Yeni Atama ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete 'de Yayımlandı!

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ise görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir görevden alındı.

Boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Hüseyin Erkmen atandı.

ATAMA KARARLARI

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yalçın AYDİN atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Orhan Deha DEDE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ekli listede yer alan kişiler belirtilen görevlere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

 

 

 

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı;

- Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İNCİ,

- İğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan YONCA,

- Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan YILDIRIMOGLU,

görevden alınmış,

- Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan ARIKAN,

- İğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden SAKARYA,

- Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin ÖZTÜRK, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İ1 Kültür ve Turizm Müdürü Halil ÇALIŞIR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret FİDAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma ÖZDEMİR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin ERKMEN atanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 588 inci maddesi gereğince İsmail DOĞAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Ticaret Müfettişleri atanmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Bülent BÜYÜK atanmıştır.

Editör: Nihat Işık