Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü en az ilkokul mezunu (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada;

“​Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır.

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


İlan şartlarını taşıyan adaylar;

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.' denildi.

KGM İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI NEDİR?

- 80 Ağır Makine Yağcısı,


- 37 Asfalt Usta Yardımcısı,


- 20 Aşçı Yardımcısı,


- 75 Aşçı,


- 288 Atölye Usta Yardımcısı,


- 144 Bakım İşçisi,


- 7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,


- 249 Bina ve Mal Bakıcısı,


- 631 Düz İşçi


- 25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,


- 17 Elektrik Tesisatçıcı,


- 42 Elektronik Ustası,


- 59 Greyder Operatörü,


- 168 İş Makinası Operatörü,


- 374 Kalifiye İşçi,


- 51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),


- 83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,


- 12 Makina Operatörü,


- 7 Marangoz,


- 15 Sıhhi Tesisatçı,


- 591 Sürücü Operatörü,


- 9 Traktör Operatörü,


- 15 Vinç Operatörü,

Yapılan Duyuruda;

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİNE SÜRESİ BELİRLİ OLMAYAN SÜREKLİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

TOPLAM 3000 İŞÇİ ALINACAKTIR. 

AĞIR MAKİNE YAĞCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR

1- Adayların; Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv, İş Makinesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da İş Makineleri Bakım Onarım Kursu Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması zorunludur.

(Kura sonucu atananlar Ağır Makine Yağcısı unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.

4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)

5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

6- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

[ads1

7- Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)

8- İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

10- Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

11- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

12- Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

13- Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

14- Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

15- İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

16- İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

17- İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

18- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

19- Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

[ads1

18- İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

19- İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

20- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

21- Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

22- Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

23- İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

24- İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

AĞIR MAKİNE YAĞCISI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

AĞIR MAKİNE YAĞCISI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 2 ?

ASAFALT USTA YARDIMCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 37 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR

1- Adayların Elektrik, Elektrik Elektronik ve Kimya Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Kızgın Yağ Kazanı İşletmeciliği ve Ateşçi (Katı, Sıvı ve Gaz) Mesleki Eğitim Belgelerine sahip olması zorunludur.

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.


4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

5-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.


6-Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)

7-İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.


8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

9-Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

10- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

11- Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

12- Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

14- İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

15- İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

16- İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

17- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamalaı yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

18- Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

19- İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

20- İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

21- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

22- Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

23- Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

24- İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

25- İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

ASFALT USTA YARDIMCISI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

AŞÇI YARDIMCISI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 20 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-40

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR

1- Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 1 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur.

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


3- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.


4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)


5- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


6- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.


7- Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)

8- İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.


9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.


10- Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

11- Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

12- Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

13- Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

14-İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

15- İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

16- İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

17- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

18- Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

19- İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.

20- İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

21- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

22- Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

23- Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır. İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

24- İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

AŞÇI YARDIMCISI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

AŞÇI

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 76 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-40

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR

*Adayların Aşçılık veya Aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçı Mesleki Eğitim Belgesine sahip olması ve Kamu veya özel sektörde 2 yıl aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur.

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

*18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.


*Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)


*Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


* 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.


*Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)


*Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.


*Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.


*İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.


* İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.


*Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

*Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

*Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.


*Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe
aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


*Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.


*Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

*Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.


*İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir.


*Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

*İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.


*İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.


* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Arazide ve vardiya İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.


*İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

AŞÇI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

AŞÇI İŞÇİSİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 2 ?

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (BOYAHANE (7132.01-Otomotiv Boya Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 14 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR


*Adayların Boyahane (Otomotiv Boyacısı) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Boyahane (Otomotiv Boyacısı) ustalık branşı ile ilgili mesleki eğitim belgesine sahip olması zorunludur.

(Kura sonucu atananlar Atölye Usta Yardımcısı unvanlı işçi pozisyonunda
çalıştırılacaktır.)

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi) Kamu kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak. Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için).


*İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.


*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.


*Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.


*Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.


*Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

*Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.


*İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

*İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.


*İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme İşlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


*Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.


*İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.


*İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.


*Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir.

*Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

*Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.


*İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.


İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

ATÖLYE USTA YARDIMCISI ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (ÇARKHANE (7223.83-Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARTLAR

*Adayların Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) Ustalık Branşı ile ilgili bölüm mezunu olması ya da Tornacı (Torna Tezgâhı Opr.) ustalık branşı ile ilgili mesleki eğitim belgesine sahip olması zorunludur.

