Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ödüllü fikir ve proje yarışması düzenliyor.

Ödüllü projenin detayları ise şöyle;

Fikir ve Proje Yarışması’nın Amacı

Bu Yarışma ile Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Nitelikli Projelerle İlkleri Başaran Bir Çatı Kuruluşu olmak ” vizyonu çerçevesinde; Van TSO’nun faaliyet alanında özgün ve yaratıcı projelerle üyelerine ve kente katkı sunması, üyelerin iş potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 1 -Konular ve Kategoriler

Yarışmaya; teknoloji programları, dijital platformlar, COVİD-19 sürecinde Odanın ve üyelerin iş yapma potansiyellerini arttıracak uygulamalar ve programlar, her türlü hizmet için yenilikçi teknoloji çözümleri, İstihdamın arttırılması, eğitim, kalkınma, konularında başvuruda bulunulabilir.

MADDE 2-Katılım Şartları

  • Yarışmaya, fikir ve projelerini paylaşmak isteyen, 18-40 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir.
  • Yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlanabilir. Bir grup, en fazla 3 kişiden oluşabilir.
  • Bir kişi veya grup, dilediği kadar farklı fikirle başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
  • Yarışmaya jüri üyeleri, Van TSO çalışanları ve Van TSO’nun hizmet aldığı ve/veya çalışmaları sebebiyle projeden ve detaylarından bilgi sahibi olan (reklam ajansı, danışmanlık veren firmalar... vb) üçüncü parti şirketlerde  çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Değerlendirmeye alınan ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde taşıyan projelerin değerlendirilmesi, aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre yapılır. Tüm projeler 100 üzerinden değerlendirilir.

35 Puan - İnovasyon

Fikrin daha önce aynı alanda uygulanmış başka fikirlerle benzerliği olup olmadığının yanı sıra fikrin orijinal bir yaklaşım sergileyip sergilenmediğine bakılır.

20 Puan - Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi

Fikrin, saptanan bir problemi veya yarışma kategorilerinde yer alan herhangi bir konuyu çözüme ulaştıracak veya geliştirecek detayları içerip içermediğine bakılır.

20 Puan - Sosyal etki

Fikrin, taşıdığı farklı bakış açısıyla diğer insanların davranışlarında doğrudan ya da dolaylı olarak bir değişim meydana getirip getirmediğine bakılır. Ayrıca sosyal etki kapsamında somut çıktılar ortaya koyup koymadığı değerlendirilir.

15 Puan - Uygulanabilirlik

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda izlenecek adımların neler olacağının net bir şekilde belirtilip belirtilmediğine bakılır.

10 Puan - Bütçe

Fikrin hayata geçirilmesi durumunda gerekli olacak bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit edilip edilmediğine bakılır. Bu kriter kapsamında herhangi bir bütçe sınırlaması olmayıp tüm değerlendirmeler bütçe miktarından bağımsız olarak yapılmaktadır.

YARIŞMA BAŞVURUSUNA KONU EDİLEN PROJEYE İLİŞKİN FİKRİ HAKLAR

Yarışmada dereceye giren projelerin hayata geçirilmesinin Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından talep edilmesi ve yarışmacının da kabulü durumunda, bahse konu projenin hayata geçirilmesi için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her nevi haklar (5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. Maddesinde düzenlenen umuma arz etme hakkı, 21. maddesinde düzenlenen işleme hakkı, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma hakkı, 23. maddesinde düzenlenen yayma hakkı, 24. maddesinde düzenlenen temsil hakkı ve 25.maddesinde düzenlenen işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını) ve bu hakların kullanım yetkileri ile olması hâlinde Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki başvuru ve telife ilişkin hak ve yetkilerini Van Ticaret ve Sanayi Odası’na yarışma ödülüne ilave herhangi bir bedel talep etmeksizin devreder. Van Ticaret ve Sanayi Odası ihtiyaç duyulması halinde proje sahibini, projede istihdam eder. 

MADDE 3-Proje Teslim Süresi ve Yeri 

Projeler dijital ortamda hazırlanarak, basılı nüshası kapalı zarf içinde isim yazılarak en geç 30 Nisan 2021 saat 17:00’a kadar Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine teslim edilecektir. Başvurular elden veya posta yolu ile ulaştırılacaktır. 29.03.2021-30.04.2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışma kapsamında, Van Ticaret ve Sanayi Odası, önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda Van Ticaret ve Sanayi Odası, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.

MADDE 4-Fikir ve Proje Yarışması Ödülleri

Değerlendirme neticesinde ilk üçe dereceye giren başvuru sahiplerine aşağıda sunulan ödüller takdim edilecektir.

Birinciye       :7.500 TL 

İkinciye         :5.000 TL

Üçüncüye      :2.500 TL

MADDE 5- Jüri Teşkili

Jüri heyeti, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Van TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanından oluşmaktadır.

Editör: Nihat Işık