Aziz ve Necip Van Kamuoyuna

Mercimek Mehlesinde Möhbet Eze’nin Bağçasında Yaşanan Talihsiz Kaza


Efendim son günlerde Van kamuoyunda Remzi Dede müvekkilim hakkında yalan yanlış tevziratlarda bulunulmaktadır. Bütün hayatını Beden Terbiyesi gibi, başında “terbiye” kelimesi bulunan bir müessesede geçirmiş nihayetinde oradan tekaüt olmuş memleketin eşraf ve esnaf taifesinden masum mazbut birine üstelik şu canım memlekete unutulmaz emek ve katkısı olan Vakti zamanında Ato’nun menecerliği gibi çok mühim ve möhkem bir kariyere sahip olmuş. Ato’ yu sipor camiasına kazandırmış olan Remzi Dede’ müvekkilim hakkında Yoğ Efendim Möhbet Ezenin bağına ayva çalmaya girmiş de, Yoğ efendim Edremit’in kirazlarına dadanmış da, Yoğ efendim Ğaraba mehlede Mısırlıların bağına üzüm için girmiş de, Yoğ Edremitde Nigâr Eze’nin tendirinin damında yakalanmış da bunların hepsi küllüyen buhur ve bühtandan ibaretdir. Bunların hepsi tevzirat ve tevatürden ibarettir.

Kurut Ezeni Almaya Giderken Yaşanan Talihsiz Kaza


Efendim bu vakıa hakikat de esasen şöyle vukû bulmuştur. Bu vakıanın canlı şahitlerinden biri de Ğaçboğan’da mukim Nazmi Saraçoğlu’dur. Vâkıa Nazmi Saraçoğlu o esnada Mercimek mehlesinde Möhbet Eze gilden gurut ezeni almaya giderken talihsiz ve bahtsız bir biçimde Remzi Dede’nin üç metrelik möhreden nasıl aşağıya dıgırlandığını kendi gözleriyle bizatihi görmüştür. Yeminli Müşavir pardon müşahit Nazmi Saraçoğlu bu möhreden dıgırlanma olayını mahkeme zabıtlarına şu şekilde geçirmiştir. “Sayın hakimim, Remzi Dede ki kendisini bilirim tanırım; Bu şahıs Möhbet Eze’nin bağındaki aloların, çakalaların, melaki armutların, fişnelerin, mükemmel görüntüsünü daha yakından temaşa, tetkik ve tefrik etmek için masumane bir şekilde bağçanın mühre duvarına dırmanmış, bu güzellileri seyr ettiği sırada özünden geçerağ aşağı dıgırlanmış ve nihayetinde yer de duran leppik daşa başıni çarpmıştır. Olayda Möhbet Eze de Remzi Dede de musumdur”

Kerseğin Kırılmasıyla Möhre Duvarında Aşağı Dıgırlanır


Efendim vakıa tam da Nazmi Saraçoğlu hemşehrimizin anlattığı gibi vukuu bulmuştur. Vakıa Remzi Dede müvekkilim Memleketin bağ ve bostanlarında ameli (uygulamalı) peyzaj çalışmaları sürdürürken Möhbet Eze’nin bağının möhre duvarı üzerinde oturduğu esnada Nazmi Saraçoğlu’nun şahit olduğu gibi bahçenin güzelliklerini seyr ederken özünden geçerağ möhrenin üzerindeki kerseğin kırılması suretiyle büyük bir patırtı gürültüyle möhreden aşağıya dıgırlanıp bahçenin içine düşüp talihsiz bir şeklide başı leppik taşa çarpmak suretiyle yaralanmıştır. Efendim olayın teknik açıdan mahiyetine bakıldığında da Remzi Dede’nin masumiyeti bedahet düzeyinde açıktır. Sayın hakimim takdir edersiniz ki Van bir kış memleketidir Van’da möhre duvarlarının üstü kışın kar tutmasın diye hep balık sırtı şeklinde yapılırdı. (Bu kabahat Van’da kerpiç ustası Çerkez Mehmet Efendi’nin) Karın durmadığı duvarda Remzi Dede nasıl dursun.

Abugat Tefo


Efendim müvekkilimin şahs-i manevileri ve izzet-i nefsine dokunan bu tezvirat ve bühtanları kınıyoruz. Bir vakitler yine müvekkileme Salmansuyu nahiyesinde bu yönde bühtanlarda bulunulmuş. Nigar Eze bile (Ki bir zamanlar bir çakala için kıyamet koparan Edremitli bir ihtiyardı) en son ölmeden sekarattayken bana tez Çalık Suvağlı o masum uşağı getirin ondan helallik almadan bu dünyadan gidersen gözlerim açık gider diye nedamet etmiştir. Remzi Dede gibi birine bunları isnat etmenin vebalı ne kadar büyüktür onun takdirini aziz ve necip Van kamuoyuna bırakıyorum.

Hörmetlerimle Abugat Tefo

Sait Ebinç-26.12.2018

Sait Ebinç'in diğer yazıları için Tıklayınız

Editör: Nihat Işık