Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 İşçi Alacak

Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), taşra işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılmak üzere 238'i daimi işçi, 8 eski hükümlü ve 5 engelli olmak üzere toplam 251 işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Haziran itibarıyla alnacak.

Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

251 DAİMİ İŞÇİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR

Şirketimiz taşra işyerlerimize 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 251 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

EÜAŞ İşçi Alımı Başvuru Koşulları

Adayların başvuruda bulunabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir:

  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması.
  2. İlanda belirtilen okul/bölüm mezunu olması.
  3. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması.
  4. 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında (36 yaşından gün almamış) olması.
  5. İlanda belirtilen taleplerin İl düzeyinde karşılanacak olması.

Teknik Şartlar ve Bölümler

*Elektrik Teknisyeni: Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak.

*Elektronik Teknisyeni: Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makineleri Teknik Servisi,  Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmak.

*Makine Teknisyeni: Makine, Makine Teknolojisi, CNC, Torna-Tesviye, Makine Bakım Onarımcısı, Bilgisayar Destekli Makine,  Motor, Motorlu Araç Teknolojisi, Metal İşleri, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme bölümlerinden mezun olmak.

*Kimya Teknisyeni: Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru ve Seçim Süreci

İlan edilen şartları taşıyan adaylar, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınarak, açık iş sayısının dört katı aday noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenerek sözlü mülakat sınavına çağrılacaktır.

Adaylar kura çekimini izleyebilirler.

Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat ve yeri EÜAŞ’ın resmi web sitesi olan www.euas.gov.tr adresinde duyurulacaktır.

Bu duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır.

İŞTE İL İL KONTENJANLAR VE BRANŞLAR

E Ü A Ş Personel Işçi Alimi Duyurusu

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN (TMY) DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimiz aşağıda belirtilen İllerde bulunan işyerlerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 9 Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) daimi işçi alımı yapılacaktır.

Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler,

Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

E Ü A Ş Personel Işçi Alimi Duyurusu 2

* Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 26.06.2024 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Eski Hükümlü veya Terör mağduru kontenjanında başvuracaklar için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması.

5- Eski Hükümlü adayların eski hükümlü belgesi olması, Terör Mağduru olanlar için ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının bulunması 6-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında (36 dan gün almamış) olması gerekmektedir ızme e ze

7- İlanda belirtilen taleplerimiz ulusal düzeydekarşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 3 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir.

Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAKTIR.

Şirketimizin aşağıda belirtilen ilde bulunan işyerine 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 5 Engelli daimi işçi alımı yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce yayınlanacak ilanda aranılan şartları taşıyan istekliler,

Türkiye İş Kurumunca ilana çıkılacak taleplere son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

E Ü A Ş Personel Işçi Alimi Duyurusu 99

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 26.06.2024 tarihinde ilan edilecek olup, adayların 5 günlük başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu üzerinden müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Engelli adayların sağlık kurulu raporunun bulunması,

5-18 yaşını tamamlamış olmak ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir

6- İlanda belirtilen taleplerimiz İl düzeyinde karşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir.

Kura çekimi tarih, saat ve yeri ile sözlü sınav gün, saat, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Şirketimiz web sayfası olan www.euas.gov.tradresinin duyurular bölümünde ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

Editör: Nihat Işık