Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:


ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


A)ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN


Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;


a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,


b) Adayların 2547 sayılı Kanun'un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,


c) Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;


1) Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.


2) Doçent kadrosuna başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak kaydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.


3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB ya da CD/DVD içerisine sıkıştırılmış olarak keydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.


4) Söz konusu kadrolara başvurular şahsen ya da posta yolu ile yapılabilecektir. Eksik, onaysız belgeler ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.


5) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

Editör: Nihat Işık