ÇAYKUR'a 1072 işçi alınacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacak

Rize İŞKUR Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

Yarın başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-devlet, Alo 170 ve "www.esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılabileceği vurgulandı.

Başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizilen açıklamada, noter kurasının ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

AYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, 26 Nisan Cuma günü başlayacak ve 30 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını, e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.

Online olarak başvuru yapmak isteyenler, aşağıdaki link aracılığıyla başvuru ekranına gidip arama kısmına "ÇAYKUR" yazarak aktif ilanı görüntüleyebilir ve başvuru yapabilir.

DUYURU


Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 930 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 70 çay eksperi. Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 45 engelli ve 10 eski hükümlü mevsimlik işçi. Trabzon ili Bölümlü Çay Fabrikasına 6 engelli ve 4 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 4 engelli ve 3 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacaktır.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklardan;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarına Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinden Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.


b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.
Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte,


A) İş başvurusunda bulunacak mevsimlik çay eksperi adaylarının;


1- MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu.


2- 2022 KPSS Ön lisans P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olması.


B) İş başvurusunda bulunacak mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahlive) adaylarının:


1- 18-50 yaş aralığında,
2- Erkek,
3- En az İlkokul mezunu,
4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme.
5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması.


C) İş başvurusunda bulunacak mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi adaylarının;


1- En az İlkokul mezunu,


2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.


İşe girmek isteyen işçi adayları 26.04.2024 30.04.2024 tarihleri arası 5 günde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl ve ilçe için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır.


Mevsimlik engelli ve eski hükümlü işçi başvuruları; Rize İli Ambarlık Çay fabrikasında, Trabzon İli için Bölümlü Çay Fabrikasında, Artvin İli için Muratlı Çay Fabrikasında ilana çıkılarak alınacaktır. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.
MYO Çay Eksperliği ile Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu mevsimlik işçilerin alımı; Rize İli için Ambarlık Çay Fabrikasına, Trabzon İli için Bölümlü Çay Fabrikasına, Artvin İli için Kemalpaşa Çay Fabrikasına başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili işçi adaylarının başvuruları alındıktan sonra başvuru yaptığı ilindeki ihtiyaçlı fabrikalara dağıtımı yapılacaktır.


Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatında işçi olarak görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir.


Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 14 Mayıs 2024 Salı günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2024 yılı yaş çay kampanyası içinde işe başlatılacak: başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.


Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse ünitelerimize verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir.


Bir işçi adayı ikametinin bulunduğu İl veya ilçeye bağlı bir üniteye başvuruda bulunacak, birden çok üniteye başvurdukları tespit edilenler veya ikamet ettiği il ve ilçe dışındaki bir işyerimize başvuruda bulunanların işlemlerinin tümü iptal edilecek ve işe giriş kurasına alınmayacak, kurada işe girmeyi hak etse bile ilgili işçi adayı ile sözleşme yapılmayacaktır.


Kamuoyuna duyurulur. 

GENEL ŞARTLAR

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.


5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.


9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

DUYURU İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEŞEKKÜLÜMÜZE ALINACAK MEVSİMLİK İŞÇİLERE AİT ÜNİTE DAĞILIM LİSTESİ

RİZE İLİ ALINACAK MEVSİMLİK İŞÇİLERE AİT ÜNİTE DAĞILIM LİSTESİ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık