Gürpınar ve Tuşba Kaymakamlıkları SYDV Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı Yapacak

Gürpınar ve Tuşba Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında istihdam edilmek üzere Gürpınar Kaymakamlığına 2, Tuşba Kaymakamlığına ise 9 personel olmak üzere toplam 11 personel alımı yapılacak.

İşte başvuru şartları ve tarihi…

TUŞBA KAYMAKAMLIĞI EĞİTİCİ PERSONEL ALIMI İLANI DETAYLARI

Başvuru Tarihi : 09.03.2023 -13.03.2023 tarihinde saat 17.00' de sona erecektir.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

*Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

*Kamu haklarından mahrum bulunmamak

*Bayan olmak

*Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak

*Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak

*Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmuş olmak

*2021-2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 (Altmış) puan almış olmak

*Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında ilan tarihi itibari ile en az 6 ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER

1- Özgeçmiş

2- Öğrenim Belgesi(Diploma veya mezuniyet belgesinin asil ya da e-Devlet çıktım)

3- Nüfus cüzdan Fotokopisi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Adli sicil kaydı(e-Devlet)

6- Sağlık Raporu

7- İlan tarihi itibari başvurulan ilçede en az 6 aydır ikamet ettiğini ispatlayan belge (Tarihçeli yerleşim yeri belgesi, Nüfus Müdürlüğü onaylı ya da 2-Devlet çıktısı)

8- KPSS P3 sınav sonuç belgesi

GÜRPINAR KAYMAKAMLIĞI PERSONEL ALIM İLANI DETAYLARI

Başvuru Tarihi: 06.03.2023 -10.03.2023 tarihinde saat 17.00' de sona erecektir.

KOORDİNATÖR PERSONEL ALIMI


ÇALIŞMA ŞARTLARI


Çalışma Adresi: Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılmış olan Gürpınar Kırkgeçit Aile Destek Merkezinde Koordinatör olarak istihdam edilecek olup, Aile Destek Merkezinin yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır.

Merkezin işleyişi, kursiyerlerin işlemleri, paydaş kurumlarla iletişimi sağlayacak ayrıca Vakıf Başkanı ve Vakıf Müdürünün vereceği işleri yerine getirecektir.

Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00- Haftalık Çalışma Süresi: 45 saat


MÜRACAAT KOŞULLARI


1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.


2- İşin niteliği nedeniyle kadın olmak


3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


5- Gürpınar İlçesinde ikamet ediyor olmak.


6- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.


7- Ulaşım ve seyahat engeli bulunmamak


8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


9- Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine- karşı suçlar; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık; sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas; ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


10- 4 Yıllık yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak

Eğitici Personel Alımı

ÇALIŞMA ŞARTLARI


Çalışma Adresi: Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılmış olan Gürpınar Merkez Aile Destek Merkezinde Eğitici olarak istihdam edilecek olup, Aile Destek Merkezinin yönetim ve organizasyonundan sorumlu olacaktır.

Merkezin işleyişi, kursiyerlerin işlemleri, paydaş kurumlarla iletişimi sağlayacak ayrıca Vakıf Başkanı ve Vakıf Müdürünün vereceği işleri yerine getirecektir.

Çalışma Saatleri: 08:00 - 17:00- Haftalık 45 saat


MÜRACAAT KOŞULLARI


1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.


2- İşin niteliği nedeniyle kadın olmak


3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.


4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.


5- Gürpınar İlçesinde ikamet ediyor olmak.


6- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.


7- Ulaşım ve seyahat engeli bulunmamak


8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak


9- Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine- karşı suçlar; zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık; sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas; ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


10- 4 Yıllık yükseköğretim kurumlarının eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak.

ŞEHRİVAN GAZETESİ

Diğer Güncel İş İlanları İçin TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık