Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt ve Pansiyonlara 730 Şoför ve Aşçı Alımı Yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığına 4538 personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Başvurular 26 Nisan-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında.

DİB’den yapılan açıklamada ; aşçı, temizlik görevlisi, şoför , koruma ve güvenlik görevlisi alımları yapılacağı belirtilmiş, başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen özel şartlar ve genel şartları yerine getirmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki eksikliği gidermek üzere dini yüksek ihtisas, dini ihtisas, eğitim merkezleri, Kur’an kursları ile Kur’an kursu yurt ve pansiyonlarında görevlendirmek üzere 730 kişilik boş kadro ile Şoför ve Aşçı alımı gerçekleştirilecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

DİB’in 1971 temizlik görevlisi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,


2. 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

3. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,


4. Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,

5. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,


6. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

Aşçı ve Şoför Kontenjan Dağılımı Nedir?

Diyanet toplamda 730 kişilik kadro ile görevlendirilmek üzere Lise ve Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda;

  • Lise mezunu 51 Şoför ( Erkek ),
  • Ön Lisans Mezunu 679 Aşçı (235 Kadın ve 444 Erkek ),

Başvuru İçin Adaylardan Aranacak Şartlar ne Olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığının AŞçı ve Şoför almı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde özel olarak ise, KPSS, Eğitim ve mesleki nitelikler aranacaktır.

KPSS Şartı nedir?

2022 yılında yapılan KPSS'den Ön Lisans için P93 ve Lise için P94 puan türünden en az 50 Puan almış olmak gereklidir.

Yaş Şartı Var Mı?

DİB perosnel alımı için yaş şartı talep edilecek. Bu kapsamda adayların 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. 

Şoför Alımı özel Şartları:

Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine veya 01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Aşçı Alımı Özel Şartları:

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren aşçılık bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak.

Başvurlar ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı başvuruları için süreç başlamıştır. Diyanet aşçı ve Şoför alımına başvuru yapacak adaylar en geç 5 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.04.2023-05.05.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir. 

Bu durumda olan adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

4. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mezunu olan adaylardan bu duyuruda belirtilen koruma ve güvenlik görevlisi unvanına başvuru yapmak isteyenlerin Başkanlığımızla ayrıca irtibata geçmeleri gerekmektedir.

5. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara kendileri manuel olarak girecekler ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

6. Şoför unvanına başvuru yapacak adaylar, istenilen sürücü belgesinin önlü/arkalı fotokopisini başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir. 

Bu kontenjan grubuna başvuru yapan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

9. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınavın süreçleri ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

1. Başvuruların her bir unvan için ilan edilen sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sınav, sözlü olarak aşağıdaki tabloda belirtilen sınav merkezlerinde yapılacaktır.

3. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini başvuru esnasında ilgili kısımda tercih edeceklerdir.

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

SINAV KONULARI

a) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, özgüveni, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

6. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir.

7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır.

Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve “DİĞER HUSUSLAR” başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

İLANDAKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEMİZ LİZ PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ


2023 Yılı Destek Personeli KPSS Puan Tablosu


Dilekçe Örneği

Editör: Nihat Işık