Van İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde çalıştırılmak üzere 100 geçici işçi alınacağı belirtildi.

Van İpekyolu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde 5 ay 15 gün istihdam edilmek üzere 100 geçici işçisinin alınacağı ve başvuruların Pazartesi günü İşKur üzerinden yapılacağı öğrenildi.

MÜRACAAT KOŞULLARI


A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve cezai soruşturması olmamak.
C- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
D- 24-42 yaş arasında olmak
E- Adayların askerliğini yapmış olması
F- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve sağlığı ile engeli bulunmamak
G- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
H- En az ilköğretim, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak
İ- İpekyolu ilçe sınırlarında ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1- Kimlik Fotokopisi
2- Sağlık Raporu (Tam Teşekkülü Devlet Hastanesinden Alınan Rapor)
3- Diploma Fotokopisi
4- Nüfus Kayıt Örneği
5- Yerleşim Yeri Belgesi
6- Adli Sicil Kaydı
7- Askerlik Durum Belgesi

Kaynak: Van Postası Gazetesi

Editör: Nihat Işık