(Kura sonucu atananlar Atölye Usta Yardımcısı unvanlı işçi pozisyonunda çalıştırılacaktır.)

*Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.


*Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. (TCK 53-1/a Maddesi)


*Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.


*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.


*Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)


*İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.


*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.


*Arazide ve vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

*Her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmak, görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak.

*Ataması yapılacak adaylardan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir.

[ads1

*Adayların, başvurunun son günü itibariyle başvurduğu unvan için talep edilen eğitim durumu ile ilanda belirtilen şartları karşılaması gerekmektedir.

*Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan ilanlarımızdan bir tanesine başvuru yapabilecektir. Birden fazla il veya meslek koluna başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

*İstenilen mesleki eğitim belgelerinin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

*İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri kurumumuz resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

*İşçi olarak atanmak için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet adresinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


*Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


*Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.


*İşe alınanlar 409,24 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır.


*İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.


*Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

*Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.


*İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

*İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.

ATÖLYE USTA YARDIMCISI ÇALIŞTIRACAĞI İLLER TABLO 1 ?

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (DÖŞEMEHANE (7534.04-Oto Döşemecisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 2 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (ELEKTRİKHANE (7412.19-Otomotiv Elektrikçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 59 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (7233.18- İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (KAPORTAHANE (7213.10-Otomotiv Kaporta Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ATÖLYE USTA YARDIMCISI (7231.32- Otomotiv Mekanikeri)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 113 KİŞİ

YAŞ SINIRI: 18-35

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BAKIM İŞÇİSİ (9312.07- Karayolu Bakım İşçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 144 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlkokul En Fazla Ortaöğretim

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BETON ASFALT SERİCİ OPERATÖR YARDIMCISI (Beton Asfalt Serme (Finişer-Serici) Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 7 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNA VE MAL BAKICISI ( Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 80 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

BİNA VE MAL BAKICISI (Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız))

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 169 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

DÜZ İŞÇİ (Beden İşçisi (Genel)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 631 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlkokul En Fazla Ortaöğretim

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI (İşletme Elektrik Bakım Ustası)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 25 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Önlisans En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK TESİSATÇISI (Elektrikçi (Genel)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 17 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRONİK USTASI (İşletme Elektronik Bakımcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 42 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

GREYDER OPERATÖRÜ

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 59 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ ( Ekskavatör (Kazıma ve Yükleme Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 18 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Asfalt Plenti Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü))

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 39 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 14 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ (Yükleyici (Loder) Operatörü))

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 92 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt))-(Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 35 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Fotoğraf ve Video Çekimcisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 1 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Boyacı ve Yüzey Hazırlamacı / Yapı Dekorasyoncusu)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Ofset Baskı Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 2 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Soğutmacı ve Havalandırmacı (İklimlendirme)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 11 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Plastik Doğramacı /PVC Doğramaİmalat ve Montajcısı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 1 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 37 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

KALİFİYE İŞÇİ (Beden İşçisi (Genel)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 251 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 51 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

LABORATUVAR VE UYGULAMA TESİS USTASI (Yapı Beton-Zemin Malzeme Deneyleri Teknik Elemanı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 83 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

MAKİNE OPERATÖRÜ (Silindir Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 9 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

MAKİNE OPERATÖRÜ ( Forklift Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 3 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

[ads1}

Marangoz

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 7 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

Sıhhi Tesisatçı

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 15 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-35

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Şoför (Yolcu Taşıma)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 15 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 18 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Vidanjör Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 6 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kamyon Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 33 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Arazöz Şoförü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 4 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Yol Çizgi Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Kar Temizleme Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 459 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Kazık Çakma Makinesi Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 5 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 10 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ ( Asfalt Distribütör Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 20 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 8 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 6 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

[ads1}

TRAKTÖR OPERATÖRÜ (BÜYÜK) ( Buldozer (Dozer) Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 9 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

VİNÇ OPERATÖRÜ

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 11 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

VİNÇ OPERATÖRÜ (Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)

TALEP EDİLEN İŞİÇİ: 4 KİŞİ

ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim En Fazla Lisans

YAŞ SINIRI: 18-40

ARANAN ŞARATLAR VE ALINACAK İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL BAŞVURU YAPILIR?


İlan şartlarını taşıyan adaylar;

ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.' denildi.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

iLAN İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık