Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı!

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Sencer KİREMİTÇİ atanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali SANDIKÇI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Necati ÖZTÜRK atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

İş Müfettişleri;

Gökhan DÜRÜMLÜ,

Merve GÖNÜLLÜ

ve Zekeriya Sezgin BİRSURED atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Burak KARARTI,

- Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığına Umut TOPCUOGLU,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Tahir Bora ATANIR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan;

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Şerife Serap ÖZCOŞKUN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Haydar Kerem DİVANLIOĞLU,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Fazlı ÇORMAN,

- Teftiş Kurulu Üyeliğine Füsun ARAMAZ,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine İhsan Mustafa YURDAKUL,

- Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine Yaprak ALP,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fazlı UNCU atanmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Zafer BENLİ atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine,

21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Yasemin ADAR YİĞİT atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı;

- Ankara Bölge Müdürü Hakan YURTTUTAN,

görevden alınmış,

- Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Ahmet Şahabi ERTURHAN,

- Hatay Bölge Müdürlüğüne Altan ALT ANLAR,

- Kocaeli Bölge Müdürlüğüne Mehmet MEMİŞ, atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 ncü maddeleri gereğince

Taner DURSUN atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak FETTAHOĞLU atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı;

- Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK,

- Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan TELTİK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığı;

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Fuat KANTARCI,

görevden alınmış,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin İNCEÖZ,

- Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Mahir ÜLGÜ,

- Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim SÖYLER, atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Müfettişler;

İlker TURA,

Serhun MISIRLIOĞLU,

Himmet AKKAYA,

Nurullah DEMİRKIRAN,

Cengizhan TÜRK,

Seyhan BAYRAMCI,

Fatih ÇELİK,

Gülsün GÜMÜŞBOĞA ve

Adem Afşin ULU atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcıları;

Haşan KANCA,

Muhammed ÇOLAK ve

Mustafa BULUT 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları;

Orhan Burak ÖNEY,

Mehmet Alparslan BİLGİÇ ve

Gökhan ARAZ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Kamer ERTURAN İBRİŞİM ve

Hakan NALBANTOĞLU atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erkan İÇÖZ atanmıştır.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına,

658 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Lütfi AKÇA atanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- VIII. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan YAVUZ,

- XX. Bölge Müdürlüğüne Kazım DOĞRU,

- XXII. Bölge Müdürlüğüne Cengiz Han KILIÇASLAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kumlu Başkanlığına,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Mustafa KAYHAN atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemal ÇALIK,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

İbrahim SARITOSUN atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Ahmet KALKAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri;

Alper COŞKUN ve

Kemal DEDEOĞLU atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine,

yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcısı Haşan YAPRAK

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır,

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;

Mustafa TÜRKSOY atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliklerine,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;
Ekli listede yer alan İş Müfettişleri atanmıştır.

Açık bulunan Vergi 2 ve 3 üncü maddeleri Hazine ve Maliye Bakanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Vergi Müfettişleri atanmıştır.

Başmüfettişliklerine, 3 sayılı gereğince ekli listede yer alan isimler atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Müfettişler atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Müfettişler atanmıştır.

Editör: Nihat Işık