Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete 'de Yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı imzası ile yeni atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı;

- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Mustafa Tahsin BADEM,

- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Feriha KOÇ,

- Yüksek Fen Kurulu Üyesi Davut OĞUZ,

- Yüksek Fen Kurulu Üyesi idris ERTUŞ,

- Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Yahya KESİMAL, görevden alınmış,

- Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Elif UZ,

- Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut EMİRDOGAN,

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Hayati TAŞTAN, atanmıştır.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Emrah BAYDEMİR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Son Dakika Resmi Gazete

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı;

- Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun FATSA,

- Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah OKUMUŞ,

- Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin KORKMAZ,

- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin YALÇIN,

- İstanbul 11 Milli Eğitim Müdürü Levent YAZICI,

- Kastamonu 11 Milli Eğitim Müdürü Cengiz BAHÇACIOGLU,

- Kilis 11 Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin AKKURT,

- Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin TÖRE,

- Siirt 11 Milli Eğitim Müdürü Deniz EDİP,

- Sivas 11 Milli Eğitim Müdürü Ergüven ASLAN, görevden alınmış,

- Adana 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Van 11 Milli Eğitim Müdürü Haşan TEVKE,

- Adıyaman 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali TOSUN,

- Aksaray 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Metin ALPASLAN,

- Ankara 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adana 11 Milli Eğitim Müdürü Yaşar KOÇAK,

- Antalya 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih KAYGUSUZ,

- Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Süleyman EKİCİ,

- Bartın 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Adıyaman 11 Milli Eğitim Müdürü Ramazan AŞÇI,

- Bitlis 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Hakkari 11 Milli Eğitim Müdürü Bilal GÜR,

- Burdur 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed ÖZDEMlRCİ,

- Denizli 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Emre ÇALIŞKAN,

- Erzincan 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne, Aksaray 11 Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer KARTAL,

- Erzurum 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Yakup YILDIZ,

- Gümüşhane 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Adnan GÜRBÜZ,

- Hakkari İ1 Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin YILMAZ,

- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR,

- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer YAHŞİ,

- Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nevzat KAYA,

- Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan GÜMÜŞ,

- Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Yasin GÜLŞEN,

- Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir ALT AY,

- Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre ÇAY,

- Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf YAZICI,

- Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih SADOĞLU,

- Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Necati YENER,

- Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Haşan UYGUN,

- Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Nurettin ARAS,

- Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil İbrahim AKMEŞE,

- Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İsmail ALTINKAYNAK, atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;

- Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcıları Necdet SÜMBÜL ve Serdar ÜNSAL,

- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Şeref TABAK,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Editör: Nihat Işık