işçi alımı ve sınav ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve
bilgilendirmeler Kariyer Kapısı üzerinden ve Başkanlığımızın https://
www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Bu
kapsamda yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat
mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
8.2. İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat
hükümlerine uygulanacaktır.
8.3. Personele ödenecek ücret:
İşe yeni alınan işçilere kanuni asgari ücret ödenir. Bu işçinin deneme
süresini başarı ile tamamlaması ve taraf işçi sendikasına üye olması
halinde üyeliğin sendikaca işverene bildirildiği tarihi takip eden
aybaşından geçerli olmak üzere ücreti; verilecek görev dikkate
alınmak suretiyle işe ilk defa Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında
başlamış bulunan ve görevde olan işçilerden bir önceki dönemde işe
alınmış ve halen çalışmakta olan kıdemi en az işçiye ödenen ücreti
aşmamak kaydıyla işverence belirlenir.


BİLGİ İÇİN:
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Vişnezade Mah. Dolmabahçe Cad.
No:1 Beşiktaş-İSTANBUL Tel: 0 (212) 236 90 00
Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Büro Personeli
Unvanı: Büro Personeli
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: KPSS P3 + Sözlü Sınav


Özel Şartları:
1- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında
KPSS P3 puan türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi ve
Belge Yönetimi fakülte veya lisans bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak
İlan Bilgileri


Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (1)
Değerleme Aşamaları
1.Sözlü Sınav
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Sözlü Sınav * ( % 50,00 ) + KPSS * ( % 50,00 )
Müze Görevlisi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans)
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise)
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı/Lisans)
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı/Ön Lisans)
İmam Hatip (Mukaddes Emanetler Hafızı/Lise)
Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)
Tekniker (Elektrik)
Teknisyen (Elektrik)
Unvanı: Teknisyen (Elektrik)
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: KPSS P94 + Uygulamalı + Sözlü Sınav


Özel Şartları:
1- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P94 puan
türünde en az 60 (altmış) puan almış olmak.
2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Meslek Liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (TEKNİSYEN)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (2)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Sözlü Sınav
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 33,33 ) + Sözlü Sınav * ( % 33,33 ) + KPSS *
( % 33,33 )
Teknisyen (Metal İşleri)
Restoratör (Avize)
Restoratör (Kalemkâr / Lisans)
Restoratör (Kalemkâr / Ön Lisans)
Restoratör (Tekstil / Lisans)
Restoratör (Tekstil / Ön Lisans)
Ahşap Oyma Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Ahşap Oyma Ustası
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (1)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
Ahşap Torna Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Ahşap Torna Ustası
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (1)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
Halı Onarım Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Halı Onarım Ustası
Kadro Adedi: 3
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (3)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
Hasır Onarım Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Hasır Onarım Ustası
Kadro Adedi: 1
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.
2- En az ilkokul mezunu olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (1)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
Saat Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: Saat Ustası
Kadro Adedi: 2
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak.
2- En az İlkokul mezunu olmak
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (2)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
İnşaat Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: İnşaat Ustası
Kadro Adedi: 7
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak. Ancak kalfalık belgesi ile başvuruda
bulunacak adaylarda ayrıca ilgili alan/dala ilişkin mesleki yeterlilik belgesi aranır.
2- Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- En az ilkokul mezunu olmak
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (7)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )
İskele Ustası
Kadro Unvanı: Sürekli İşçi
Meslek Kolu: İskele Ustası
Kadro Adedi: 7
Sınav Usulü: Uygulamalı Sınav + Mülakat


Özel Şartları:
1- Meslek koluna ilişkin, ilgili kurumlar tarafından verilmiş kalfalık belgesi veya ustalık
belgesine sahip olmak veya meslek lisesi, mesleki ve teknik lise, meslek yüksekokulları veya
üniversitelerin ilgili dal/bölümlerinden mezun olmak. Ancak kalfalık belgesi ile başvuruda
bulunacak adaylarda ayrıca ilgili alan/dala ilişkin mesleki yeterlilik belgesi aranır.
2- Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- En az ilkokul mezunu olmak.
İlan Bilgileri
Unvan (İŞÇİ)
Kontenjan
İSTANBUL Kontenjan (7)
Değerleme Aşamaları
1.Uygulamalı Sınav
2.Mülakat Sınavı
Değerleme Puanı
Değerleme Puanı = Uygulamalı Sınav * ( % 50,00 ) + Mülakat Sınavı * ( % 50,00 )

Editör: Nihat Işık