İpekyolu Belediyesi Personel Alacak

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda 15 kadın personel alınacağı duyuruldu.

Yapılan duyuruda;

'Belediyemiz Bünyesinde, 5 ay 15 gün geçici süreyle 15 kadın personel istihdam edilecektir.

İlgi pozisyonlara başvurmak isteyenler 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerekli evrakları belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.' ifadelerine yer verildi.

İŞTE BAŞVURU DETAYLARI!


TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ


Meslek Adı: Beden İşçisi (Temizlik)
Niteliği (Geçici/Daimi): Geçici 5 ay 15 gün
Başvuru Tarihleri: 22.03.2023-24.03.2023


Başvuru Adresi: Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 İpekyolu/VAN

Telefonu: 444 71 60

*Müracaatlar şahsen yapılacaktır.


GÖRÜŞME/MÜLAKAT BİLGİLERİ


ÇALIŞMA ŞARTLARI


Çalışma Adresi: İpekyolu İlçe sınırları
Çalışma Süresi: Haftalık 45 saat


4(dört) katı kadar adayın kurası çekilecek sözlü ve uygulama sınavına alınacaklar.

Kura günü ve saati Belediye Başkanlığımızın resmi sayfasından yayınlanacaktır.

Deneme Süresi: 2 ay

MÜRACAAT KOŞULLARI


1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,


2-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusuluk, zimmet, irtikap, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,


3-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulluk aylığı almamış olmak,


4-20-35 Yaş aralığında olmak (2003-1988)


5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,


6-Görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak,


7-En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,


8-İlan tarihi itibariyle İpekyolu İlçe sınırlarında ikamet ediyor olmak


9-İpekyolu Belediyesinde ve İpekyolu Personel Aş. Bünyesinde daha önce çalışmamış olmak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1-Kimlik Fotokopisi


2-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak rapor) kuralar çekildikten ve uygulama sınavından sonra asıl listede yer alanlar.


3-Diploma Fotokopisi


4-Nüfus Kayıt Örneği


5-Yerleşim Yeri Belgesi


6-Adli Sicil Kaydı

Kaynak: 65SaatCom.

Editör: Nihat Işık