Yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre;

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine

Furkan Fırat, Erhan Yaşaran, Hatice Senger Erdoğan, Levent Emre, Bayram Gülçiçek, Barış Gürsoy, Volkan Nurdağ ve Halime Eda Tandoğan atandı.

Bakanlıkta açık bulunan Vergi Müfettişliklerine ise Sevil Toprak, Osman Neşet Tandoğan, Erol Cihan Dersinlioğlu ve yapılan yeterlilik sınavda başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Murat Dönmez, Güler Çelik, Harun Yartaş ve İbrahim Ayyıldız atandı.

Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37'nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasin ZENGİN atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Eşref İM AMOGLU atanmıştır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, 

yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Güler ÇELİK, Harun YARTAŞ ve İbrahim AYYILDIZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 

yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcısı Murat DÖNMEZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine ve Vergi Müfettişliklerine,

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişi Furkan FIRAT atanmıştır.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Enver UZUN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Müfettişler Ercan SARI, Atilla ÖZKAN, Mustafa Yavuz ÜLKÜM, Birol Baha BAĞ, Burak BÜYÜKKUZUKIRAN, Fatih Tuna TUNASOYLU, Enes KETEN ve Emre İLHAN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet TANIR, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha ALDOĞAN, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Cafer ATASEVER atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Mahmut KAYNAR atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Songül AFŞAR atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürü Şahin ÇILGIN, 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan Resmi Gazete Yeni Atama Görevden Almalar

Editör: Nihat Işık