Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 Personel Alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Alımı ilanı yayımladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ( KTÜ ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda personel alımı yapacak.

işte Alınacak Branşlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi 492 kişilik boş kadro ile aşağıdaki kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Lise Mezunu: 169 Destek personeli, 2 Şoför, 6 Diğer Sağlık personeli, 23 Hemşire, 4 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 12 Teknisyen, 

Ön Lisans Mezunu: 22 Büro personeli, 2 Destek personeli, 1 Diğer Sağlık personeli, 37 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 73 Sağlık Teknikeri, 11 Tekniker, 

Lisans Mezunu:  1 Biolog, 18 Büro personeli, 2 Diğer Sağlık personeli, 2 Diyetisyen, 3 Ebe, 2 Eczacı, 4 Fizyoterapist, 90 Hemşire, 2 Mühendis, 3 Psikolog, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Veteriner Hekim,

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesine istihdam edeceği personel adaylarından genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar kapsamında istihdam edilmek üzere adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir Suç hükümlülüğü olmamak" gibi genel şartlar aranacak.

Öte yandan adayların Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartı aranacak.

Alımlar Mülakatsız Olacak

KTÜ alımlarında adayların KPSS Puanı esas alınmak üzere en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak değerlendirme ile adaylar belirlenecektir.

Bu kapsamda Adaylara herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın Mülakatsız Personel Alımı yapılacak.

KPSS Şartı Nedir?

Adayların 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için P94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Yaş Şartı var Mı?

Alım yapılcak kontenjanlara göre adaylardan yaş şartı istenecek.

Bu kapsamda adayların İlan tarihi ile 35 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda (Eczacı hariç) yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim” 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2022 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2022 KPSS (B)  grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular Personel Dairesi Başkanlığınca 11.05.2023- 25.05.2023 tarihleri aralığında elden alınacak olup her kadro için belirtilen belgeler başvuracağınız kadroların başvuru evrakları kısmında belirtilmiştir.

İlan başvuru adımları aşağıdaki gibidir ?

AÇIKLAMALAR

*Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

*Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

*Adaylar mezuniyetine göre;  2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

*Başvurular; 11.05.2023-25.05..2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile Üniversitemiz Merkez Kanuni Kampüsünde bulunan Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen yapılacaklardır. Posta, mail vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyeceklerdir.

*Sonuçlar;  ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde https://www.ktu.edu.tr adresinden sonuçlar ilan edilecektir.

*4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

Erkek adayların Askerlikle İlişiği bulunmamak (Bütün ilan kadroları için; terhis, muaf veya tecilli olmak)

Not 1Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2Başvuru dilekçesi ilgili ilanların başvuru evraklarının bulunduğu sütunlarda linklenmiştir. Temin edilerek başvurulacak birim ve unvan açıkça belirtilerek doldurulacak ve istenilen diğer evraklarla birlikte teslim edilecektir.
Not 3*Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.  Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilecektir.
Not 4Eczacı* kadrosuna başvuranların dikkatine!Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 1 sayılı cetveli sınav şartı aramaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunan Eczacı* için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploma not üstünlüğüne (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama yapılacak olup diploma puanları eşit olduğu taktirde noter huzurunda kura usulü ile aday belirlenecektir) göre sıralanacaktır.

BRANŞA GÖRE ŞARTLAR

İletişim: 0(462) 377 21 11

Editör: Nihat Işık