Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 Personel Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı.

Bakanlık sayfasından yayımlanan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvuru işlemleri bugün (12.02.2024) itibariyle başlamış olup 23 Şubat’a kadar sürecek.

Bakanlık Sayfasında Yapılan Duyurunun Detayları:

*Hazine ve Maliye Bakanlığı Sınav Başvuru Sisteminde yer alan sınavlara başvuruda bulunabilmek için Sınav Başvuru Sistemine kayıt olmalısınız.

Başvuru yapabilmek için öncelikle Başvurmak İstediğiniz Sınav şartlarını taşımalısınız.

Başvuruya açık olan sınavlar Güncel Sınav Bilgileri alanında yer almaktadır.


*Ayrıca sisteme kayıt olabilmek için geçerli bir e-posta adresine sahip olmalısınız.

E-posta adresinin sürekli kullandığınız, açık bir adres olması önemlidir.

Başvuru sırasında kullandığınız e-posta adresi, sisteme kayıt sürecinin yanısıra başvuru ve sınav süreçlerinde de kullanılacaktır.

Sınavlarla ilgili yapılacak tüm yazışmalar ve bilgilendirmeler bu e-posta adresi kanalıyla yapılacaktır.*Kayıt aşamasında öncelikle sizden kimlik bilgilerinizi girmeniz istenecektir.

Girdiğiniz kimlik bilgileri, İç İşleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden alınan veriler ile karşılaştırılacaktır.

Bilgilerin eşleşmesi durumunda Sınav Bilgi Sistemine kaydınız yapılacaktır. Giriş şifreleri kayıt işleminin tamamlandıktan sonra sayfada gösterilecektir ve ayrıca e-posta adresinize şifreniz ve bilgilendirmelere ilişkin bir ileti de gönderilecektir.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1 - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Ünvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 300. (Alımı yapılacak 300 Vergi Müfettiş Yardımcısının 270’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi mezunları arasından, 30’u ise Mühendislik Fakültelerinin aşağıda detaylarına yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası: Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için önce dört oturumda klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. Giriş sınavı; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için önce tek oturumda çoktan seçmeli (test usulü) ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar.

2 - SINAV TARİHİ VE YERİ:

- Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 23-24 Mart 2024 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara'da sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam dört oturum halinde yapılacaktır.

-Giriş sınavı; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için test usulünde 23 Mart 2024 (Cumartesi Günü) tarihinde Ankara'da sabah olmak üzere tek oturum halinde yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yazılı sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir.

Ayrıca, sınava  girecek olan adaylar için https://sinav.hmb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınava katılabilmek için bu belgenin ibrazı şarttır. - Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde durum, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) ilan edilecek olup bu ilan tebligat hükmündedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaraları, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

3 - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

- En az dört yıllık yükseköğretim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

- Başvuruyu,  (https://www.hmb.gov.tr) elektronik adresinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan giriş sınavı duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri için KPSSP17, KPSS18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,  başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 1.350 aday arasında bulunmak.

(Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının; Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla,  başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 150 aday arasında bulunmak.

(Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

  - Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak. - Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunmak.

- “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği” hükümlerinde belirtilen şartları taşımayan veya bu durumu sonradan tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

4 - SINAV BAŞVURUSU:

- Başvurular 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.

- Adaylar giriş sınavına başvurularını, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesindeki (https://www.hmb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. Sınav başvurusu, adaya ait son bir ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmişin sisteme yüklenmesi ve başvuru formunun doldurulması suretiyle tamamlanacaktır.

Elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

- Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak yazılı sınavın ilk oturumunun başlama saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

- 23 Şubat 2024 Cuma günü saat: 17:30’a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları adayların lehine olacaktır.

5 - SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:

- Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.  Sınav konuları hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için 4 oturum ve oturum sırasına göre aşağıdaki gibidir;

- HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

- MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

- MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

- İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar. Sınav konuları endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği,  işletme mühendisliği, matematik mühendisliği mezunları için tek oturum olarak aşağıdaki gibidir; Fizik I, Fizik II, Matematik I, Matematik II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Olasılık ve İstatistik, Sayısal Analiz, Kimya I, Kimya II, Temel Bilgisayar Bilimleri, Problem Çözme ve Algoritma.

6 - DEĞERLENDİRME:

- Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının (oturumların) her birinden alınan notun 50’den, bu notların ortalamasının da (tek oturuma katılan mühendislik fakültesi mezunları için ise tek oturum puanının) 65’ten aşağı olmaması gerekir.

- Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 65’ten az olmaması gerekir.

- Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

- Giriş sınavında başarılı olabilmek için gerekli olan giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

- Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanının da eşit olması halinde başvuruda bulunulan KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

- Giriş sınavından 65 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

7 - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

- Giriş sınavında başarılı olan adayların başarı sırasına göre ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinde (https://www.hmb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara sonuç yazı ile de bildirilir. - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu tarafından incelenir ve 10 (on) iş günü içerisinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

8 - DİĞER HUSUSLAR:

- Adayların sınava girebilmeleri için, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi veya kullanım süresi dolmamış Pasaport Belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

  - Sözlü sınav öncesi adaylardan, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ile gerekmesi halinde denklik belgesi ve başvuru formunda yer alan beyanların doğrulanmasına ilişkin belgeler istenir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. - Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavında başarılı olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

- Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

- Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.   

İletişim Bilgileri: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:33 Çankaya/ANKARA

İnternet Adresi: https://www.hmb.gov.tr

E-Posta: [email protected] Telefon: 0 (312) 253 54 06-07  

Editör: Nihat Işık