Van Sosyal Medyada Yeterince Tanıtılıyor mu?

Kanal M'de konuğu olduğum Büşra Duran'ın ameliyat yerime denk gelen 'Van'ı Yeterince Tanıtıyor musunuz?' sorusuna verdiğim cevap...

Değişim ve Gelişimin Tanıtıma Ektisi

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı değişimler her sektörde olduğu gibi tanıtım alanında da ciddi gelişmelere neden olmaktadır.

Bu gelişmeler doğrultusunda karşımıza çıkan sosyal medya kanalları geleneksel medya kanallarına göre birtakım avantajlara sahip bulunmaktadır.

Sosyal medya bu avantajlarından dolayı tanıtım çalışmalarında kendine önemli bir yer edinmiştir. Şehirlerin diğer şehirler karşısında öne çıkmak ve daha fazla turist, yatırım çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri tanıtım çalışmalarında yararlandıkları araçlara bu gelişmeler doğrultusunda sosyal medya da eklenmiştir.

Van Sosyal Medyada Yeterince Tanıtılıyor mu?

Şehir Pazarlaması (Tanıtımı) ve Sosyal Medya

Sosyal medya ortaya çıkışından bu yana çok sayıda alanı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemiştir.

Bugün milyarlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya kanalları iletişim kavramına yeni bir anlam kazandırmıştır. Günümüzde bireylerin yanı sıra markalar, firmalar, resmi kurumlar, ünlüler, sivil toplum kuruluşları ve daha birçok kesim sosyal medyada yer almaktadır.

Sosyal medyanın doğrudan etkilediği ve katkı yaptığı alanlardan biride şüphesiz şehir pazarlaması çalışmalarıdır. Sosyal medya sayesinde onlarca şehir sahip oldukları tarihi, kültürel ve turistik özelliklerini geniş kitlelere duyurma imkanı bulmuştur.

Şehirler resmi kurumları adına, turistik yerler adına sosyal medya kanallarında açılan hesaplar aracılığı ile kısa sürede yüzbinlerce takipçiye ulaşmışlardır. Bu takipçiler ve onların paylaşımları sayesinde sahip oldukları turistik değerleri milyonlarca kişiye doğrudan ya da dolaylı yoldan ulaştırma imkanı bulmuşlardır.

Ayrıca alanında uzman kişilerin hazırlamış olduğu görseller bu sosyal medya kanalları aracılığı ile yine yüzbinlerce kişiye ulaşmaktadır. Şehirler arasında yaşanan yoğun rekabet düşünüldüğünde sosyal medyanın sağladığı bu imkan son derece önemli olmaktadır.

Sonuç Olarak;

Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran sosyal medya kullanıcılarının davranışlarını gerek mal ve hizmet noktasında gerekse turistik ürünler noktasında doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemektedir.

Bundan dolayı yerel yönetimlerin şehirlerin sahip olduğu turistik, tarihi, kültürel değerlerini görsel ağırlıklı olarak öne çıkan sosyal medya kanallarında açacakları resmi hesaplar aracılığı geniş kitlelere ulaştırabilmeleri ve bu kitlelerin dikkatlerini çekebilmeleri artık daha kolay hale gelmiştir.

Şehir pazarlaması (Şehir Tanıtımı) çalışmalarında sosyal medya kanallarını etkin biçimde kullanmadıkları ortaya çıkan ve şehirlerine daha fazla turist, daha fazla yatırımcı çekmek isteyen yerel yönetimlerin milyonları bulan takipçi ve kullanıcı sayısına sahip bu sosyal medya kanallarından daha fazla uzak kalmalarını ya da bu mecraları etkin kullanmamalarını açıklamak ve anlamak çok mümkün olmamaktadır.

#SosyalMedya #VanTanıtım #VanlıNihatHoca

Editör: Nihat Işık