Göç İdaresi Başkanlığının Sürekli İşçi Noter Kurası Sonucu Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek Aday Listesi

Yapılan Duyuruda;

Başkanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sürekli işçi kadrolarına giriş sınavı ile personel alınmasına ilişkin Ankara 12. Noterliğince gerçekleştirilen noter kurası sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara ait il bazlı listeler aşağıdadır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar aşağıdaki istenilen belgeleri 07/06/2022 - 15/06/2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Göç İdaresi Başkanlığı Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No: 4 06370 Yenimahalle / ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. 

(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin belirtilen son tarihe kadar Göç İdaresi Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İSTENİLECEK BELGELER

1- Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için herhangi bir belge istenmemektedir. Beyan formundaki ilgili yerlerin doldurulması yeterlidir. Beyan formu için tıklayınız.

(Beyan formunun 1 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti (e-devlet üzerinden alınan mezuniyet gösterir öğrenim belgesi de kabul edilecektir.),

3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belge,

4- İki adet vesikalık fotoğraf.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI VAN İLİ KURA SONUÇLARI

LİSTELERİN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık