Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 225 Büro Personeli Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2431 sözleşmeli personel alınacaktır.

Alımlar mülakat yapılmaksızın puan üstünlüğüne göre sıralama yapılarak kurumsal yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar başvurularını 28/04/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar e Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alımı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Aile Sosyal Politikalar Bakanlığına alınacak 2431 Personelin 225 kişisini Büro Personeli oluşturuyor.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:


A) Genel Şartlar:


a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,


b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),


c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,


ç) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

B) Özel Şartlar:


Büro Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;


a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İşletme Yönetimi, İşletme-Muhasebe, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.


b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

İL İL KONTENJANLAR

ADANA Kontenjan (8)
AFYONKARAHİSAR Kontenjan (3)
AĞRI Kontenjan (4)
AKSARAY Kontenjan (1)
AMASYA Kontenjan (2)
ANKARA Kontenjan (3)
ANTALYA Kontenjan (3)
ARDAHAN Kontenjan (3)
ARTVİN Kontenjan (7)
AYDIN Kontenjan (4)
BALIKESİR Kontenjan (3)
BARTIN Kontenjan (1)
BAYBURT Kontenjan (1)
BİNGÖL Kontenjan (1)
BOLU Kontenjan (4)
BURDUR Kontenjan (2)
BURSA Kontenjan (12)


ÇANAKKALE Kontenjan (7)
ÇORUM Kontenjan (2)
DENİZLİ Kontenjan (8)
DÜZCE Kontenjan (2)
EDİRNE Kontenjan (1)
ERZİNCAN Kontenjan (3)
ESKİŞEHİR Kontenjan (3)
GAZİANTEP Kontenjan (1)
GİRESUN Kontenjan (3)
GÜMÜŞHANE Kontenjan (4)
HAKKARİ Kontenjan (1)
ISPARTA Kontenjan (6)
İSTANBUL Kontenjan (11)
İZMİR Kontenjan (7)
KAHRAMANMARAŞ Kontenjan (8)
KARABÜK Kontenjan (3)
KARAMAN Kontenjan (2)
KARS Kontenjan (4)
KASTAMONU Kontenjan (4)
KAYSERİ Kontenjan (3)
KIRŞEHİR Kontenjan (4)
KİLİS Kontenjan (2)
KOCAELİ Kontenjan (2)
KÜTAHYA Kontenjan (5)
MANİSA Kontenjan (2)
MARDİN Kontenjan (2)
MERSİN Kontenjan (2)
MUĞLA Kontenjan (3)
MUŞ Kontenjan (1)
NİĞDE Kontenjan (1)


ORDU Kontenjan (7)
RİZE Kontenjan (2)
SAKARYA Kontenjan (4)
SAMSUN Kontenjan (3)
SİİRT Kontenjan (1)
SİNOP Kontenjan (3)
SİVAS Kontenjan (5)
ŞANLIURFA Kontenjan (3)
ŞIRNAK Kontenjan (2)
TEKİRDAĞ Kontenjan (5)
TOKAT Kontenjan (4)
TRABZON Kontenjan (2)
UŞAK Kontenjan (5)
VAN Kontenjan (6)
YALOVA Kontenjan (1)
YOZGAT Kontenjan (1)
ZONGULDAK Kontenjan (2)

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ


A- Başvuru Şekli ve Süresi:


a) Adaylar başvurularını 28/04/2023-08/05/2023 tarihleri arasında son gün saat 23:59 ‘a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.


b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.


c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;


Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:


a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup,  fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)


b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.


c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.


ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecek olup, adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını ayrıca beyan etmeleri gerekmektedir.


d) Adayların, başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.


e) 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında çalışan/çalışmış adaylar için E-devletten alınacak SGK hizmet dökümü kariyer kapısına yüklenecektir.


f) Şoför unvanına başvuracak adayların sürücü belgesini önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.


g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü ve arkalı taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:


a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adaylar, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak değerlendirilecek olup, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil ve 3 katı aday yedek olarak belirlenecektir.


b) KPSS sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.


c) Alıma ilişkin bilgiler Bakanlığın resmi internet sayfası (www.aile.gov.tr https://aile.gov.tr/pgm) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:


A-Yerleştirme:


a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama


a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.


b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.


c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:


a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm web adresleri ile kariyer kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri önem arz etmektedir.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN: www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 53 78, (312) 705 52 39, (312) 705 52 69

DİĞER BRANŞLAR VE DATAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: Nihat Işık