Yeni Kurulan ve Kapatılan Fakülteler Resmi Gazate'de Yayımlandı!

Yeni kurulan fakülteler ile kapatılan fakülteler, Cumhurbaşkanlığı tarafından dün gece imzalanan Resmi Gazet'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8528

1 - Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile

     Ekli II sayılı listede belirtilen fakültelerin kapatılmasına,

2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültenin adımn karşısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mayıs 2024 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Editör: Nihat Işık